gahetNA in het Nationaal Archief

Kantongerecht Dordrecht, 1970-1979

3.03.23.06
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.23.06
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005
CC0

Periode:

1970-1979
merendeel 1970-1979

Omvang:

27,50 meter; 299 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De strafzaken die het kantongerecht behandelt zijn hoofdzakelijk overtredingen. De civielrechtelijke zaken zijn met name geldvorderingen tot een bepaald bedrag, maar ook arbeids- en huurzaken en pachtkwesties. In het archief bevinden zich de processen-verbaal van de strafzaken met de vonnissen. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken op rolnummer, van de rekesten zijn er beschikkingen op repertoirenummer. Verder zijn er stukken van de pachtkamer en een aantal buitengerechtelijke stukken, zoals voogdijregisters. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.

Archiefvormers:

 • Kantongerecht te Dordrecht

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Publicaties

Geraadpleegde bronnen en literatuur
 • Algra, mr. N.E. & Gokkel, mr. H.R.W., Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink
 • Brakel, G.J. van, De bevoegdheden van den kantonrechter in burgerlijke en in strafzaken. Zwolle, 1934
 • Brakel, G. J. van & Jonker, A. Handboek voor het kantongerecht. Zwolle, 1948
 • Does de Willebois, W.E.T.M. van de (bewerkt door), C.M. van der Kemp 's Ontwikkeling van het recht, betrekkelijk de kantongerechten. Heusden, 1898 (vierde druk)
 • Gids voor de Rechterlijke Macht.
 • Huijbrecht, R. e.a., Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940. 's-Gravenhage: Rijksarchiefdienst, 1989
 • Lexicon van Nederlandse Archiefterminologie. 's-Gravenhage 1983: Stichting Archief Publicaties
 • Pui, P.I. du (bewerkt door), C.M. van der Kemp 's Ontwikkeling van het recht, betrekkelijk de kantongerechten. Heusden, 1914 (vijfde druk)
 • Scheurwater, G (oud hoofd-administratie bij de arrondissementsrechtbank te Dordrecht).

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in