gahetNA in the National Archives

Kantongerecht Dordrecht, 1950-1959

3.03.23.04
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.23.04
Auteur: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
CC0

Periode:

1937-1959
merendeel (1950) 1937-1959(1961)

Omvang:

10,00 meter; 75 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De strafzaken die het kantongerecht behandelt zijn hoofdzakelijk overtredingen. De civielrechtelijke zaken zijn met name geldvorderingen tot een bepaald bedrag, maar ook arbeids- en huurzaken en pachtkwesties. Het archief bevat vooral stukken betreffende burgerlijke zaken: audiëntiebladen, dossiers inzake huur- en arbeidszaken, dossiers en andere stukken van de pachtkamer. Voorts zijn er enige buitengerechtelijke stukken, zoals voogdij registerkaarten.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Dordrecht.
  • Openbaar Ministerie te Dordrecht.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Op dit tienjarenblok is de volgende vernietigingslijst van toepassing geweest:

  • Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden berustende onder het beheer van de griffier van het kantongerecht (1947-1985), vastgesteld bij gemeenschappelijk besluit van de Staatssecretaris van C.R.M. en de Minister van Justitie van resp. 4 en 27 februari 1981. Nrs. MMA/AR-211-028 en DORR 233/881

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in