Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Dordrecht, 1950-1959

3.03.23.04
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.23.04
Auteur: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
CC0

Periode:

1937-1961
merendeel 1950-1959

Omvang:

10,00 meter; 75 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De strafzaken die het kantongerecht behandelt zijn hoofdzakelijk overtredingen. De civielrechtelijke zaken zijn met name geldvorderingen tot een bepaald bedrag, maar ook arbeids- en huurzaken en pachtkwesties. Het archief bevat vooral stukken betreffende burgerlijke zaken: audiëntiebladen, dossiers inzake huur- en arbeidszaken, dossiers en andere stukken van de pachtkamer. Voorts zijn er enige buitengerechtelijke stukken, zoals voogdij registerkaarten.

Archiefvormers:

 • Kantongerecht te Dordrecht.
 • Openbaar Ministerie te Dordrecht.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Publicaties

Geraadpleegde bronnen en literatuur
 • Algra, mr. N.E. & Gokkel, mr. H.R.W., Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink
 • Brakel, G.J. van, De bevoegdheden van den kantonrechter in burgerlijke en in strafzaken. Zwolle, 1934
 • Brakel, G. J. van & Jonker, A. Handboek voor het kantongerecht. Zwolle, 1948
 • Does de Willebois, W.E.T.M. van de (bewerkt door), C.M. van der Kemp 's Ontwikkeling van het recht, betrekkelijk de kantongerechten. Heusden, 1898 (vierde druk)
 • Gids voor de Rechterlijke Macht.
 • Huijbrecht, R. e.a., Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940. 's-Gravenhage: Rijksarchiefdienst, 1989
 • Lexicon van Nederlandse Archiefterminologie. 's-Gravenhage 1983: Stichting Archief Publicaties
 • Pui, P.I. du (bewerkt door), C.M. van der Kemp 's Ontwikkeling van het recht, betrekkelijk de kantongerechten. Heusden, 1914 (vijfde druk)
 • Scheurwater, G (oud hoofd-administratie bij de arrondissementsrechtbank te Dordrecht).

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in