Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Dordrecht, 1930-1939

Door een storing is het niet mogelijk om archiefstukken te reserveren of gebruikersprofielen aan te maken.

3.03.23.02
J. van Utrecht
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.23.02
Auteur: J. van Utrecht
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1926-1949
merendeel 1930-1939

Omvang:

6.00 meter; 57 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Kantongerecht Dordrecht bevat onder meer rekesten betreffende arbeid, huur- en pachtzaken, stukken betreffende civiele zaken, audiëntiebladen, burgerlijke akten en stukken betreffende voogdij.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Dordrecht

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Organisatie van het Kantongerecht

De jaren 1930 tot en met 1939 zijn voor het Kantongerecht te Dordrecht geen spectaculaire jaren geweest.

Ten aanzien van het ambt van Kantonrechter zijn er geen wisselingen geweest. Hoewel er wettelijk twee Kantonrechters aan het Kantongerecht verbonden mochten zijn, werd het ambt van Kantonrechter maar door één man vervuld. Ook mochten er acht rechters-plaatsvervanger aan het Kantongerecht verbonden zijn, verder werd de Kantonrechter bijgestaan door een griffier, terwijl het aantal "klerken" ter griffie drie à vier bedroeg.

Overzicht van de namen van leden van de rechterlijke macht over de periode 1930 tot en met 1939 in het Kantongerecht Dordrecht.

Kantonrechter
Tabel met zoekresultaten in archieven
naamvantot
M.P.J.A. van Voorst Vader31-05-191920-08-1945
Kantonrechter-plaatsvervangers
Tabel met zoekresultaten in archieven
naamvantot
K.K. Douw van der Krap25-03-190501-01-1943
A. van Os02-09-192515-04-1938
J.A.C.H.H. van Drooge02-09-192503-04-1946
H.O. de Kat Angelino02-09-192513-05-1946
L. Salomonson16-01-19321942
F.J. Kranenburg30-06-193814-11-1938
J.M. Croockwit01-06-193917-05-1943
K.N. Korteweg01-06-19391944
Griffier
Tabel met zoekresultaten in archieven
naamvantot
L. Roodenburg14-12-193301-08-1955
Geschiedenis van het Kantongerecht

Het Kantongerecht dat gehuisvest was in het gebouw van de arrondissementsrechtbank aan het Steegoversloot, is in 1904 wegens ruimtegebrek verhuisd naar de Prinsenstraat nr: 12, een voormalig herenhuis dat gebouwd is in 1771, maar ook daar kwam na ruim 30 jaar een eind aan, omdat men weer genoodzaakt was om te verhuizen naar Huize Cronenburg, een groot pand aan de Wijnstraat nr: 134. Deze villa, gebouwd in 1907 in opdracht van de kunstverzamelaar en notaris W.H. van Bilderbeek, heeft tot 1984 onderdak verleend aan het Kantongerecht, waarna het met de ingebruikneming van het nieuwe gerechtsgebouw weer ondergebracht is aan het Steegoversloot.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in