Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Delft, 1940-1979

3.03.22.03
CAS 734
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.22.03
Auteur: CAS 734
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1940-1979

Omvang:

559 inventarisnummers; 35,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kantongerecht behandelt alle overtredingen m.u.v. de overtredingen bedelarij en landloperij, het misdrijf stoperij, arbeids- en huurkoopzaken alsmede pachtzaken.
Het archief van het Kantongerecht te Delft (1940-1979) bevat van de strafzaken zittingslijsten en registers; van de burgerlijke zaken dagvaardingen en rekesten van de kantonrechter en de pachtkamer, processtukken van huur- en arbeidszaken; van de buitengerechtelijke zaken akten en beschikkingen, en stukken betreffende voogdij- en curatele zaken. Tevens zijn er stukken betreffende huishoudelijke- en griffiezaken.

Archiefvormers:

  •  
  • Kantongerecht te Delft

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Bij de ingebruikname van het kantongerechtsgebouw in 1907 bevond de archiefruimte van het kantongerecht zich nog op de eerste verdieping naast de getuigenkamer. Toen de inspecteur van het Rijksarchief in Zuid-Holland deze instelling in 1967 bezocht stond het inmiddels op zolder. Hoogstwaarschijnlijk was dit ook omstreeks 1950 al het geval, toen het deurwaarderskantoor daar ook archiefruimte huurde. Over het geheel genomen maakte het archief bij voornoemde inspectie een verzorgde indruk. Het was opgeborgen in archiefdozen, die op houten stellingen waren opgesteld, terwijl er ook poederblussers aanwezig waren. Bij de laatst gehouden inspectie in 1985 werd daarentegen geconstateerd dat deze archiefruimte volgens de toenmalige normen niet meer aan de daarvoor te stellen eisen voldeed, omdat de houten zolder brandgevaarlijk was en het archief in de winter aan vorst was blootgesteld. ( Zie voor de inspectierapporten d.d. 23 maart 1976; 5 november 1978 en 22 oktober 1985: NA, Rijksarchief in Zuid-Holland: dossier inspectierapporten Rechterlijke Macht, II, Kantongerechten, 1976-1990, doos 13. )

Het archief van het kantongerecht te Delft is in drie blokken aan het Algemeen Rijksarchief (thans: Nationaal Archief) c.q. het Rijksarchief in Zuid-Holland overgedragen. Hoewel er in 1972 al sprake was van het overdragen van het oudste deel van dit archief ( Archief van het Ministerie van Justitie, dossier G.B. 126. ) , gebeurde dit in werkelijkheid pas in 1976. Na de overdracht van enkele bijzondere stukken werden toen de vonnissen van de strafzaken van 1839 - 1877 overgedragen. In 1992 volgden onder meer alsnog de daarbij behorende audiëntiebladen. Daarvoor had in 1980 de overdracht van de archivalia uit de jaren 1879 - 1920 plaats gevonden, welke in 1992 werden aangevuld met een doos varia uit 1888. In 1983 kwam het volgende tienjarenblok (1920 - 1929), terwijl het laatste blok van 1930 -1939 in 1992 volgde. ( Zie voor de verklaringen van overbrenging d.d. 27 april, 8 en 17 juni 1976; 28 april 1980; 24 januari 1983; 17 december 1992: Verwervingsdossier 10 van de 3e Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, later het Rijksarchief in Zuid-Holland geheten. ) Alle keren werd er bij de overbrenging een plaatsingslijst of inventaris meegeleverd. Later werd er één inventaris gemaakt voor de periode 1839-1929 (3.03.22.01). In 2005 bracht de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage het archiefblok 1940 - 1979, dat voordien door de Centrale Archief Selectiedienst was bewerkt, naar het Nationaal Archief over.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in