Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Delft, 1940-1979

3.03.22.03
CAS 734
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.22.03
Auteur: CAS 734
Nationaal Archief, Den Haag
2006
CC0

Periode:

1940-1979

Omvang:

35,00 meter; 559 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kantongerecht behandelt alle overtredingen m.u.v. de overtredingen bedelarij en landloperij, het misdrijf stoperij, arbeids- en huurkoopzaken alsmede pachtzaken.
Het archief van het Kantongerecht te Delft (1940-1979) bevat van de strafzaken zittingslijsten en registers; van de burgerlijke zaken dagvaardingen en rekesten van de kantonrechter en de pachtkamer, processtukken van huur- en arbeidszaken; van de buitengerechtelijke zaken akten en beschikkingen, en stukken betreffende voogdij- en curatele zaken. Tevens zijn er stukken betreffende huishoudelijke- en griffiezaken.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Delft

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Publicaties

Geraadpleegde bronnen en literatuur
Algra, mr. N.E. & Gokkel, mr. H.R.W., Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek, Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk WillinkBrakel, G.J. van, De bevoegdheden van den kantonrechter in burgerlijke en in strafzaken, Zwolle, 1934Brakel, G.J. van & Jonker, A., Handboek voor het kantongerecht, Zwolle, 1948Does de Willebois, W.E.T.M. van de (bewerkt door), C.M. van der Kemp's Ontwikkeling van het recht, betrekkelijk de kantongerechten, Heusden, 1898 (vierde druk) Gids voor de Rechterlijke Macht in het Koninkrijk der Nederlanden 1950-1955, Gorinchem, J. Noorduijn en Zoon N.V.Huijbrecht, R. e.a., Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940, 's-Gravenhage: Rijksarchiefdienst, 1989 Lexicon van Nederlandse Archiefterminologie, 's-Gravenhage 1983: Stichting Archief PublicatiesPui, P.I. du (bewerkt door), C.M. van der Kemp's Ontwikkeling van het recht, betrekkelijk de kantongerechten, Heusden, 1914 (vijfde druk)Scheurwater, G. (oud hoofd-administratie bij de arrondissementsrechtbank te Dordrecht)

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in