Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vredegerecht Leiden

3.03.18.21
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.18.21
Auteur: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928

CC0

Periode:

1811-1838

Omvang:

10.90 meter; 102 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Vredegerecht te Leiden (1811-1838) bestaat uit registers en repertoires van akten en vonnissen, alfabetische klapper van de namen der partijen voorkomende in de akten van kanton III, dagvaardingen, en diverse stukken.

Archiefvormers:

  • Vredegerecht te Leiden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in