Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vredegerecht Strijen

3.03.18.16
L.J. Noordhoff
Nationaal Archief, Den Haag
1939
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.18.16
Auteur: L.J. Noordhoff
Nationaal Archief, Den Haag
1939

CC0

Periode:

1811-1912

Omvang:

2.00 meter; 30 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Vredegerecht en de Rechtbank van enkele Politie van het Kanton Strijen (1798-1835) bestaat uit audiëntiebladen, minuten van akten en repertoires van vonnissen, inventaris van papieren en cachetten, register der commissies en akten van beëdiging van de keizerlijke douanes te Strijensche Sas, verklaringen door kapiteins van koopvaardijschepen, en diverse processtukken van strafzaken.

Archiefvormers:

  • Vredegerecht van het Kanton Strijen
  • Rechtbank van enkele Politie van het Kanton Strijen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Volgens Décret Impérial d.d. 21 October 1811 behoorden tot dit kanton: Maasdam, 's-Gravendeel, Mijnsheerenland, Puttershoek en Strijen. De archieven van vredegerecht en rechtbank van enkele politie zijn als één geheel beschouwd tijdens hun ontstaan en konden ook thans niet gescheiden worden.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in