Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vredegerecht Schoonhoven

3.03.18.13
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.18.13
Auteur: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
CC0

Periode:

1811-1813

Omvang:

1,50 meter; 25 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Vredegerecht van het Kanton Schoonhoven en Rechtbank van enkele Politie van het Kanton Schoonhoven (1811-1838) bestaat uit audiëntie bladen, registers van ambtsverrichtingen, ingekomen brieven, repertoires van alle akten gepasseerd aan de griffie, en generale ordonnanties aangaande de politie te Schoonhoven.

Archiefvormers:

  • Vredegerecht van het Kanton Schoonhoven
  • Rechtbank van enkele Politie van het Kanton Schoonhoven

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Volgens Décret Impérial d.d. 21 October 1811 behoorden tot dit kanton: Schoonhoven, Jaarsveld, Lopik, Oudewater en Polsbroek. Dit kanton ressorteerde onder het arrondissement Utrecht. Bij Koninklijk besluit d.d. 27 April 1824 (Staatsblad n°. 30) werd bepaald, dat van het arrondissement Utrecht zouden worden afgescheiden de gemeenten Schoonhoven, Oudewater, Vlist, Bonrepas en Ratelesvliet, die voortaan het kanton Schoonhoven zouden uitmaken, dat aan het arrondissement Gorinchem zou worden toegevoegd. De overige, tot het kanton Schoonhoven behoorende, en in de provincie Utrecht gelegen gemeenten, nl. Jaarsveld, Willige Langerak, Lopik, Zevenhoven, Cabauw en Zevender, Honcoop en Dijkveld, Noord- en Zuid-Polsbroek, zouden vereenigd worden met het kanton IJselstein, arrondissement Utrecht. De archieven van vredegerecht en rechtbank van enkele politie zijn als één gehéél beschouwd tijden hun ontstaan en konden ook thans niet gescheiden worden.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in