Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vredegerecht Brielle

3.03.18.02
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.18.02
Auteur: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928

CC0

Periode:

1811-1838

Omvang:

3.00 meter; 36 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat audiëntiebladen, minuten van civiele acten en vonnissen, répertoires van vonnissen en acten en ingekomen brieven, aanschrijvingen en circulaires.

Archiefvormers:

  • Vredegerecht van het Kanton Brielle.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in