Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Rotterdam tot 1939

3.03.17.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.17.01
Auteur: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1991

CC0

Periode:

1838-1976
merendeel 1838-1939

Omvang:

423.50 meter; 4110 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is globaal in drie categorieën onder te verdelen: stukken betreffende rechtspraak in strafzaken, rechtspraak in civiele (burgerlijke) zaken en buitengerechtelijke zaken. De strafrechtelijke stukken bestaan vooral uit registers van strafzaken waarin vonnis is gewezen, procesdossiers, processen-verbaal van terechtzittingen en vonnissen, zowel van enkel- als meervoudige kamers. Ook zijn er 'politievonnissen' en processen-verbaal inzake belastingzaken en vonnissen van de kinderrechter. Tot de civiele stukken behoren onder andere rolregisters, processen-verbaal van terechtzittingen (audiëntiebladen) in burgerlijke- en handelszaken, rekesten en beschikkingen, faillissementsdossiers en stukken van de kinderrechter inzake ondertoezichtstelling. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren vooral registers en gedeponeerde akten, onder meer vennootschapsakten, en dubbelen van repertoria van notarissen in het arrondissement. Verder zijn er algemene stukken zoals notulen van de algemene vergaderingen en correspondentie van de president. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Rotterdam

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

moord op cornelia jacoba maas. te rotterdam gehuwd met van oors . woonende op de rozenstraat rotterdam . wij zoeken de recht zaken en uitspraken van de moord , het was mijn grootmoeder.

Ik zoek het vonnis van 9 augustus 1895 waarin Jan Beaufort met ingang van 7 augustus door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam in staat van faillissement verklaard. inv 2938 begint in 1896. Waar moet ik dan zoeken?

groet

Lucie Beaufort

Ik ben zoek naar het bewijs van echten aangaande Johanna van Amen geb. 4-9-1934 Rotterdam door Dirk Vrijenhoek geb.5-10-1898 overl. 31-8-1970 te Rotterdam, in de periode 1933-1935

Hoogachtend C. Boshuizen

Geachte heer Boshuizen,

Ik heb uw vraag doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,
Nationaal Archief

Dag, ik ben op zoek naar het rechtszaakdossier van Jannetje Struik (Jaantje Struyck, diverse manieren van spellen), de zogenaamde 'Miljoenenjuffrouw', een oplichtster die in 1883 in Rotterdam voor de rechter werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf.

M vr groet
Steffie van den Oord

Geachte mevrouw van den Oord,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

In mijn stamboom onderzoek stuit ik op Maria Dobbelsteen, zij is geboren in Delfshaven op 25-11-1885. Een vroedvrouw heeft destijds aangifte gedaan van de geboorte (bron: geboorteakte). Later in de trouwakte kom ik tegen dat zij door haar moeder een niet erkende, wel natuurlijk, dochter is. Een voorlopige conclusie is dat zij na haar geboorte is opgenomen in een weeshuis. In ieder geval zal er indertijd wellicht iets met voogdij geregeld moeten zijn. Zijn de voogdij uitspraken in uw archieven terug te vinden? Mvg. Arjan.

Beste Arjan,

Je vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Voor de volledigheid naam is Maria Dobbelstein (gaat mis met automatische spellingscontrole).
Mvg. Arjan

Ik ben op zoek naar de Akte van Scheiding van Petrus Johannes de Bakker en Cornelia Rommers, gedateerd 27-9-1900 uitgesproken bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam

Ik ben op zoek naar de Akte van Scheiding van Maria Petronella Hendriks en Lambertus Looij, gedateerd 31-08-1915 uitgesproken bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam
Looij kan overigens ook gespeld zijn als Looy.

Geachte heer Quast,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar de voogdij uitspraak over Elizabeth Rietveld. Mijn oma W.A. Heeselaars is op 28-2-1921
gescheiden van Gerrit Jan Rietveld en had toen 2 kinderen, Arie leendert en Elizabeth. Arie Leendert is door
mijn oma opgevoed, maar van Elizabeth heeft niemand iets geweten. Tot ik bij mijn stamboom onderzoek op een
gezinskaart stuitte waar zij opstond. Zij is als pleegdochter bij Willem Lodder en zijn vrouw Engelina Metselaar
terecht gekomen en heeft haar naam officieel veranderd in Elizabeth Lodder Rietveld.
Op 7-4-1921 was de hoorzitting over voorzieningen in de voogdij over de minderjarige kinderen.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Christensen

Geachte mevrouw Christensen,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar stukken betreffende een veroordeling van MJ de W (Marinus Johannes de Witte) op 19 oktober 1893 wegens mishandeling.

Met vriendelijke groet,

Els Cattenstart

Geachte mevrouw Cattenstart,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Op 22-01-1919 overleed in R'dam Bartholomeus Leenders ten gevolge van een messteek. Echtgenote Carolina G. Woensdregt zou als verdachte vrijgesproken zijn. Waar kan ik het vonnis en onderliggende stukken vinden?

Bij voorbaat hartelijk dank,
Leo van Beek

Geachte heer van Beek,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in