Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Leiden

3.03.16
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.16
Auteur: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1988

CC0

Periode:

1838-1877

Omvang:

3.00 meter; 77 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het rechtbankarchief is ruwweg in drie categorieën te verdelen: stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. Tot de strafrechtelijke stukken behoren onder andere dossiers van strafzaken, strafvonnisboeken, klappers met vermelding van rolnummer en weeklijstnummer, rolboeken van zaken die gediend hebben voor de politierechter of kinderrechter en voor de economische strafrechter, vonnissen in belastingzaken, strafrollen en processen-verbaal van terechtzittingen behandeld door de kinderrechter. Van de civiele zaken zijn de volgende stukken opgenomen: beschikkingen, vonnissen en rolboeken van zittingen van de enkelvoudige en meervoudige kamers, placettenregisters, rolkaarten, audiëntiebladen, processen-verbaal van getuigenverhoor, enquête en contra-enquête, rolbladen, rolregisters; voorts stukken betreffende faillissementen, echtscheiding, ontzetting uit de ouderlijke macht en voogdij over minderjarigen, opsluiting van krankzinnigen, ondercuratelestelling en dossiers van civiele- en strafrechtelijke ondertoezichtstelling, gevormd door de kinderrechter. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren onder meer ingeschreven handels- en fabrieksmerken en een serie dubbelen van de repertoria van notarissen. De inventaris bevat tevens de archieven van het Parket van de Officier van Justitie en van de Kamer van Toezicht op notarissen.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Leiden 1839-1877

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief is na de opheffing van de arrondissementsrechtbank in 1877 van het Rapenburg overgebracht naar de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, die toen gevestigd was in gebouw de 'Nieuwe Doelen'. Via het Groen van Prinstererhuis, dat in gebruik was van 1882 - 1902, kwam het archief tenslotte terecht in het Paleis van Justitie aan de Korte Voorhout, waarin gedurende de periode 1902 - 1945 ook de arrondissementsrechtbank zetelde. Door de brand in dit paleis, veroorzaakt door het bombardement van 3 maart 1945, ( H.E. van Gelder. 's-Gravenhage 1935-1945, p. 54. ) werden bijna alle archieven vernietigd. Van het archief van de Leidse arrondissementsrechtbank bleven slechts de dubbelen van de repertoria der notarissen bewaard. Tijdens de inventarisatie van de archieven van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage werden nog twee rolregisters van strafzaken over 1856 - 1862 en 1874 - 1877 ontdekt.

Toen rond de eeuwwisseling het archief van de voormalige rechtbank van eerste aanleg te Leiden (1811 - 1838) werd overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief zijn de dubbelen van de repertoria der notarissen over het jaar 1838 - die in 1839 bij de arrondissementsrechtbank waren gedeponeerd - abusievelijk mee overgebracht. Ook de dubbelen der repertoria over 1877 zijn, doordat men gekeken heeft naar het tijdvak dat ze bestreken in plaats van naar de datum van opmaak, in het verkeerde archief terecht gekomen. Hoewel ze in dit archief - arrondissementsrechtbank te Leiden - werden aangetroffen behoren ze tot het archief van de rechtbank te 's-Gravenhage, omdat ze daar in januari 1878 zijn gedeponeerd.

Volgens een overdrachtsakte van 17 april 1973 is het archief van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage overgebracht naar het hulpdepot van de Rijksarchiefdienst te Schaarsbergen, terwijl van het archief van de arrondissementsrechtbank te Leiden geen akte bestaat. In de correspondentie die aan bovengenoemde overdracht voorafging is echter een kopie van een brief te vinden van de Rijksarchiefinspectie aan de rijksarchivaris van Zuid-Holland, waarin de volgende mededeling staat: "De reeks dubbelen van de repertoria is vollediger dan de reeks originele repertoria, welke via de algemene bewaarplaats der notarissen het rijksarchief bereiken". Vermoedelijk zijn dus de dubbelen der repertoria van het arrondissement Leiden vermengd met die van 's-Gravenhage naar Schaarsbergen gebracht en daar bij inventarisatie van elkaar gescheiden.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in