Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Leiden

3.03.16
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.16
Auteur: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1988
CC0

Periode:

1838-1877

Omvang:

3,00 meter; 77 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het rechtbankarchief is ruwweg in drie categorieën te verdelen: stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. Tot de strafrechtelijke stukken behoren onder andere dossiers van strafzaken, strafvonnisboeken, klappers met vermelding van rolnummer en weeklijstnummer, rolboeken van zaken die gediend hebben voor de politierechter of kinderrechter en voor de economische strafrechter, vonnissen in belastingzaken, strafrollen en processen-verbaal van terechtzittingen behandeld door de kinderrechter. Van de civiele zaken zijn de volgende stukken opgenomen: beschikkingen, vonnissen en rolboeken van zittingen van de enkelvoudige en meervoudige kamers, placettenregisters, rolkaarten, audiëntiebladen, processen-verbaal van getuigenverhoor, enquête en contra-enquête, rolbladen, rolregisters; voorts stukken betreffende faillissementen, echtscheiding, ontzetting uit de ouderlijke macht en voogdij over minderjarigen, opsluiting van krankzinnigen, ondercuratelestelling en dossiers van civiele- en strafrechtelijke ondertoezichtstelling, gevormd door de kinderrechter. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren onder meer ingeschreven handels- en fabrieksmerken en een serie dubbelen van de repertoria van notarissen. De inventaris bevat tevens de archieven van het Parket van de Officier van Justitie en van de Kamer van Toezicht op notarissen.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Leiden 1839-1877

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Bij de inventarisatie zijn de dubbelen der repertoria, die door middel van een summiere inventaris uit Schaarsbergen (1979) toegankelijk waren, per notaris genummerd, waardoor het archief van 19 oude (doos-)nummers op 76 inventarisnummers is gekomen. ( Zie concordanties. ) De dateringen achter de namen der notarissen geven de periode aan waarover de repertoria lopen. De repertoria over 1838, die zich - zoals reeds is vermeld - bevonden in het archief van de rechtbank van eerste aanleg te Leiden (1811 - 1838), zijn door het Gemeentearchief Leiden overgedragen aan het Rijksarchief in Zuid-Holland en vervolgens in dit archief - arrondissementsrechtbank te Leiden - geplaatst. De repertoria over het jaar 1877 zijn geplaatst in het archief van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in