Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank 's-Gravenhage tot 1939

3.03.15.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.15.01
Auteur: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1838-1940
merendeel 1838-1939

Omvang:

100.20 meter; 1165 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de rolregisters met klappers, de vonnissen en de procesdossiers van de strafzaken. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. Het deel-archief van de Politierechter bevat een serie 'fiscale vonnissen' in belastingzaken. Van de rechtspraak in burgerlijke zaken is vrijwel niets bewaard gebleven (als gevolg van het bombardement van maart 1945 op het Bezuidenhout). Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoort een serie dubbelen van repertoria van notarissen in het arrondissement.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 1838-1939 (1940)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

In de oude situatie was het archief verdeeld in drie blokken: 1838 - 1920, toegankelijk via een plaatsingslijst uit 1979; 1921 - 1930, met plaatsingslijst; 1931 - 1939, met dubbelen van notariële repertoria vanaf 1878, zonder lijst. Bij de inventarisatie zijn deze blokken samengevoegd zodat de doorlopende series weer konden worden hersteld.

De plaatsingslijst 1838 - 1920 was niet al te nauwkeurig: ontdekt werd dat de nrs. 105 en 106 rolboeken van strafzaken van de arrondissementsrechtbank te Leiden ( Overgebracht naar het archief van de arrondissementsrechtbank te Leiden. ) waren en dat nr. 497 een klapper op de burgerlijke rol was.

De dubbelen der repertoria van notarissen, die van 1878 - 1939 per jaar waren geborgen, zijn eerst op plaatsnaam en daarbinnen op notarisnaam geordend, zoals over 1839 - 1877 alreeds het geval was. De repertoria over 1838, die op de arrondissementsrechtbank zijn ingeleverd in het begin van 1839, alsmede enkele repertoria over 1839 - 1842 werden gevonden in het archief van de rechtbank van eerste aanleg te 's-Gravenhage, inventarisnummer 178.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in