Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Gorinchem

3.03.14.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.14.01
Auteur: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1989
CC0

Periode:

1813-1877
merendeel 1838-1877

Omvang:

14,70 meter; 263 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief zitten de processen-verbaal van terechtzittingen, en de vonnissen van de strafzaken, hoofdzakelijk misdrijven. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Onder de burgerlijke zaken vallen: geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen, en curatele zaken. De rechtbank bewaart ook diverse gedeponeerde akten en dubbelen van repertoria van notarissen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Gorinchem (1811) 1838-1877

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief, dat in het nieuwe stadhuis werd bewaard op de daartoe afgeschoten helft van de zolder, is in 1877 overgebracht naar de arrondissementsrechtbank te Dordrecht, gevestigd in het Rechtsgebouw aan de Steegoversloot. ( Kort overzicht van de geschiedenis der gebouwen bij het Departement van Justitie in gebruik, met vermelding van de nummers der dossiers waarin de stukken zijn opgenomen, p. 30. ) Daar heeft het archief gestaan totdat het op 1 april 1971 werd overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Nadat H. Bordewijk in 1972 een voorlopige inventaris had vervaardigd is het archief overgebracht naar het hulpdepot van de Rijksarchiefdienst in Schaarsbergen. In dat hulpdepot is in 1979 een nieuwe plaatsingslijst gemaakt, waarop veel meer archivalia staan vermeld dan er in 1971 zijn overgedragen en in 1972 zijn beschreven. Vooral wat betreft de nrs. 181 - 189 van die plaatsingslijst (waarvan de nummers voortaan oude nummers genoemd zullen worden) is het duidelijk dat deze bescheiden later zijn toegevoegd. Vanuit Schaarsbergen is het archief weer teruggebracht naar het Rijksarchief Zuid-Holland in Den Haag.

De arrondissementsrechtbank heeft klaarblijkelijk vrij conscientieuze griffiers in dienst gehad, want het archief is keurig bijgehouden en er zijn registers aangelegd voor vrijwel alle zaken, waarvoor dat mogelijk was. Ook waren de griffiers zuinig, getuige het feit dat registers van de rechtbank van eerste aanleg uit 1811 en 1813 gewoon in gebruik bleven of weer in gebruik werden genomen.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in