gahetNA in het Nationaal Archief

Rechtbank Gorinchem

3.03.14.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.14.01
Auteur: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1989
CC0

Periode:

1838-1877

Omvang:

14,70 meter; 263 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief zitten de processen-verbaal van terechtzittingen, en de vonnissen van de strafzaken, hoofdzakelijk misdrijven. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Onder de burgerlijke zaken vallen: geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen, en curatele zaken. De rechtbank bewaart ook diverse gedeponeerde akten en dubbelen van repertoria van notarissen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Gorinchem (1811) 1838-1877

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Tijdens de inventarisatie bleek, dat de plaatsingslijst uit Schaarsbergen (1979) redelijk nauwkeurig was samengesteld. De indeling van de stukken, met name van de al eerder genoemde oude nummers 181-189, was niet geheel logisch.

Al te dikke pakken zijn gesplitst en de dubbelen van de repertoria der notarissen zijn genummerd per notaris, zodat het archief van honderdnegenennegentig oude nummers op tweehonderddrieënzestig nieuwe nummers is gekomen, (

Zie concordantie, bijlage 2.

) plus één nummer van het archief van het parket van de officier van justitie, dat apart is gehouden. Deze vergroting van het aantal inventarisnummers is mede veroorzaakt door het feit, dat bij inventarisatie van het archief van de arrondissementsrechtbank van Dordrecht vele stukken van de arrondissementsrechtbank van Gorinchem boven water kwamen. (

Zie concordantie, bijlage 1.

)
De dubbelen der repertoria over het jaar 1838 bevonden zich in het archief van de rechtbank van eerste aanleg te Gorinchem, maar omdat ze in 1839 gedeponeerd zijn bij de arrondissementsrechtbank zijn ze naar dit archief overgebracht. (

Zie concordantie, bijlage 1.

)

Voorts zijn vanuit dit archief de dubbelen der repertoria over 1877 en 1878 overgebracht naar het archief van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht. De jaartallen, die in deze inventaris achter de namen van de notarissen staan vermeld, geven de periode aan waarover de repertoria lopen.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in