Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Eerste Aanleg Gorinchem

3.03.13
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.13
Auteur: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928

CC0

Periode:

1811-1838

Omvang:

23.00 meter; 234 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gorinchem (1811-1838) behandelde civielrechterlijke zaken, zoals geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen, en curatele zaken. De strafzaken die de rechtbank behandelde zijn hoofdzakelijk misdrijven. De rechtbank bewaarde ook diverse akten, zoals de akten van depot, akten betreffende de nalatenschap, afstand van gemeenschap van goederen en de verkoop van schepen. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gorinchem fungeerde tevens als Rechtbank van Koophandel.
In het archief van de arrondissementsrechtbank zitten de processen-verbaal, vonnissen en dossiers van de strafzaken. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank is in deze inventaris ook het archief van het Openbaar Ministerie opgenomen: het parket. Het parket bevat onder andere registers van strafzaken.

Archiefvormers:

  • Rechtbank van Eerste Aanleg te Gorinchem, 1811-1838

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in