Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Eerste Aanleg Gorinchem

Door een storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. De afhandeling van vragen en e-mails loopt vertraging op. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

3.03.13
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.13
Auteur: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
CC0

Periode:

1811-1838

Omvang:

23,00 meter; 234 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gorinchem (1811-1838) behandelde civielrechterlijke zaken, zoals geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen, en curatele zaken. De strafzaken die de rechtbank behandelde zijn hoofdzakelijk misdrijven. De rechtbank bewaarde ook diverse akten, zoals de akten van depot, akten betreffende de nalatenschap, afstand van gemeenschap van goederen en de verkoop van schepen. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gorinchem fungeerde tevens als Rechtbank van Koophandel.
In het archief van de arrondissementsrechtbank zitten de processen-verbaal, vonnissen en dossiers van de strafzaken. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank is in deze inventaris ook het archief van het Openbaar Ministerie opgenomen: het parket. Het parket bevat onder andere registers van strafzaken.

Archiefvormers:

  • Rechtbank van Eerste Aanleg te Gorinchem, 1811-1838

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Rechtbank van Eerste Aanleg te Gorinchem, 1811-1838, nummer toegang 3.03.13, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-HaNA, Rechtbank Eerste Aanleg Gorinchem, 3.03.13, inv.nr. ...

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in