Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Dordrecht 1838-1939

3.03.12.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.12.01
Auteur: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1813-1942
merendeel 1838-1939

Omvang:

1312 inventarisnummers; 134,70 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief zitten de processen-verbaal, vonnissen en dossiers van de strafzaken, hoofdzakelijk misdrijven. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Onder de burgerlijke zaken vallen: geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen, en curatele zaken. De rechtbank bewaart ook diverse akten, zoals de akten van depot, betreffende nalatenschappen, afstand van gemeenschap van goederen en de verkoop van schepen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.

Archiefvormers:

  •  
  • Arrondissementsrechtbank te Dordrecht1838-1939
  • Officier van Justitie van de Arrondissementsrechtbank te Gorinchem

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Zoals ook elders vaak het geval is geweest heeft het archief van de arrondissementsrechtbank niet de vereiste aandacht en verzorging gekregen. Door berging in vuile en vochtige vertrekken en gangen en door verspreiding over verschillende gebouwen heeft het archief veel geleden; verscheidene archiefstukken hebben vochtschade opgelopen. Door de dislocatie zijn ook veel stukken tijdelijk of permanent zoekgeraakt.

Hierdoor kon het gebeuren, dat bij de overdracht van het archiefgedeelte over de jaren 1921 - 1929 aan het Rijksarchief in Zuid-Holland op 11 mei 1984 (het gedeelte 1838 -1920 was via het hulpdepot te Schaarsbergen al eerder bij het Rijksarchief beland) ook een supplement van 7 m1 archief over de periode 1838 - 1920 werd overgebracht. Zelfs bij de overdracht van het gedeelte 1930 - 1939 op 30 juni 1988 werd nogmaals een hoeveelheid archiefbescheiden (1,5 m1) over de periode 1838 - 1929 meegegeven.

Tenslotte kwam na de inventarisatie in 1992 bij de rechtbank nog een aantal bescheiden uit de periode 1847 - 1939 boven water.

De totale omvang van het archief (1838 - 1939) is nu 135 m1.

Een apart hoofdstuk binnen de inventarisatie vormden de dubbelen van de repertoria der notarissen. De dubbelen over het jaar 1838 (gedeponeerd op de rechtbank in januari/februari 1839) bevonden zich in het archief van de rechtbank van eerste aanleg te Dordrecht (gemeentearchief Dordrecht). De dubbelen vanaf 1877 uit die gemeenten, die in 1895 of 1934 overgingen naar het arrondissement Rotterdam, bevonden zich in het archief van de Rotterdamse rechtbank. Uit het archief van de rechtbank te Gorinchem zijn voorts dubbelen over 1877 en 1878 toegevoegd, terwijl er ook nog een aantal uit de supplementen te voorschijn is gekomen. Voor de indeling is bepalend geweest tot welk arrondissement een gemeente behoorde bij de deponering, die geschiedde in januari/februari van het op de vorming volgende jaar. Zo bevinden zich de dubbelen uit Charlois en Poortugaal over 1894 (gedeponeerd begin 1895 te Dordrecht) in het archief van de rechtbank te Dordrecht en over 1895 (gedeponeerd begin 1896 te Rotterdam) in het archief van de rechtbank te Rotterdam ( Zie bijlage: Lijsten van gemeenten in het arrondissement Dordrecht) . De jaartallen die in deze inventaris achter de namen van de notarissen staan geven de periode aan waarover de repertoria lopen.

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in