Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Dordrecht 1838-1939

3.03.12.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.12.01
Auteur: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1989
CC0

Periode:

1813-1942
merendeel 1838-1939

Omvang:

134.70 meter; 1312 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief zitten de processen-verbaal, vonnissen en dossiers van de strafzaken, hoofdzakelijk misdrijven. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Onder de burgerlijke zaken vallen: geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen, en curatele zaken. De rechtbank bewaart ook diverse akten, zoals de akten van depot, betreffende nalatenschappen, afstand van gemeenschap van goederen en de verkoop van schepen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Dordrecht 1838-1939
  • Officier van Justitie van de Arrondissementsrechtbank te Gorinchem

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Tijdens het inventariseren werden aangetroffen het archief van het Fonds Serrurier en een gedeelte van het archief van de Vereniging Kinderzorg binnen de Classis Dordrecht der Nederlandse Hervormde Kerk; deze zijn overgedragen aan het gemeentearchief te Dordrecht.

Verder zijn nog archiefbescheiden gevonden van het Bureau van Consultatie, het College van Regenten der Gevangenissen in Gouda, de Vrouwengevangenis in Gouda en het College van Regenten over de Gevangenis te Rotterdam. Deze stukken zijn te bestemder plekke ingevoegd.

Verwante archieven

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in