Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Dordrecht 1838-1939

3.03.12.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.12.01
Auteur: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1813-1942
merendeel 1838-1939

Omvang:

1312 inventarisnummers; 134,70 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief zitten de processen-verbaal, vonnissen en dossiers van de strafzaken, hoofdzakelijk misdrijven. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Onder de burgerlijke zaken vallen: geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen, en curatele zaken. De rechtbank bewaart ook diverse akten, zoals de akten van depot, betreffende nalatenschappen, afstand van gemeenschap van goederen en de verkoop van schepen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.

Archiefvormers:

  •  
  • Arrondissementsrechtbank te Dordrecht1838-1939
  • Officier van Justitie van de Arrondissementsrechtbank te Gorinchem

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in