Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Eerste Aanleg Brielle

3.03.10
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.10
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1928

CC0

Periode:

1811-1838

Omvang:

5.50 meter; 56 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Na de inlijving bij Frankrijk in 1810 werd Maasland omgevormd tot het departement van de Monden van de Maas. In 1811 werd ook hier de Franse rechterlijke organisatie ingevoerd. Het departement was verdeeld in vier, later zes arrondissementen. In de hoofdplaatsen daarvan, waaronder Brielle, waren rechtbanken van eerste aanleg gevestigd voor het berechten van wandaden en belangrijke civiele zaken. Die te Brielle (1811-1838) was tevens rechtbank van koophandel.
Het archief bevat ondermeer audiëntiebladen, minuten van civiele akten, registers van akten van repudiatie en depot, bodemerijbrieven, repertoires van ter griffie gepasseerde akten, ingekomen aanschrijvingen en gedeponeerde stukken.

Archiefvormers:

  • Rechtbank van eerste aanleg te Brielle, 1811-1838

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in