Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland

3.03.01.01
M.C. le Bailly, P.J.M. van den Heuvel et al.
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.01.01
Auteur: M.C. le Bailly, P.J.M. van den Heuvel et al.
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1428-1811

Omvang:

592,60 meter; 11798 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Oud-Nederlands; enkele stukken zijn in het Frans of in het Latijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale handgeschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Hof van Holland had in de vijftiende eeuw taken op het gebied van het bestuur, de wetgeving en de rechtspraak in Holland, Zeeland en West-Friesland. De rechtsprekende taak van het Hof werd in eerste aanleg gevormd door die zaken die voorheen in de grafelijke rechtspraak werden berecht, zoals: inbreuken op de rechten van de landsheer en het landsheerlijk gezag, misdrijven en correctie van landsheerlijke ambtenaren, muntzaken, de bescherming van geestelijken, vreemdelingen en de zogenoemde personae miserabiles. In hoger beroep oordeelde het Hof over de uitspraken van lokale rechtbanken in burgerlijke zaken. Van het Hof kon men, in de periode vóór de Opstand, in beroep gaan bij de Grote Raad van Mechelen. Door inperking van de bestuurlijke bevoegdheden van het Hof, met name na de Opstand, bleef de rechtspraak als hoofdtaak van het Hof over.
De stamreeks van het archief wordt gevormd door de memorialen. Hieruit zijn in de loop der tijd andere reeksen afgescheiden, zoals de sententieregisters, waarin de vonnissen werden opgetekend. Daaruit kwamen vervolgens andere reeksen voort zoals de registers van de procureur-generaal, de quaetclappen en de presentatieboeken. Vanaf het begin van de 17e eeuw werden de eigen besluiten van het Hof afgesplitst uit de memorialen en opgetekend in resolutieboeken.
Eigenlijk niet tot het archief behorende zijn de zogenaamde proceszakken met daarin processtukken van partijen die voor het Hof procedeerden. Normaal gesproken werden deze na afloop van een proces opgehaald door de procureurs, maar dat gebeurde lang niet altijd. Het archief van het Hof van Holland is tamelijk compleet bewaard gebleven.

Archiefvormers:

  • Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, 1428-1798
  • Hof van Justitie van Holland en Zeeland, 1798-1803
  • Hof van Justitie van Holland, 1803-1811
  • Commissie tot afdoening der zaken van de Consignatiekas van het voormalige Hof van Justitie van Holland, 1814-1842

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Bijlage 1: Lijst van stukken die vanwege hun slechte materiële conditie beperkt of niet opgevraagd kunnen worden

Lijst van stukken die vanwege hun slechte materiële conditie beperkt of niet opgevraagd kunnen worden
Tabel met zoekresultaten in archieven
inv.nrVerkorte titelmicrofilm aanwezig
44Memoriaal 1572-1579ja
48Memoriaal 1589-1593ja
50Memoriaal 1597-1602ja
90Memoriaal 1674ja
102Memoriaal 1693-1695ja
106Memoriaal 1699-1700ja
113Memoriaal 1713-1714ja
122Memoriaal 1722ja
123Memoriaal 1723ja
132Memoriaal 1728ja
180Memoriaal 1750-1751ja
505Civiele sententies 1530-1531ja
506Civiele sententies 1531-1532ja
655Civiele sententies 1621ja
656Civiele sententies 1621ja
670Civiele sententies 1626ja
673Civiele sententies 1626ja
674Civiele sententies 1627ja
675Civiele sententies 1627ja
676Civiele sententies 1627ja
677Civiele sententies 1627-1628ja
678Civiele sententies 1628ja
679Civiele sententies 1628ja
680Civiele sententies 1628ja
684Civiele sententies 1629ja
687Civiele sententies 1629ja
697Civiele sententies 1631-1632ja
707Civiele sententies 1634ja
709Civiele sententies 1634ja
718Civiele sententies 1636ja
719Civiele sententies 1636-1637ja
720Civiele sententies 1637ja
721Civiele sententies 1637ja
722Civiele sententies 1637ja
723Civiele sententies 1637ja
1054Minuten van sententies en dictums (civiel) 1559-1561ja
1055Minuten van sententies en dictums (civiel) 1562-1563ja
1459Verbalen 1729nee
1661Residentieboek 1517-1518nee
1662Residentieboek 1518-1519nee
1663Residentieboek 1525-1526nee
1770Pleitrol 1694-1705nee
1804Dingtalen 1506ja
1805Dingtalen 1506ja
1808Dingtalen 1511ja
1809Dingtalen 1513ja
1815Dingtalen 1517ja
1816Dingtalen 1517ja
1820Dingtalen 1519ja
1821Dingtalen 1519-1520ja
1822Dingtalen 1520ja
1824Dingtalen 1521ja
1831Dingtalen 1526-1527nee
1872Dingtalen 1538nee
1874Dingtalen 1538nee
1890Dingtalen 1541-1542nee
1913Dingtalen 1548nee
1917Dingtalen 1550nee
1923Dingtalen 1552nee
1925Dingtalen 1552nee
1926Dingtalen 1553nee
1927Dingtalen 1553nee
1930Dingtalen 1553nee
1931Dingtalen 1553nee
1932Dingtalen 1553nee
1933Dingtalen 1553nee
1934Dingtalen 1553-1554nee
1935Dingtalen 1554nee
1936Dingtalen 1554nee
1937Dingtalen 1554nee
1938Dingtalen 1554nee
1939Dingtalen 1554nee
1940Dingtalen 1554nee
1942Dingtalen 1554-1555nee
1943Dingtalen 1555nee
1944Dingtalen 1555nee
1945Dingtalen 1555nee
1946Dingtalen 1555nee
1949Dingtalen 1555nee
1952Dingtalen 1556nee
1959Dingtalen 1557nee
1973Dingtalen 1560nee
1981Dingtalen 1561-1562nee
1982Dingtalen 1561nee
1983Dingtalen 1562nee
1989Dingtalen 1563nee
1990Dingtalen 1563nee
1991Dingtalen 1563nee
1992Dingtalen 1563-1564nee
1993Dingtalen 1564nee
1994Dingtalen 1564nee
2010Dingtalen 1567nee
2014Dingtalen 1567-1568nee
2018Dingtalen 1568nee
2024Dingtalen 1570nee
2029Dingtalen 1571nee
2030Dingtalen 1571nee
2032Dingtalen 1578nee
2035Dingtalen 1579nee
2039Dingtalen 1580nee
2040Dingtalen 1580nee
2041Dingtalen 1580nee
2042Dingtalen 1581nee
2043Dingtalen 1581nee
2045Dingtalen 1582nee
2068Dingtalen 1586nee
2069Dingtalen 1568nee
2076Dingtalen 1587nee
2077Dingtalen 1587nee
2107Dingtalen 1592nee
2120Dingtalen 1594-1595nee
2121Dingtalen 1595nee
2122Dingtalen 1595nee
2125Dingtalen 1595nee
2126Dingtalen 1595nee
2130Dingtalen 1596nee
2131Dingtalen 1596nee
2138Dingtalen 1597nee
2144Dingtalen 1598nee
2205Dingtalen 1614nee
2206Dingtalen 1614nee
2207Dingtalen 1614nee
2208Dingtalen 1614nee
2894Dingtalen 1794-1795nee
2930Dingtalen 1522nee
2931Dingtalen 1523nee
2934Dingtalen van kleine zaken 1522nee
2935Dingtalen van kleine zaken 1522-1523nee
2997Rekesten om mandement 1623, 1630, 1635nee
3014Rekesten om mandement 1664nee
3035Rekesten om mandement 1677nee
3100Rekesten om mandement 1714nee
3116Rekesten om mandement 1726nee
3117Rekesten om mandement 1727nee
3124Rekesten om mandement 1735-1736nee
3192Rekesten om mandement 1765-1767nee
3279Decreten 1576-1578nee
3288Decreten 1593-1595nee
3414Decreten 1671nee
3635Concept-instructie voor de procureur-generaal 1582nee
3698Ordinaris-rol 1507nee
3704Ordinaris-rol 1530-1531nee
3705Ordinaris-rol 1531-1532nee
3715Ordinaris-rol 1545nee
3734Ordinaris-rol 1559nee
3739Ordinaris-rol 1560-1561nee
3740Ordinaris-rol 1561nee
3773Ordinaris-rol 1569nee
3774Ordinaris-rol 1569-1570nee
3790Ordinaris-rol 1576nee
3791Ordinaris-rol 1576-1577nee
3797Ordinaris-rol 1578nee
3798Ordinaris-rol 1579-1580nee
3803Ordinaris-rol 1581nee
3853Ordinaris-rol 1622-1623nee
4087Rol kleine zaken 1582-1583nee
4150Kleine rol/rol van gediend/Furneerrol 1559-1560nee
4156Kleine rol/rol van gediend/Furneerrol 1563-1564nee
4219Rol van antwoord 1547nee
4220Rol van antwoord 1547-1548nee
4222Rol van antwoord 1553nee
4250Rol van antwoord 1586-1587nee
4252Rol van antwoord 1588-1589nee
4593Ingekomen en minuten van uitgaande missiven 1578-1583nee
4603Ingek. en minuten van uitg. missiven 1629-1632nee
4605Ingek. en minuten van uitg. missiven 1636-1639 en 1658-1660nee
4647Adviezen op rekesten 1737-1740nee
4702Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1666-1669nee
4705Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1676-1677nee
4706Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1678-1680nee
4709Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1687-1689nee
4710Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1690-1692nee
4712Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1696-1698nee
4713Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1699-1701nee
4715Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1705-1707nee
4716Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1708-1710nee
4718Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1715-1718nee
4719Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1719-1721nee
4728Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1753-1757nee
4989Stukken in de memorialen geregistreerd 1670nee
5001Stukken in de memorialen geregistreerd 1682nee
5277Criminele papieren 1666nee
5278Criminele papieren 1666nee
5286Criminele papieren 1670nee
5357Criminele papieren 1690nee
5821Dingtalen van de procureur-generaal 1473-1475nee
5822Dingtalen van de procureur-generaal 1475-1478nee
5839Dingtalen van de procureur-generaal 1545-1546nee
6135Alfabet. index registers van missiven en adviezen 1557-1713nee

(

Met dank aan prof.mr. J.Th. de Smidt. In deze bijlage zijn alleen de regelingen opgenomen die direct betrekking hebben op het Hof van Holland. Meer algemene regelgeving zoals ordonnanties op de justitie of 'policie' zijn buiten beschouwing gelaten.

)

Belangrijkste regelingen en ordonnanties betreffende het Hof van Holland
Tabel met zoekresultaten in archieven
1428 juli 3 1428 juli 3
1433 april 27 1433 april 27
1448 mei 22 1448 mei 22
1462 september 4 1462 september 4
1463 mei 24 1463 mei 24
1477 maart 26 1477 maart 26
1480 mei 30 1480 mei 30
1510 juli 22 1510 juli 22
1515 oktober 24 1515 oktober 24
1518 januari 11 1518 januari 11
1519 maart 20 1519 maart 20
1522 april 1 1522 april 1
1530 mei 16/30 1530 mei 16/30
1531 augustus 20 1531 augustus 20
1532 januari 7 1532 januari 7
1555 december 17/1556 januari 12 1555 december 17/1556 januari 12
1556 maart 23 [1561 april 5] 1556 maart 23 [1561 april 5]
1558 maart 5 1558 maart 5
1560 mei 19 1560 mei 19
1562 augustus 27 1562 augustus 27
1568 maart 8 1568 maart 8
1577 december 12/23 1577 december 12/23
1579 januari 16/19 1579 januari 16/19
1579 december 21 1579 december 21
1579 december 21 1579 december 21
1584 februari 21 1584 februari 21
1584 juni 16 1584 juni 16
1588 april 25 1588 april 25
1593 maart 15 1593 maart 15
1606 januari 20 1606 januari 20
1607 november 7 1607 november 7
1607 maart 7 1607 maart 7
1612 september 18 1612 september 18
1614 september 27 1614 september 27
1614 november 11 1614 november 11
1616 april 15 1616 april 15
1617 mei 2 1617 mei 2
1620 maart 12 en april 6 1620 maart 12 en april 6
1628 januari 20 1628 januari 20
1631 januari 13 1631 januari 13
1642 januari 17 1642 januari 17
1642 februari 4 1642 februari 4
1644 maart 24 1644 maart 24
1647 mei 12-14 1647 mei 12-14
1655 maart 12 1655 maart 12
1656 januari 10 1656 januari 10
1656 januari 17 1656 januari 17
1659 januari 16 1659 januari 16
1660 september 16 1660 september 16
1661 maart 30 1661 maart 30
1661 april 7 1661 april 7
1662 september 21 1662 september 21
1668 september 27 1668 september 27
1669 maart 23 1669 maart 23
1669 juni 7 1669 juni 7
1669 oktober 21 1669 oktober 21
1670 januari 17 1670 januari 17
1671 december 4 1671 december 4
1674 juni 6 1674 juni 6
1674 juli 11 1674 juli 11
1674 november 28 1674 november 28
1677 maart 29 1677 maart 29
1677 oktober 27 1677 oktober 27
1680 maart 28 1680 maart 28
1681 mei 31 1681 mei 31
1687 januari 22 1687 januari 22
1696 oktober 22 1696 oktober 22
1724 juli 5 / augustus 16 1724 juli 5 / augustus 16
1724 december 15 1724 december 15
1725 juni 26 1725 juni 26
1727 november 12 1727 november 12
1728 maart 9 1728 maart 9
1732 september 10 1732 september 10
1747 oktober 13 1747 oktober 13
1750 januari 19 1750 januari 19
1755 oktober 2 1755 oktober 2
1765 maart 14 1765 maart 14
1772 februari 11 1772 februari 11
1782 juli 11 1782 juli 11
1795 oktober 2 1795 oktober 2
1796 maart 14 1796 maart 14

Bijlage 2: Belangrijkste regelingen en ordonnanties betreffende het Hof van Holland

Lijst van stukken die vanwege hun slechte materiële conditie beperkt of niet opgevraagd kunnen worden
Tabel met zoekresultaten in archieven
inv.nrVerkorte titelmicrofilm aanwezig
44Memoriaal 1572-1579ja
48Memoriaal 1589-1593ja
50Memoriaal 1597-1602ja
90Memoriaal 1674ja
102Memoriaal 1693-1695ja
106Memoriaal 1699-1700ja
113Memoriaal 1713-1714ja
122Memoriaal 1722ja
123Memoriaal 1723ja
132Memoriaal 1728ja
180Memoriaal 1750-1751ja
505Civiele sententies 1530-1531ja
506Civiele sententies 1531-1532ja
655Civiele sententies 1621ja
656Civiele sententies 1621ja
670Civiele sententies 1626ja
673Civiele sententies 1626ja
674Civiele sententies 1627ja
675Civiele sententies 1627ja
676Civiele sententies 1627ja
677Civiele sententies 1627-1628ja
678Civiele sententies 1628ja
679Civiele sententies 1628ja
680Civiele sententies 1628ja
684Civiele sententies 1629ja
687Civiele sententies 1629ja
697Civiele sententies 1631-1632ja
707Civiele sententies 1634ja
709Civiele sententies 1634ja
718Civiele sententies 1636ja
719Civiele sententies 1636-1637ja
720Civiele sententies 1637ja
721Civiele sententies 1637ja
722Civiele sententies 1637ja
723Civiele sententies 1637ja
1054Minuten van sententies en dictums (civiel) 1559-1561ja
1055Minuten van sententies en dictums (civiel) 1562-1563ja
1459Verbalen 1729nee
1661Residentieboek 1517-1518nee
1662Residentieboek 1518-1519nee
1663Residentieboek 1525-1526nee
1770Pleitrol 1694-1705nee
1804Dingtalen 1506ja
1805Dingtalen 1506ja
1808Dingtalen 1511ja
1809Dingtalen 1513ja
1815Dingtalen 1517ja
1816Dingtalen 1517ja
1820Dingtalen 1519ja
1821Dingtalen 1519-1520ja
1822Dingtalen 1520ja
1824Dingtalen 1521ja
1831Dingtalen 1526-1527nee
1872Dingtalen 1538nee
1874Dingtalen 1538nee
1890Dingtalen 1541-1542nee
1913Dingtalen 1548nee
1917Dingtalen 1550nee
1923Dingtalen 1552nee
1925Dingtalen 1552nee
1926Dingtalen 1553nee
1927Dingtalen 1553nee
1930Dingtalen 1553nee
1931Dingtalen 1553nee
1932Dingtalen 1553nee
1933Dingtalen 1553nee
1934Dingtalen 1553-1554nee
1935Dingtalen 1554nee
1936Dingtalen 1554nee
1937Dingtalen 1554nee
1938Dingtalen 1554nee
1939Dingtalen 1554nee
1940Dingtalen 1554nee
1942Dingtalen 1554-1555nee
1943Dingtalen 1555nee
1944Dingtalen 1555nee
1945Dingtalen 1555nee
1946Dingtalen 1555nee
1949Dingtalen 1555nee
1952Dingtalen 1556nee
1959Dingtalen 1557nee
1973Dingtalen 1560nee
1981Dingtalen 1561-1562nee
1982Dingtalen 1561nee
1983Dingtalen 1562nee
1989Dingtalen 1563nee
1990Dingtalen 1563nee
1991Dingtalen 1563nee
1992Dingtalen 1563-1564nee
1993Dingtalen 1564nee
1994Dingtalen 1564nee
2010Dingtalen 1567nee
2014Dingtalen 1567-1568nee
2018Dingtalen 1568nee
2024Dingtalen 1570nee
2029Dingtalen 1571nee
2030Dingtalen 1571nee
2032Dingtalen 1578nee
2035Dingtalen 1579nee
2039Dingtalen 1580nee
2040Dingtalen 1580nee
2041Dingtalen 1580nee
2042Dingtalen 1581nee
2043Dingtalen 1581nee
2045Dingtalen 1582nee
2068Dingtalen 1586nee
2069Dingtalen 1568nee
2076Dingtalen 1587nee
2077Dingtalen 1587nee
2107Dingtalen 1592nee
2120Dingtalen 1594-1595nee
2121Dingtalen 1595nee
2122Dingtalen 1595nee
2125Dingtalen 1595nee
2126Dingtalen 1595nee
2130Dingtalen 1596nee
2131Dingtalen 1596nee
2138Dingtalen 1597nee
2144Dingtalen 1598nee
2205Dingtalen 1614nee
2206Dingtalen 1614nee
2207Dingtalen 1614nee
2208Dingtalen 1614nee
2894Dingtalen 1794-1795nee
2930Dingtalen 1522nee
2931Dingtalen 1523nee
2934Dingtalen van kleine zaken 1522nee
2935Dingtalen van kleine zaken 1522-1523nee
2997Rekesten om mandement 1623, 1630, 1635nee
3014Rekesten om mandement 1664nee
3035Rekesten om mandement 1677nee
3100Rekesten om mandement 1714nee
3116Rekesten om mandement 1726nee
3117Rekesten om mandement 1727nee
3124Rekesten om mandement 1735-1736nee
3192Rekesten om mandement 1765-1767nee
3279Decreten 1576-1578nee
3288Decreten 1593-1595nee
3414Decreten 1671nee
3635Concept-instructie voor de procureur-generaal 1582nee
3698Ordinaris-rol 1507nee
3704Ordinaris-rol 1530-1531nee
3705Ordinaris-rol 1531-1532nee
3715Ordinaris-rol 1545nee
3734Ordinaris-rol 1559nee
3739Ordinaris-rol 1560-1561nee
3740Ordinaris-rol 1561nee
3773Ordinaris-rol 1569nee
3774Ordinaris-rol 1569-1570nee
3790Ordinaris-rol 1576nee
3791Ordinaris-rol 1576-1577nee
3797Ordinaris-rol 1578nee
3798Ordinaris-rol 1579-1580nee
3803Ordinaris-rol 1581nee
3853Ordinaris-rol 1622-1623nee
4087Rol kleine zaken 1582-1583nee
4150Kleine rol/rol van gediend/Furneerrol 1559-1560nee
4156Kleine rol/rol van gediend/Furneerrol 1563-1564nee
4219Rol van antwoord 1547nee
4220Rol van antwoord 1547-1548nee
4222Rol van antwoord 1553nee
4250Rol van antwoord 1586-1587nee
4252Rol van antwoord 1588-1589nee
4593Ingekomen en minuten van uitgaande missiven 1578-1583nee
4603Ingek. en minuten van uitg. missiven 1629-1632nee
4605Ingek. en minuten van uitg. missiven 1636-1639 en 1658-1660nee
4647Adviezen op rekesten 1737-1740nee
4702Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1666-1669nee
4705Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1676-1677nee
4706Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1678-1680nee
4709Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1687-1689nee
4710Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1690-1692nee
4712Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1696-1698nee
4713Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1699-1701nee
4715Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1705-1707nee
4716Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1708-1710nee
4718Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1715-1718nee
4719Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1719-1721nee
4728Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1753-1757nee
4989Stukken in de memorialen geregistreerd 1670nee
5001Stukken in de memorialen geregistreerd 1682nee
5277Criminele papieren 1666nee
5278Criminele papieren 1666nee
5286Criminele papieren 1670nee
5357Criminele papieren 1690nee
5821Dingtalen van de procureur-generaal 1473-1475nee
5822Dingtalen van de procureur-generaal 1475-1478nee
5839Dingtalen van de procureur-generaal 1545-1546nee
6135Alfabet. index registers van missiven en adviezen 1557-1713nee

(

Met dank aan prof.mr. J.Th. de Smidt. In deze bijlage zijn alleen de regelingen opgenomen die direct betrekking hebben op het Hof van Holland. Meer algemene regelgeving zoals ordonnanties op de justitie of 'policie' zijn buiten beschouwing gelaten.

)

Belangrijkste regelingen en ordonnanties betreffende het Hof van Holland
Tabel met zoekresultaten in archieven
1428 juli 3 1428 juli 3
1433 april 27 1433 april 27
1448 mei 22 1448 mei 22
1462 september 4 1462 september 4
1463 mei 24 1463 mei 24
1477 maart 26 1477 maart 26
1480 mei 30 1480 mei 30
1510 juli 22 1510 juli 22
1515 oktober 24 1515 oktober 24
1518 januari 11 1518 januari 11
1519 maart 20 1519 maart 20
1522 april 1 1522 april 1
1530 mei 16/30 1530 mei 16/30
1531 augustus 20 1531 augustus 20
1532 januari 7 1532 januari 7
1555 december 17/1556 januari 12 1555 december 17/1556 januari 12
1556 maart 23 [1561 april 5] 1556 maart 23 [1561 april 5]
1558 maart 5 1558 maart 5
1560 mei 19 1560 mei 19
1562 augustus 27 1562 augustus 27
1568 maart 8 1568 maart 8
1577 december 12/23 1577 december 12/23
1579 januari 16/19 1579 januari 16/19
1579 december 21 1579 december 21
1579 december 21 1579 december 21
1584 februari 21 1584 februari 21
1584 juni 16 1584 juni 16
1588 april 25 1588 april 25
1593 maart 15 1593 maart 15
1606 januari 20 1606 januari 20
1607 november 7 1607 november 7
1607 maart 7 1607 maart 7
1612 september 18 1612 september 18
1614 september 27 1614 september 27
1614 november 11 1614 november 11
1616 april 15 1616 april 15
1617 mei 2 1617 mei 2
1620 maart 12 en april 6 1620 maart 12 en april 6
1628 januari 20 1628 januari 20
1631 januari 13 1631 januari 13
1642 januari 17 1642 januari 17
1642 februari 4 1642 februari 4
1644 maart 24 1644 maart 24
1647 mei 12-14 1647 mei 12-14
1655 maart 12 1655 maart 12
1656 januari 10 1656 januari 10
1656 januari 17 1656 januari 17
1659 januari 16 1659 januari 16
1660 september 16 1660 september 16
1661 maart 30 1661 maart 30
1661 april 7 1661 april 7
1662 september 21 1662 september 21
1668 september 27 1668 september 27
1669 maart 23 1669 maart 23
1669 juni 7 1669 juni 7
1669 oktober 21 1669 oktober 21
1670 januari 17 1670 januari 17
1671 december 4 1671 december 4
1674 juni 6 1674 juni 6
1674 juli 11 1674 juli 11
1674 november 28 1674 november 28
1677 maart 29 1677 maart 29
1677 oktober 27 1677 oktober 27
1680 maart 28 1680 maart 28
1681 mei 31 1681 mei 31
1687 januari 22 1687 januari 22
1696 oktober 22 1696 oktober 22
1724 juli 5 / augustus 16 1724 juli 5 / augustus 16
1724 december 15 1724 december 15
1725 juni 26 1725 juni 26
1727 november 12 1727 november 12
1728 maart 9 1728 maart 9
1732 september 10 1732 september 10
1747 oktober 13 1747 oktober 13
1750 januari 19 1750 januari 19
1755 oktober 2 1755 oktober 2
1765 maart 14 1765 maart 14
1772 februari 11 1772 februari 11
1782 juli 11 1782 juli 11
1795 oktober 2 1795 oktober 2
1796 maart 14 1796 maart 14

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in