Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland

3.03.01.01
M.C. le Bailly, P.J.M. van den Heuvel et al.
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.01.01
Auteur: M.C. le Bailly, P.J.M. van den Heuvel et al.
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1428-1811

Omvang:

11742 inventarisnummers; 592,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Oud-Nederlands; enkele stukken zijn in het Frans of in het Latijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale handgeschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Hof van Holland had in de vijftiende eeuw taken op het gebied van het bestuur, de wetgeving en de rechtspraak in Holland, Zeeland en West-Friesland. De rechtsprekende taak van het Hof werd in eerste aanleg gevormd door die zaken die voorheen in de grafelijke rechtspraak werden berecht, zoals: inbreuken op de rechten van de landsheer en het landsheerlijk gezag, misdrijven en correctie van landsheerlijke ambtenaren, muntzaken, de bescherming van geestelijken, vreemdelingen en de zogenoemde personae miserabiles. In hoger beroep oordeelde het Hof over de uitspraken van lokale rechtbanken in burgerlijke zaken. Van het Hof kon men, in de periode vóór de Opstand, in beroep gaan bij de Grote Raad van Mechelen. Door inperking van de bestuurlijke bevoegdheden van het Hof, met name na de Opstand, bleef de rechtspraak als hoofdtaak van het Hof over.
De stamreeks van het archief wordt gevormd door de memorialen. Hieruit zijn in de loop der tijd andere reeksen afgescheiden, zoals de sententieregisters, waarin de vonnissen werden opgetekend. Daaruit kwamen vervolgens andere reeksen voort zoals de registers van de procureur-generaal, de quaetclappen en de presentatieboeken. Vanaf het begin van de 17e eeuw werden de eigen besluiten van het Hof afgesplitst uit de memorialen en opgetekend in resolutieboeken.
Eigenlijk niet tot het archief behorende zijn de zogenaamde proceszakken met daarin processtukken van partijen die voor het Hof procedeerden. Normaal gesproken werden deze na afloop van een proces opgehaald door de procureurs, maar dat gebeurde lang niet altijd. Het archief van het Hof van Holland is tamelijk compleet bewaard gebleven.

Archiefvormers:

  •  
  • Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, 1428-1798
  • Hof van Justitie van Holland en Zeeland, 1798-1803
  • Hof van Justitie van Holland, 1803-1811
  • Commissie tot afdoening der zaken van de Consignatiekas van het voormalige Hof van Justitie van Holland, 1814-1842

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Bijlage 1: Lijst van stukken die vanwege hun slechte materiële conditie beperkt of niet opgevraagd kunnen worden

Lijst van stukken die vanwege hun slechte materiële conditie beperkt of niet opgevraagd kunnen worden
Tabel met zoekresultaten in archieven
inv.nrVerkorte titelmicrofilm aanwezig
44Memoriaal 1572-1579ja
48Memoriaal 1589-1593ja
50Memoriaal 1597-1602ja
90Memoriaal 1674ja
102Memoriaal 1693-1695ja
106Memoriaal 1699-1700ja
113Memoriaal 1713-1714ja
122Memoriaal 1722ja
123Memoriaal 1723ja
132Memoriaal 1728ja
180Memoriaal 1750-1751ja
505Civiele sententies 1530-1531ja
506Civiele sententies 1531-1532ja
655Civiele sententies 1621ja
656Civiele sententies 1621ja
670Civiele sententies 1626ja
673Civiele sententies 1626ja
674Civiele sententies 1627ja
675Civiele sententies 1627ja
676Civiele sententies 1627ja
677Civiele sententies 1627-1628ja
678Civiele sententies 1628ja
679Civiele sententies 1628ja
680Civiele sententies 1628ja
684Civiele sententies 1629ja
687Civiele sententies 1629ja
697Civiele sententies 1631-1632ja
707Civiele sententies 1634ja
709Civiele sententies 1634ja
718Civiele sententies 1636ja
719Civiele sententies 1636-1637ja
720Civiele sententies 1637ja
721Civiele sententies 1637ja
722Civiele sententies 1637ja
723Civiele sententies 1637ja
1054Minuten van sententies en dictums (civiel) 1559-1561ja
1055Minuten van sententies en dictums (civiel) 1562-1563ja
1459Verbalen 1729nee
1661Residentieboek 1517-1518nee
1662Residentieboek 1518-1519nee
1663Residentieboek 1525-1526nee
1770Pleitrol 1694-1705nee
1804Dingtalen 1506ja
1805Dingtalen 1506ja
1808Dingtalen 1511ja
1809Dingtalen 1513ja
1815Dingtalen 1517ja
1816Dingtalen 1517ja
1820Dingtalen 1519ja
1821Dingtalen 1519-1520ja
1822Dingtalen 1520ja
1824Dingtalen 1521ja
1831Dingtalen 1526-1527nee
1872Dingtalen 1538nee
1874Dingtalen 1538nee
1890Dingtalen 1541-1542nee
1913Dingtalen 1548nee
1917Dingtalen 1550nee
1923Dingtalen 1552nee
1925Dingtalen 1552nee
1926Dingtalen 1553nee
1927Dingtalen 1553nee
1930Dingtalen 1553nee
1931Dingtalen 1553nee
1932Dingtalen 1553nee
1933Dingtalen 1553nee
1934Dingtalen 1553-1554nee
1935Dingtalen 1554nee
1936Dingtalen 1554nee
1937Dingtalen 1554nee
1938Dingtalen 1554nee
1939Dingtalen 1554nee
1940Dingtalen 1554nee
1942Dingtalen 1554-1555nee
1943Dingtalen 1555nee
1944Dingtalen 1555nee
1945Dingtalen 1555nee
1946Dingtalen 1555nee
1949Dingtalen 1555nee
1952Dingtalen 1556nee
1959Dingtalen 1557nee
1973Dingtalen 1560nee
1981Dingtalen 1561-1562nee
1982Dingtalen 1561nee
1983Dingtalen 1562nee
1989Dingtalen 1563nee
1990Dingtalen 1563nee
1991Dingtalen 1563nee
1992Dingtalen 1563-1564nee
1993Dingtalen 1564nee
1994Dingtalen 1564nee
2010Dingtalen 1567nee
2014Dingtalen 1567-1568nee
2018Dingtalen 1568nee
2024Dingtalen 1570nee
2029Dingtalen 1571nee
2030Dingtalen 1571nee
2032Dingtalen 1578nee
2035Dingtalen 1579nee
2039Dingtalen 1580nee
2040Dingtalen 1580nee
2041Dingtalen 1580nee
2042Dingtalen 1581nee
2043Dingtalen 1581nee
2045Dingtalen 1582nee
2068Dingtalen 1586nee
2069Dingtalen 1568nee
2076Dingtalen 1587nee
2077Dingtalen 1587nee
2107Dingtalen 1592nee
2120Dingtalen 1594-1595nee
2121Dingtalen 1595nee
2122Dingtalen 1595nee
2125Dingtalen 1595nee
2126Dingtalen 1595nee
2130Dingtalen 1596nee
2131Dingtalen 1596nee
2138Dingtalen 1597nee
2144Dingtalen 1598nee
2205Dingtalen 1614nee
2206Dingtalen 1614nee
2207Dingtalen 1614nee
2208Dingtalen 1614nee
2894Dingtalen 1794-1795nee
2930Dingtalen 1522nee
2931Dingtalen 1523nee
2934Dingtalen van kleine zaken 1522nee
2935Dingtalen van kleine zaken 1522-1523nee
2997Rekesten om mandement 1623, 1630, 1635nee
3014Rekesten om mandement 1664nee
3035Rekesten om mandement 1677nee
3100Rekesten om mandement 1714nee
3116Rekesten om mandement 1726nee
3117Rekesten om mandement 1727nee
3124Rekesten om mandement 1735-1736nee
3192Rekesten om mandement 1765-1767nee
3279Decreten 1576-1578nee
3288Decreten 1593-1595nee
3414Decreten 1671nee
3635Concept-instructie voor de procureur-generaal 1582nee
3698Ordinaris-rol 1507nee
3704Ordinaris-rol 1530-1531nee
3705Ordinaris-rol 1531-1532nee
3715Ordinaris-rol 1545nee
3734Ordinaris-rol 1559nee
3739Ordinaris-rol 1560-1561nee
3740Ordinaris-rol 1561nee
3773Ordinaris-rol 1569nee
3774Ordinaris-rol 1569-1570nee
3790Ordinaris-rol 1576nee
3791Ordinaris-rol 1576-1577nee
3797Ordinaris-rol 1578nee
3798Ordinaris-rol 1579-1580nee
3803Ordinaris-rol 1581nee
3853Ordinaris-rol 1622-1623nee
4087Rol kleine zaken 1582-1583nee
4150Kleine rol/rol van gediend/Furneerrol 1559-1560nee
4156Kleine rol/rol van gediend/Furneerrol 1563-1564nee
4219Rol van antwoord 1547nee
4220Rol van antwoord 1547-1548nee
4222Rol van antwoord 1553nee
4250Rol van antwoord 1586-1587nee
4252Rol van antwoord 1588-1589nee
4593Ingekomen en minuten van uitgaande missiven 1578-1583nee
4603Ingek. en minuten van uitg. missiven 1629-1632nee
4605Ingek. en minuten van uitg. missiven 1636-1639 en 1658-1660nee
4647Adviezen op rekesten 1737-1740nee
4702Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1666-1669nee
4705Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1676-1677nee
4706Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1678-1680nee
4709Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1687-1689nee
4710Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1690-1692nee
4712Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1696-1698nee
4713Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1699-1701nee
4715Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1705-1707nee
4716Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1708-1710nee
4718Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1715-1718nee
4719Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1719-1721nee
4728Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1753-1757nee
4989Stukken in de memorialen geregistreerd 1670nee
5001Stukken in de memorialen geregistreerd 1682nee
5277Criminele papieren 1666nee
5278Criminele papieren 1666nee
5286Criminele papieren 1670nee
5357Criminele papieren 1690nee
5821Dingtalen van de procureur-generaal 1473-1475nee
5822Dingtalen van de procureur-generaal 1475-1478nee
5839Dingtalen van de procureur-generaal 1545-1546nee
6135Alfabet. index registers van missiven en adviezen 1557-1713nee

( Met dank aan prof.mr. J.Th. de Smidt. In deze bijlage zijn alleen de regelingen opgenomen die direct betrekking hebben op het Hof van Holland. Meer algemene regelgeving zoals ordonnanties op de justitie of 'policie' zijn buiten beschouwing gelaten. )

Belangrijkste regelingen en ordonnanties betreffende het Hof van Holland
Tabel met zoekresultaten in archieven
1428 juli 3Delft: 'Zoen van Delft' en instelling van een regeringsraad voor Holland en Zeeland door hertog Filips van Bourgondie (24 artikelen). [Holland Bestuurd, nr. 62]
1433 april 27Brugge: Nadere instructies voor stadhouder en Raad voor het bestuur over Holland en Zeeland (10 artikelen). [Holland Bestuurd, nr. 73]
1448 mei 22Rijsel: Afschaffing van het ambt van president van de Raad en aanstelling van Jan van Lannoy tot stadhouder. [Holland Bestuurd, nr. 76]
1462 september 4Ordonnantie voor het Hof van Holland, uitgevaardigd door Karel van Charolais (112 artikelen). [GPB III, 631-643; Holland Bestuurd, nr. 78]
1463 mei 24Brugge: Bevestiging en wijziging van de ordonnantie voor het Hof van Holland door hertog Filips van Bourgondie (9 artikelen). [Holland Bestuurd, nr. 79]
1477 maart 26Gent: Vaststelling en nadere inrichting van het Hof van Holland (7 artikelen). [GPB III, 644-646; Holland Bestuurd, nr. 81]
1480 mei 30Ordonnantie van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en hertogin Maria van Bourgondie voor het Hof van Holland (136 artikelen). [Holland Bestuurd, nr. 85]
1510 juli 22Brussel: Aanvullende ordonnantie van keizer Maximiliaan en aartshertog Karel voor het Hof van Holland (21 artikelen). [Holland Bestuurd, nr. 89]
1515 oktober 24Brussel: Instructie van hertog Karel V voor het Hof van Holland (148 artikelen). [originele druk in bibliotheek NA 399 D 6]
1518 januari 11Den Haag: Aanvullende Instructie voor het Hof van Holland (22 artikelen). [originele druk in bibliotheek NA 399 D 6]
1519 maart 20Mechelen: Instructie van Karel V voor het Leenhof van Holland, Zeeland en West-Friesland (34 artikelen). [GPB II 681-691 en originele druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 6]
1522 april 1Brussel: Ordonnantie van Karel V voor het Hof van Holland (215 artikelen). [originele druk in bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 12 nr. 9; afschrift in NL-HaNA, Hof van Holland, 3.03.01.01, inv.nr. 5963; GPB II, 2056-2057]
1530 mei 16/30Ordonnantie betreffende de secretarissen van het Hof van Holland (18 artikelen). [afschrift in NL-HaNA, Hof van Holland, 3.03.01.01 inv.nr. 5963; GPB II, 1384-1387]
1531 augustus 20Brussel: Ordonnantie voor het Hof van Holland (235 artikelen). [originele druk in bibliotheek NA 13 E 15, 400 A 12 nr. 1 en 339 D 7; afschrift in NL-HaNA, Hof van Holland, 3.03.01.01 inv.nr. 5963]
1532 januari 7Den Haag: Octrooi van de Staten van Holland voor 'die van Zeelandt' dat alle vonnissen inhoudende veroordeling tot de betaling van een geldsom ook invorderbaar zijn voor bedragen onder de tien pond (4 artikelen). [originele druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 11; GPB III, 686-687]
1555 december 17/1556 januari 12Brussel: Octrooi van Filips II, publicatie van informatiën, enquesten etc. [originele druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 17; GPB II, 1484-1486]
1556 maart 23 [1561 april 5]Interpretatie van octrooi. [originele druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 19; GPB II, 1487-1489]
1558 maart 5Brussel: Interpretatie informatiën en executie complainte. [origingele druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 18]
1560 mei 19Antwerpen: Plakkaat betreffende het impetreren van rekesten civiel. [druk uit 1657 in bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 12 nr. 20; GPB II, 760]
1562 augustus 27Brussel: Octrooi van de Staten van Holland aan het Hof van Holland o.a. om rekesten civiel (die voorheen door de Grote Raad van Mechelen werden geexpedieerd) te expedieren (12 artikelen). [originele druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 12; GPB II, 1494-1497]
1568 maart 8Ordonnantie Hof van Holland, renovatie artikelen Instructie. [GPB II, 1412-1414]
1577 december 12/23Delft: Ordonnantie. Revisie in plaats van beroep op Grote Raad. [GPB II 1498-1501]
1579 januari 16/19Den Haag: Aanvulling op de ordonnantie. [GPB II 1502-1503]
1579 december 21Den Haag: Nieuwe Ordonnantie of ampliatie van de Instructie van het Hof van Holland (31 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 12 nr. 25; GPB II, 768-773]
1579 december 21Den Haag: Ordonnantie voor het Hof van Holland in kleine zaken (28 artikelen). [In originele druk in bibliotheek NA, 339 D 7, 400 A 12 nr. 26 en 13 E 15; GPB II, 761-767]
1584 februari 21Den Haag: Ordonnantie van het Hof van Holland over reauditie van zaken op de rol. [druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 32; GPB II 2160]
1584 juni 16Den Haag: Ordonnantie van het Hof van Holland over verzoeken in judicio. [bibliotheek NA 400 A 12 nr. 33; GPB II 2176]
1588 april 25Ordonnantie HvH renovatie artikelen Instructie. [GPB II, 1430-1432]
1593 maart 15Den Haag: Instructie voor de griffier van het Hof van Holland. [GPB I, 1989]
1606 januari 20Den Haag: Ordre op de expeditie van de rol, de presentaties, het furneren van proceszakken en declaraties van kosten (11 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 37; GPB II, 1068-1071]
1607 november 7Instructie van de Staten van Holland voor de advocaat-fiscaal en de procureur-generaal inzake grafelijke zaken (17 artikelen). [GPB II 1454-1456]
1607 maart 7Den Haag: Provisioneel akkoord tussen de Staten van Holland en de Staten van Zeeland over de administratie van justitie voor het Hof van Holland (benoemingen president en ambtenaren) (27 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 38; GPB II, 774-779]
1612 september 18Instructie van het Hof van Holland dat er altijd een secretaris aanwezig moet zijn. [GPB II, 1462]
1614 september 27Den Haag: Provisionele ordre op de differenten tussen het Hof van Holland en de magistraat van Den Haag (14 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 39; GPB II, 1377-1379]
1614 november 11Den Haag: Interdict van het Hof van Holland op het presenteren van rekesten (waarop reeds was beschikt). [bibliotheek NA 400 A 13, nr. 40; GPB II, 1463]
1616 april 15Ordre op de rol. [GPB II, 1072-1075]
1617 mei 2Den Haag: Plakkaat betreffende het continueren van de decreten (4 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 13, nr. 41; GPB II 1072-1073]
1620 maart 12 en april 6Ordre op de rol. [GPB II, 1072-1075]
1628 januari 20Den Haag: Ordre van het Hof van Holland op de rol (12 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 13, nr. 44; GPB II, 1076-1079]
1631 januari 13Den Haag: Ordre van het Hof van Holland op het furneren van de proceszakken. [bibliotheek NA 400 A 13, nr. 45; GPB II, 1466]
1642 januari 17Ordre op de rol. [GPB II, 1072-1075]
1642 februari 4Ordre op de rol (11 artikelen). [GPB II, 1468-1470]
1644 maart 24Den Haag: Nadere ampliatie op de Instructie van de Hoge Raad en het Hof van Holland (31 + 7 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 48; GPB II, 780-788 en III, 651]
1647 mei 12-14Den Haag: Provisionele ordre op de differenten tussen het Hof van Holland en de magistraat van Den Haag (14 artikelen). [druk in bibliotheek NA 400 A 13]
1655 maart 12Den Haag: Ordre op het pleiten en zitten van de advocaten en procureurs (8 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 52; GPB II, 1082-1083]
1656 januari 10Den Haag: Nadere Ordre op de expeditie en avancement van de rol van het Hof van Holland (16 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 54; GPB II, 1084-1087]
1656 januari 17Den Haag: Ordre en reglement voor de griffie van het Hof van Holland (31 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 55; GPB II, 1088-1093]
1659 januari 16Den Haag: Ordonnantie betreffende de salarissen van de advocaten, procureurs en deurwaarders van het Hof van Holland (62 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 60; GPB III, 651-654]
1660 september 16Den Haag: Ordonnantie betreffende de ongefundeerde processen. [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 62; GPB I, 1984-1988]
1661 maart 30Den Haag: Plakkaat over de ongefundeerde processen. [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 63; GPB II, 2644-2645]
1661 april 7Den Haag: Nieuwe ordonnantie voor het Leenhof van Holland, Zeeland en West-Friesland (38 artikelen). [druk in bibliotheek NA 400 A 13 nr. 7; GPB II 2645-2653]
1662 september 21Den Haag: Verdrag tussen de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten van Zeeland betreffende justitie (4 artikelen) (cf. Provisioneel accoord 1607). [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 65; GPB II 3086-3087]
1668 september 27Den Haag: Resolutie van de Staten van Holland over standaard formuleringen in de sententies. [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 68; GPB III, 85-86]
1669 maart 23Den Haag: Resolutie van de Staten van Holland dat voortaan geen rechters rapporteur of commissaris in een zaak mogen zijn die nauw verwant zijn met de procureurs en advocaten in dezelfde zaak. [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 69; GPB III, 662-663]
1669 juni 7Den Haag: Nader akkoord tussen de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten van Zeeland over justitie (11 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 70; GPB III, 688-691]
1669 oktober 21Den Haag: Ordre en reglement van het Hof van Holland over de rol (46 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 71; GPB III, 663-668]
1670 januari 17Den Haag: Hollandse criminele zaken alleen door Hollandse raden te berechten. [GPB III, 691]
1671 december 4Den Haag: Bevel aan de deurwaarders om aktes van cautie van de boete wegens fol appel binnen veertien dagen in handen van de rentmeester te leveren. [druk in bibliotheek NA 400 A 13]
1674 juni 6Den Haag: Nader provisioneel akkoord tussen de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten van Zeeland over de administratie van justitie betreffende het Hof van Holland en de Hoge Raad (50 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 78; GPB III, 692-698]
1674 juli 11Den Haag: Resolutie van de Staten van Holland dat de Hoge Raad en het Hof van Holland zich niet met zaken rakende 'policie' mogen bezighouden. [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 79; GPB III, 669-670]
1674 november 28Den Haag: Resolutie van de Staten van Holland in wiens naam sententie wordt gewezen. [GPB III, 662]
1677 maart 29Den Haag: Ordre op het betalen van de impost voor commissariale zaken. [bibliotheek NA 400 A 13; GPB III 672]
1677 oktober 27Den Haag: Resolutie van de Staten van Holland. Instelling van twee kamers en een griffier voor elke kamer; tevens resolutie regeling aanstelling klerken door 1e resp 2e griffier. [GPB III, 673-675 en 676] [GPB III, 670-671 provisionele resolutie van 1674 september 14].
1680 maart 28Den Haag: Reglement voor de deurwaarders van het Hof van Holland (68 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 14 nr. 88; GPB III, 655-662]
1681 mei 31Den Haag: Ordre over het indienen van stukken en proceszakken. [bibliotheek NA 400 A 14 nr. 90; GPB III, 685]
1687 januari 22Conventie tussen Staten van Holland en Zeeland over het aantal raadsheren: 8 Hollandse en 3 Zeeuwse raden in Hof van Holland. [GPB IV, 563-564]
1696 oktober 22Den Haag: Ordre van het Hof van Holland om tijdig van stukken te wisselen door partijen [GPB VII 929]
1724 juli 5 / augustus 16Provisionele conventie tussen de Staten van Holland en Zeeland: 3 secretarissen [GPB III 653, 654]
1724 december 15Den Haag: Ordre van het Hof van Holland op het jaarlijks vernieuwen van de eed door advocaten. [druk in bibliotheek NA 400 A 14 nr. 98; GPB VI 626-632]
1725 juni 26Den Haag: Regeling tussen het Hof van Holland en de Hoge Raad over bevoegdheidskwesties (4 artikelen). [druk in bibliotheek NA 400 A 14 nr. 99; GPB VI 633,634]
1727 november 12Den Haag: Reglement van het Hof van Holland over het extenderen van de schrifturen. [druk in bibliotheek NA 400 A 14 nr. 102; GPB 635,636]
1728 maart 9Den Haag: Reglement tot bekorting van de duur van processen voor het Hof van Holland en de Hoge Raad (11 artikelen). [druk in bibliotheek NA 400 A 14 nr. 103; GPB 648-650]
1732 september 10Den Haag: Publicatie van het Hof van Holland aan de deurwaarders over de termijn van dagvaarding. [druk in bibliotheek NA 400 A 14 nr. 105]
1747 oktober 13Den Haag: Resolutie van het Hof van Holland over de salarissen van advocaten [GPB VII 934v]
1750 januari 19Den Haag: Ordre van het Hof van Holland over het extenderen van schrifturen, aanvulling op het reglement van 12 november 1727 [GPB VII 934v]
1755 oktober 2Den Haag: Ordre op de rol van het Hof van Holland, aanvulling op de ordres van 10 jan. 1656 en 21 okt. 1669 [GPB VIII 704]
1765 maart 14Den Haag: Elucidatie geschillen tussen Hof van Holland en de magistraat van Den Haag (10 artikelen) [GPB IX 631-634]
1772 februari 11Den Haag: Resolutie van het Hof van Holland over rapportgelden (4 artikelen) [GPB IV 638v]
1782 juli 11Den Haag: Resolutie van het Hof van Holland m.b.t. het tijdig leveren van secrete schrifturen [GPB IX 642]
1795 oktober 2Den Haag: Waarschouwing van het Hof van Holland over het toevoegen van secrete stukken aan dossiers
1796 maart 14Den Haag: Reglement over de revisie van sententies nu toekomende aan het Hof van Holland 15 artikelen)

Bijlage 2: Belangrijkste regelingen en ordonnanties betreffende het Hof van Holland

Lijst van stukken die vanwege hun slechte materiële conditie beperkt of niet opgevraagd kunnen worden
Tabel met zoekresultaten in archieven
inv.nrVerkorte titelmicrofilm aanwezig
44Memoriaal 1572-1579ja
48Memoriaal 1589-1593ja
50Memoriaal 1597-1602ja
90Memoriaal 1674ja
102Memoriaal 1693-1695ja
106Memoriaal 1699-1700ja
113Memoriaal 1713-1714ja
122Memoriaal 1722ja
123Memoriaal 1723ja
132Memoriaal 1728ja
180Memoriaal 1750-1751ja
505Civiele sententies 1530-1531ja
506Civiele sententies 1531-1532ja
655Civiele sententies 1621ja
656Civiele sententies 1621ja
670Civiele sententies 1626ja
673Civiele sententies 1626ja
674Civiele sententies 1627ja
675Civiele sententies 1627ja
676Civiele sententies 1627ja
677Civiele sententies 1627-1628ja
678Civiele sententies 1628ja
679Civiele sententies 1628ja
680Civiele sententies 1628ja
684Civiele sententies 1629ja
687Civiele sententies 1629ja
697Civiele sententies 1631-1632ja
707Civiele sententies 1634ja
709Civiele sententies 1634ja
718Civiele sententies 1636ja
719Civiele sententies 1636-1637ja
720Civiele sententies 1637ja
721Civiele sententies 1637ja
722Civiele sententies 1637ja
723Civiele sententies 1637ja
1054Minuten van sententies en dictums (civiel) 1559-1561ja
1055Minuten van sententies en dictums (civiel) 1562-1563ja
1459Verbalen 1729nee
1661Residentieboek 1517-1518nee
1662Residentieboek 1518-1519nee
1663Residentieboek 1525-1526nee
1770Pleitrol 1694-1705nee
1804Dingtalen 1506ja
1805Dingtalen 1506ja
1808Dingtalen 1511ja
1809Dingtalen 1513ja
1815Dingtalen 1517ja
1816Dingtalen 1517ja
1820Dingtalen 1519ja
1821Dingtalen 1519-1520ja
1822Dingtalen 1520ja
1824Dingtalen 1521ja
1831Dingtalen 1526-1527nee
1872Dingtalen 1538nee
1874Dingtalen 1538nee
1890Dingtalen 1541-1542nee
1913Dingtalen 1548nee
1917Dingtalen 1550nee
1923Dingtalen 1552nee
1925Dingtalen 1552nee
1926Dingtalen 1553nee
1927Dingtalen 1553nee
1930Dingtalen 1553nee
1931Dingtalen 1553nee
1932Dingtalen 1553nee
1933Dingtalen 1553nee
1934Dingtalen 1553-1554nee
1935Dingtalen 1554nee
1936Dingtalen 1554nee
1937Dingtalen 1554nee
1938Dingtalen 1554nee
1939Dingtalen 1554nee
1940Dingtalen 1554nee
1942Dingtalen 1554-1555nee
1943Dingtalen 1555nee
1944Dingtalen 1555nee
1945Dingtalen 1555nee
1946Dingtalen 1555nee
1949Dingtalen 1555nee
1952Dingtalen 1556nee
1959Dingtalen 1557nee
1973Dingtalen 1560nee
1981Dingtalen 1561-1562nee
1982Dingtalen 1561nee
1983Dingtalen 1562nee
1989Dingtalen 1563nee
1990Dingtalen 1563nee
1991Dingtalen 1563nee
1992Dingtalen 1563-1564nee
1993Dingtalen 1564nee
1994Dingtalen 1564nee
2010Dingtalen 1567nee
2014Dingtalen 1567-1568nee
2018Dingtalen 1568nee
2024Dingtalen 1570nee
2029Dingtalen 1571nee
2030Dingtalen 1571nee
2032Dingtalen 1578nee
2035Dingtalen 1579nee
2039Dingtalen 1580nee
2040Dingtalen 1580nee
2041Dingtalen 1580nee
2042Dingtalen 1581nee
2043Dingtalen 1581nee
2045Dingtalen 1582nee
2068Dingtalen 1586nee
2069Dingtalen 1568nee
2076Dingtalen 1587nee
2077Dingtalen 1587nee
2107Dingtalen 1592nee
2120Dingtalen 1594-1595nee
2121Dingtalen 1595nee
2122Dingtalen 1595nee
2125Dingtalen 1595nee
2126Dingtalen 1595nee
2130Dingtalen 1596nee
2131Dingtalen 1596nee
2138Dingtalen 1597nee
2144Dingtalen 1598nee
2205Dingtalen 1614nee
2206Dingtalen 1614nee
2207Dingtalen 1614nee
2208Dingtalen 1614nee
2894Dingtalen 1794-1795nee
2930Dingtalen 1522nee
2931Dingtalen 1523nee
2934Dingtalen van kleine zaken 1522nee
2935Dingtalen van kleine zaken 1522-1523nee
2997Rekesten om mandement 1623, 1630, 1635nee
3014Rekesten om mandement 1664nee
3035Rekesten om mandement 1677nee
3100Rekesten om mandement 1714nee
3116Rekesten om mandement 1726nee
3117Rekesten om mandement 1727nee
3124Rekesten om mandement 1735-1736nee
3192Rekesten om mandement 1765-1767nee
3279Decreten 1576-1578nee
3288Decreten 1593-1595nee
3414Decreten 1671nee
3635Concept-instructie voor de procureur-generaal 1582nee
3698Ordinaris-rol 1507nee
3704Ordinaris-rol 1530-1531nee
3705Ordinaris-rol 1531-1532nee
3715Ordinaris-rol 1545nee
3734Ordinaris-rol 1559nee
3739Ordinaris-rol 1560-1561nee
3740Ordinaris-rol 1561nee
3773Ordinaris-rol 1569nee
3774Ordinaris-rol 1569-1570nee
3790Ordinaris-rol 1576nee
3791Ordinaris-rol 1576-1577nee
3797Ordinaris-rol 1578nee
3798Ordinaris-rol 1579-1580nee
3803Ordinaris-rol 1581nee
3853Ordinaris-rol 1622-1623nee
4087Rol kleine zaken 1582-1583nee
4150Kleine rol/rol van gediend/Furneerrol 1559-1560nee
4156Kleine rol/rol van gediend/Furneerrol 1563-1564nee
4219Rol van antwoord 1547nee
4220Rol van antwoord 1547-1548nee
4222Rol van antwoord 1553nee
4250Rol van antwoord 1586-1587nee
4252Rol van antwoord 1588-1589nee
4593Ingekomen en minuten van uitgaande missiven 1578-1583nee
4603Ingek. en minuten van uitg. missiven 1629-1632nee
4605Ingek. en minuten van uitg. missiven 1636-1639 en 1658-1660nee
4647Adviezen op rekesten 1737-1740nee
4702Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1666-1669nee
4705Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1676-1677nee
4706Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1678-1680nee
4709Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1687-1689nee
4710Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1690-1692nee
4712Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1696-1698nee
4713Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1699-1701nee
4715Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1705-1707nee
4716Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1708-1710nee
4718Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1715-1718nee
4719Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1719-1721nee
4728Minuten van uitg. missiven aan lagere gerechten 1753-1757nee
4989Stukken in de memorialen geregistreerd 1670nee
5001Stukken in de memorialen geregistreerd 1682nee
5277Criminele papieren 1666nee
5278Criminele papieren 1666nee
5286Criminele papieren 1670nee
5357Criminele papieren 1690nee
5821Dingtalen van de procureur-generaal 1473-1475nee
5822Dingtalen van de procureur-generaal 1475-1478nee
5839Dingtalen van de procureur-generaal 1545-1546nee
6135Alfabet. index registers van missiven en adviezen 1557-1713nee

( Met dank aan prof.mr. J.Th. de Smidt. In deze bijlage zijn alleen de regelingen opgenomen die direct betrekking hebben op het Hof van Holland. Meer algemene regelgeving zoals ordonnanties op de justitie of 'policie' zijn buiten beschouwing gelaten. )

Belangrijkste regelingen en ordonnanties betreffende het Hof van Holland
Tabel met zoekresultaten in archieven
1428 juli 3Delft: 'Zoen van Delft' en instelling van een regeringsraad voor Holland en Zeeland door hertog Filips van Bourgondie (24 artikelen). [Holland Bestuurd, nr. 62]
1433 april 27Brugge: Nadere instructies voor stadhouder en Raad voor het bestuur over Holland en Zeeland (10 artikelen). [Holland Bestuurd, nr. 73]
1448 mei 22Rijsel: Afschaffing van het ambt van president van de Raad en aanstelling van Jan van Lannoy tot stadhouder. [Holland Bestuurd, nr. 76]
1462 september 4Ordonnantie voor het Hof van Holland, uitgevaardigd door Karel van Charolais (112 artikelen). [GPB III, 631-643; Holland Bestuurd, nr. 78]
1463 mei 24Brugge: Bevestiging en wijziging van de ordonnantie voor het Hof van Holland door hertog Filips van Bourgondie (9 artikelen). [Holland Bestuurd, nr. 79]
1477 maart 26Gent: Vaststelling en nadere inrichting van het Hof van Holland (7 artikelen). [GPB III, 644-646; Holland Bestuurd, nr. 81]
1480 mei 30Ordonnantie van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en hertogin Maria van Bourgondie voor het Hof van Holland (136 artikelen). [Holland Bestuurd, nr. 85]
1510 juli 22Brussel: Aanvullende ordonnantie van keizer Maximiliaan en aartshertog Karel voor het Hof van Holland (21 artikelen). [Holland Bestuurd, nr. 89]
1515 oktober 24Brussel: Instructie van hertog Karel V voor het Hof van Holland (148 artikelen). [originele druk in bibliotheek NA 399 D 6]
1518 januari 11Den Haag: Aanvullende Instructie voor het Hof van Holland (22 artikelen). [originele druk in bibliotheek NA 399 D 6]
1519 maart 20Mechelen: Instructie van Karel V voor het Leenhof van Holland, Zeeland en West-Friesland (34 artikelen). [GPB II 681-691 en originele druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 6]
1522 april 1Brussel: Ordonnantie van Karel V voor het Hof van Holland (215 artikelen). [originele druk in bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 12 nr. 9; afschrift in NL-HaNA, Hof van Holland, 3.03.01.01, inv.nr. 5963; GPB II, 2056-2057]
1530 mei 16/30Ordonnantie betreffende de secretarissen van het Hof van Holland (18 artikelen). [afschrift in NL-HaNA, Hof van Holland, 3.03.01.01 inv.nr. 5963; GPB II, 1384-1387]
1531 augustus 20Brussel: Ordonnantie voor het Hof van Holland (235 artikelen). [originele druk in bibliotheek NA 13 E 15, 400 A 12 nr. 1 en 339 D 7; afschrift in NL-HaNA, Hof van Holland, 3.03.01.01 inv.nr. 5963]
1532 januari 7Den Haag: Octrooi van de Staten van Holland voor 'die van Zeelandt' dat alle vonnissen inhoudende veroordeling tot de betaling van een geldsom ook invorderbaar zijn voor bedragen onder de tien pond (4 artikelen). [originele druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 11; GPB III, 686-687]
1555 december 17/1556 januari 12Brussel: Octrooi van Filips II, publicatie van informatiën, enquesten etc. [originele druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 17; GPB II, 1484-1486]
1556 maart 23 [1561 april 5]Interpretatie van octrooi. [originele druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 19; GPB II, 1487-1489]
1558 maart 5Brussel: Interpretatie informatiën en executie complainte. [origingele druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 18]
1560 mei 19Antwerpen: Plakkaat betreffende het impetreren van rekesten civiel. [druk uit 1657 in bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 12 nr. 20; GPB II, 760]
1562 augustus 27Brussel: Octrooi van de Staten van Holland aan het Hof van Holland o.a. om rekesten civiel (die voorheen door de Grote Raad van Mechelen werden geexpedieerd) te expedieren (12 artikelen). [originele druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 12; GPB II, 1494-1497]
1568 maart 8Ordonnantie Hof van Holland, renovatie artikelen Instructie. [GPB II, 1412-1414]
1577 december 12/23Delft: Ordonnantie. Revisie in plaats van beroep op Grote Raad. [GPB II 1498-1501]
1579 januari 16/19Den Haag: Aanvulling op de ordonnantie. [GPB II 1502-1503]
1579 december 21Den Haag: Nieuwe Ordonnantie of ampliatie van de Instructie van het Hof van Holland (31 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 12 nr. 25; GPB II, 768-773]
1579 december 21Den Haag: Ordonnantie voor het Hof van Holland in kleine zaken (28 artikelen). [In originele druk in bibliotheek NA, 339 D 7, 400 A 12 nr. 26 en 13 E 15; GPB II, 761-767]
1584 februari 21Den Haag: Ordonnantie van het Hof van Holland over reauditie van zaken op de rol. [druk in bibliotheek NA 400 A 12 nr. 32; GPB II 2160]
1584 juni 16Den Haag: Ordonnantie van het Hof van Holland over verzoeken in judicio. [bibliotheek NA 400 A 12 nr. 33; GPB II 2176]
1588 april 25Ordonnantie HvH renovatie artikelen Instructie. [GPB II, 1430-1432]
1593 maart 15Den Haag: Instructie voor de griffier van het Hof van Holland. [GPB I, 1989]
1606 januari 20Den Haag: Ordre op de expeditie van de rol, de presentaties, het furneren van proceszakken en declaraties van kosten (11 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 37; GPB II, 1068-1071]
1607 november 7Instructie van de Staten van Holland voor de advocaat-fiscaal en de procureur-generaal inzake grafelijke zaken (17 artikelen). [GPB II 1454-1456]
1607 maart 7Den Haag: Provisioneel akkoord tussen de Staten van Holland en de Staten van Zeeland over de administratie van justitie voor het Hof van Holland (benoemingen president en ambtenaren) (27 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 38; GPB II, 774-779]
1612 september 18Instructie van het Hof van Holland dat er altijd een secretaris aanwezig moet zijn. [GPB II, 1462]
1614 september 27Den Haag: Provisionele ordre op de differenten tussen het Hof van Holland en de magistraat van Den Haag (14 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 39; GPB II, 1377-1379]
1614 november 11Den Haag: Interdict van het Hof van Holland op het presenteren van rekesten (waarop reeds was beschikt). [bibliotheek NA 400 A 13, nr. 40; GPB II, 1463]
1616 april 15Ordre op de rol. [GPB II, 1072-1075]
1617 mei 2Den Haag: Plakkaat betreffende het continueren van de decreten (4 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 13, nr. 41; GPB II 1072-1073]
1620 maart 12 en april 6Ordre op de rol. [GPB II, 1072-1075]
1628 januari 20Den Haag: Ordre van het Hof van Holland op de rol (12 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 13, nr. 44; GPB II, 1076-1079]
1631 januari 13Den Haag: Ordre van het Hof van Holland op het furneren van de proceszakken. [bibliotheek NA 400 A 13, nr. 45; GPB II, 1466]
1642 januari 17Ordre op de rol. [GPB II, 1072-1075]
1642 februari 4Ordre op de rol (11 artikelen). [GPB II, 1468-1470]
1644 maart 24Den Haag: Nadere ampliatie op de Instructie van de Hoge Raad en het Hof van Holland (31 + 7 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 48; GPB II, 780-788 en III, 651]
1647 mei 12-14Den Haag: Provisionele ordre op de differenten tussen het Hof van Holland en de magistraat van Den Haag (14 artikelen). [druk in bibliotheek NA 400 A 13]
1655 maart 12Den Haag: Ordre op het pleiten en zitten van de advocaten en procureurs (8 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 52; GPB II, 1082-1083]
1656 januari 10Den Haag: Nadere Ordre op de expeditie en avancement van de rol van het Hof van Holland (16 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 54; GPB II, 1084-1087]
1656 januari 17Den Haag: Ordre en reglement voor de griffie van het Hof van Holland (31 artikelen). [bibliotheek NA 13 E 15 en NA 400 A 13 nr. 55; GPB II, 1088-1093]
1659 januari 16Den Haag: Ordonnantie betreffende de salarissen van de advocaten, procureurs en deurwaarders van het Hof van Holland (62 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 60; GPB III, 651-654]
1660 september 16Den Haag: Ordonnantie betreffende de ongefundeerde processen. [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 62; GPB I, 1984-1988]
1661 maart 30Den Haag: Plakkaat over de ongefundeerde processen. [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 63; GPB II, 2644-2645]
1661 april 7Den Haag: Nieuwe ordonnantie voor het Leenhof van Holland, Zeeland en West-Friesland (38 artikelen). [druk in bibliotheek NA 400 A 13 nr. 7; GPB II 2645-2653]
1662 september 21Den Haag: Verdrag tussen de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten van Zeeland betreffende justitie (4 artikelen) (cf. Provisioneel accoord 1607). [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 65; GPB II 3086-3087]
1668 september 27Den Haag: Resolutie van de Staten van Holland over standaard formuleringen in de sententies. [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 68; GPB III, 85-86]
1669 maart 23Den Haag: Resolutie van de Staten van Holland dat voortaan geen rechters rapporteur of commissaris in een zaak mogen zijn die nauw verwant zijn met de procureurs en advocaten in dezelfde zaak. [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 69; GPB III, 662-663]
1669 juni 7Den Haag: Nader akkoord tussen de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten van Zeeland over justitie (11 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 70; GPB III, 688-691]
1669 oktober 21Den Haag: Ordre en reglement van het Hof van Holland over de rol (46 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 71; GPB III, 663-668]
1670 januari 17Den Haag: Hollandse criminele zaken alleen door Hollandse raden te berechten. [GPB III, 691]
1671 december 4Den Haag: Bevel aan de deurwaarders om aktes van cautie van de boete wegens fol appel binnen veertien dagen in handen van de rentmeester te leveren. [druk in bibliotheek NA 400 A 13]
1674 juni 6Den Haag: Nader provisioneel akkoord tussen de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten van Zeeland over de administratie van justitie betreffende het Hof van Holland en de Hoge Raad (50 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 78; GPB III, 692-698]
1674 juli 11Den Haag: Resolutie van de Staten van Holland dat de Hoge Raad en het Hof van Holland zich niet met zaken rakende 'policie' mogen bezighouden. [bibliotheek NA 400 A 13 nr. 79; GPB III, 669-670]
1674 november 28Den Haag: Resolutie van de Staten van Holland in wiens naam sententie wordt gewezen. [GPB III, 662]
1677 maart 29Den Haag: Ordre op het betalen van de impost voor commissariale zaken. [bibliotheek NA 400 A 13; GPB III 672]
1677 oktober 27Den Haag: Resolutie van de Staten van Holland. Instelling van twee kamers en een griffier voor elke kamer; tevens resolutie regeling aanstelling klerken door 1e resp 2e griffier. [GPB III, 673-675 en 676] [GPB III, 670-671 provisionele resolutie van 1674 september 14].
1680 maart 28Den Haag: Reglement voor de deurwaarders van het Hof van Holland (68 artikelen). [bibliotheek NA 400 A 14 nr. 88; GPB III, 655-662]
1681 mei 31Den Haag: Ordre over het indienen van stukken en proceszakken. [bibliotheek NA 400 A 14 nr. 90; GPB III, 685]
1687 januari 22Conventie tussen Staten van Holland en Zeeland over het aantal raadsheren: 8 Hollandse en 3 Zeeuwse raden in Hof van Holland. [GPB IV, 563-564]
1696 oktober 22Den Haag: Ordre van het Hof van Holland om tijdig van stukken te wisselen door partijen [GPB VII 929]
1724 juli 5 / augustus 16Provisionele conventie tussen de Staten van Holland en Zeeland: 3 secretarissen [GPB III 653, 654]
1724 december 15Den Haag: Ordre van het Hof van Holland op het jaarlijks vernieuwen van de eed door advocaten. [druk in bibliotheek NA 400 A 14 nr. 98; GPB VI 626-632]
1725 juni 26Den Haag: Regeling tussen het Hof van Holland en de Hoge Raad over bevoegdheidskwesties (4 artikelen). [druk in bibliotheek NA 400 A 14 nr. 99; GPB VI 633,634]
1727 november 12Den Haag: Reglement van het Hof van Holland over het extenderen van de schrifturen. [druk in bibliotheek NA 400 A 14 nr. 102; GPB 635,636]
1728 maart 9Den Haag: Reglement tot bekorting van de duur van processen voor het Hof van Holland en de Hoge Raad (11 artikelen). [druk in bibliotheek NA 400 A 14 nr. 103; GPB 648-650]
1732 september 10Den Haag: Publicatie van het Hof van Holland aan de deurwaarders over de termijn van dagvaarding. [druk in bibliotheek NA 400 A 14 nr. 105]
1747 oktober 13Den Haag: Resolutie van het Hof van Holland over de salarissen van advocaten [GPB VII 934v]
1750 januari 19Den Haag: Ordre van het Hof van Holland over het extenderen van schrifturen, aanvulling op het reglement van 12 november 1727 [GPB VII 934v]
1755 oktober 2Den Haag: Ordre op de rol van het Hof van Holland, aanvulling op de ordres van 10 jan. 1656 en 21 okt. 1669 [GPB VIII 704]
1765 maart 14Den Haag: Elucidatie geschillen tussen Hof van Holland en de magistraat van Den Haag (10 artikelen) [GPB IX 631-634]
1772 februari 11Den Haag: Resolutie van het Hof van Holland over rapportgelden (4 artikelen) [GPB IV 638v]
1782 juli 11Den Haag: Resolutie van het Hof van Holland m.b.t. het tijdig leveren van secrete schrifturen [GPB IX 642]
1795 oktober 2Den Haag: Waarschouwing van het Hof van Holland over het toevoegen van secrete stukken aan dossiers
1796 maart 14Den Haag: Reglement over de revisie van sententies nu toekomende aan het Hof van Holland 15 artikelen)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in