Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Prov. Bestuur Zuid-Holland, 1850-1945

3.02.27.01
F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.02.27.01
Auteur: F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1995
CC0

Periode:

1850-1945

Omvang:

1107,50 meter; 7091 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat grotendeels uit chronologisch geordende series: notulen, besluiten, ingekomen en uitgaande stukken. Deze zijn te raadplegen met behulp van eigentijdse toegangen als indices en registers van besluiten. Het zwaartepunt van het Provinciaal Bestuur lag in deze periode bij Gedeputeerde Staten en veel minder bij de Commissaris des Konings (der Koningin). Deze laatste was nog wel speciaal verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Tot het begin van de 20e eeuw beperkten de hoofdtaken van de provincie zich tot het toezicht op de lagere overheden: de gemeenten (in het bijzonder de gemeentelijke financiën) en de waterschappen (waterstaatswerken aan dijken, vaarten en wegen). Gedeputeerde Staten fungeerden ook als administratief beroepsorgaan inzake besluiten van gemeenten en waterschappen. Daarnaast oefende het college taken uit ten aanzien van het verkeer en vervoer: beurt- en veerdiensten, postwagendiensten, heffing van havengelden, tolgelden e.d. In de 20e eeuw kreeg de provincie in toenemende mate taken in medebewind, waarbij de uitvoering van wetten (mede) was opgedragen aan het Provinciaal Bestuur: Drankwet, Warenwet, Hinderwet. Een nieuwe taak was het planologisch toezicht op uitbreidingsplannen van gemeenten. De belangrijkste taak van Provinciale Staten was het kiezen van leden van de Eerste Kamer.
Op de namen van de landverhuizers over de periode 1850-1899 (zie inventarisnummer 6460) is een digitale naamindex (oud toegangsnummer 3.02.27.02) beschikbaar.

Archiefvormers:

  • Provinciale Staten
  • Gouverneur, 1814-1850
  • Commissaris des konings, 1850-1945
  • Gedeputeerde Staten

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in