Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Grafelijkheidsrekenkamer / Registers

3.01.27.01
J.H. Hingman
Nationaal Archief, Den Haag
1875
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.27.01
Auteur: J.H. Hingman
Nationaal Archief, Den Haag
1875
CC0

Periode:

1233-1815
merendeel 1446-1728

Omvang:

135,10 meter; 1031 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Middelnederlands, Nederlands, Middelfrans en Frans

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. Voor het lezen van de oudste documenten is paleografische kennis vereist.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Rekenkamer der Domeinen (ook wel Grafelijkheidsrekenkamer genoemd) was belast met het beheer van de domeinen in bezit van de Graven van Holland en na de Opstand van de Staten van Holland. Nadat in de jaren 1720-1727 bijna alle domeingoederen op veilingen waren verkocht, werd deze Rekenkamer in 1728 opgeheven. Het beheer van het restant ging over op het college van Gecommitteerde Raden, en het afhoren van de domeinrekeningen opgedragen aan de Rekenkamer ter Auditie.
Het archief bevat registers van ordonnanties en instructies over het beheer der financiën en domeinen; commissies (voor ambtenaren, plus verpachting van ambten); memorialen van allerhande zaken; appointementen en decreten en ordonnanties op de rentmeesters. Verder zijn er ingekomen resoluties van de Gecommitteerde Raden; correspondentie met overige bestuursorganen; ingediende rekesten en ingekomen brieven. Er zijn tevens stukken over het personeel van de Rekenkamer, de inkomsten der domeinen en de verkoop hiervan. Inzake het beheer van de domeinen in de verschillende kwartieren zijn er stukken per regio met onder meer gegevens over inspecties, verpachtingen en verkopingen. Ook zijn er stukken betreffende de Munt, de tollen en de strandvonderij.

Archiefvormers:

  • Grafelijkheidsrekenkamer
  • Rekenkamer der Domeinen van Holland

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

De archivalia van de Rekenkamer, die betrekking hebben op Zeeland zijn al in 1607 naar de Zeeuwse Rekenkamer overgebracht.

De stukken betreffende Friesland, Utrecht, Overijssel, Groningen en Drenthe zijn overgedragen aan de verschillende rijksarchieven in de provincie.

De rekeningen van de graven van Holland uit de 14e en het begin van de 15e eeuw - dus daterend van 1305 tot aan de oprichting van de afzonderlijke Grafelijkheids Rekenkamer in 1446 - die in het archief van de Grafelijkheids Rekenkamer waren ondergebracht, bevinden zich nu in het archief van de Graven van Holland.

De rekeningen van de Bloise goederen en van Putten en Strijen, die eveneens enige tijd in het archief van de Grafelijkheids Rekenkamer hebben berust, zijn weer teruggebracht naar de archieven van respectievelijk de graven van Blois en de heerlijkheid Putten en Strijen.

De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de Kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief; zij zijn daar opgenomen in de verzamelingen Departement van Oorlog en binnenlandse kaarten.

Sommige archivalia bevinden zich nog in de archieven van functionarissen. Voor de periode 1670 - 1793 raadplege men ook het archief van de advocaten-fiscaal der domeinen van Holland R. en F. van Limborch en M. van der Craght.

Verwante archieven

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in