Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Landsadvocaat Van Oldenbarnevelt

3.01.14
H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.14
Auteur: H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
1984

CC0

Periode:

1482-1736
merendeel 1586-1619

Omvang:

13.00 meter; 3772 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er zijn ook stukken in het Engels, het Frans, het Spaans, het Latijn en het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) vervulde een belangrijke rol tijdens de eerste fase van de Tachtigjarige Oorlog. In 1586 werd hij landsadvocaat van de Staten van Holland. Van Oldenbarnevelt slaagde erin zich via deze functie omhoog te werken. Hij leidde vergaderingen en alle besluiten en uitgaande stukken gingen via zijn hand.
Het archief bevat stukken uit zijn functie als landsadvocaat van Holland en West-Friesland, als pensionaris van de Ridderschap, als grootzegelbewaarder, maar verreweg het omvangrijkste zijn de archiefstukken uit hoofde van zijn functie als leider van de afvaardiging van Holland ter Staten Generaal. Hierin bevindt zich onder meer correspondentie met het huis van Oranje, correspondentie met buitenlandse mogendheden, maar ook stukken over de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC).

Archiefvormers:

  • Johan van Oldenbarnevelt Raadpensionaris

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in