Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ridderschap Holland

3.01.06
A.W.M. Koolen
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.06
Auteur: A.W.M. Koolen
Nationaal Archief, Den Haag
1982

CC0

Periode:

1572-1795

Omvang:

32.20 meter; 1947 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en Middelnederlands. Een klein gedeetle is gesteld in talen als het Frans, het Middelfrans en het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het 16e en 17e eeuwse handschrift is noodzakelijk. Het archief bevat een aantal kaarten en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Ridderschap en Edelen in Holland en West-Friesland bevat stukken betreffende de ridderschap als stand in het graafschap Holland, stukken betreffende het functioneren van de ridderschap in de vergadering van de Staten van Holland en stukken over de inkomsten en belastingen van de leden.
Het merendeel van het archief bevat stukken aangaande het beheer van de ridderschap over de goederen van de abdijen Rijnsbrug en Leeuwenhorst. Dit zijn vooral stukken financiële aard zoals inkomstenlijsten, belastingen en betreffende de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen. Daarnaast bevat het onder ander ook stukken betreffende kerkelijke en bestuurlijke zaken zoals lijsten van nominaties en benoemingen van functionarissen.

Archiefvormers:

  • Commissie belast met de Liquidatie van de Ridderschap en Edelen van Holland en West-Friesland 1795-1811
  • Ridderschap van Holland

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in