Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland / Gecommitteerde Raden

3.01.05
W.E. Meiboom, F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.05
Auteur: W.E. Meiboom, F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1621-1795

Omvang:

133.00 meter; 1296 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In de beginjaren van de Opstand kozen de Staten van Holland uit hun midden Gecommitteerden voor taken op het terrein van bestuur, financiën en landsverdediging te land en ter zee. In het Noorderkwartier van Holland (grofweg Holland boven het Y) fungeerde een afzonderlijk college van Gecommitteerde Raden in West-Friesland en het Noorderkwartier. Gecommitteerde Raden moesten de besluiten van de Staten (doen) uitvoeren, toezicht houden op de Rekenkamer en op de gemenelandsambtenaren en zorg dragen voor de financiën in het algemeen.
Het archief bevat onder meer registers met resoluties, ingekomen missiven, akten, appointementen (beschikkingen op verzoekschriften), stukken betreffende ambten, domeinzaken, de gemene middelen (belastingen) en verpondingen, naast documenten over financiële-, juridische- en kerkelijke aangelegenheden, militaire zaken en waterstaatszaken.

Archiefvormers:

 • Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland (1434)
 • Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

 • Het is aan te bevelen bij onderzoek eerst de resoluties van de Staten van Holland en de indices daarop te raadplegen, omdat de resoluties van GR tot 1621 zijn ingeschreven in de resolutieregisters van de Staten, en veel zaken beginnen met een besluit van de Staten en vervolgens worden overgenomen door GR.
 • De gedrukte indices (archief Staten inv. nrs. 281-298) bevatten voorin per deel een "tafel der respecten", een alfabetische trefwoordenlijst; daarna volgt de eigenlijke index, waarin bij elke zaak een korte samenvatting wordt gegeven van de resolutie(s) en verwezen naar de datum (data) van de resolutie(s).
 • De gedrukte resoluties (archief Staten inv. nrs. 1-280) geven informatie, of een zaak wordt overgedragen aan GR en of GR op een later tijdstip daarover hebben geadviseerd of gerapporteerd.
 • Binnen het archief GR vormen de resoluties (inv. nrs. 3000-3074) en de indices daarop (ten dele opgenomen in de resolutieregisters, voorts de inv. nrs. 3297-3342) de eerste ingang. De indices GR zijn kwalitatief minder en ook minder gedetailleerd dan de indices van de Staten. Achteraf heeft J.S. Cassa zes delen indices over de periode 1624-1755 samengesteld (inv. nrs. 3191-3296).
 • Ook hier geven de resoluties aanwijzingen, of er sprake is van een ingekomen of een uitgaand stuk, waardoor een aanknopingspunt wordt gegeven voor onderzoek in de chronologisch geordende series ingekomen stukken en bijlagen tot de resoluties (inv. nrs. 3410-3797) dan wel de uitgaande stukken (archief Staten, inv. nrs. 1384-1483).
 • Veel ingekomen stukken zijn buiten de series gehouden: ze zijn beschreven in de rubrieken van de afdeling Bijzonder. Ook kan het zijn, dat een zaak is overgenomen door de Raadpensionaris: daartoe raadplege men de inventarissen van de archieven van de raadpensionarissen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in