Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland na 1572

3.01.04.01
W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.04.01
Auteur: W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1990

CC0

Periode:

1572-1795

Omvang:

427.20 meter; 4164 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans, het Duits, het Latijn, het Engels het Portugees en het Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het 16e, 17e en 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk. Het archief bevat een aantal kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Staten van Holland en West-Friesland bevat ondermeer geschreven en gedrukte resoluties inzake financiële aangelegenheden, stukken over onderhandelingen met het buitenland, over het stadhouderschap, ingediende rekesten en de door de Staten van Holland verleende octrooien.
Daarnaast bevat het archief stukken betreffende de Admiraliteit, bijvoorbeeld over het bewapenen en loodsen van koopvaardijschepen, de VOC en de WIC, stukken met betrekking tot het innen, wijzigen en hervormen van belastingen en stukken betreffende militaire zaken.

Archiefvormers:

  • Staten van Holland en West-Friesland

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordantie van de oude nummering naar de nummering in deze omgeknipte en bijgewerkte inventaris

Inventarisnummers 5848-6114 van deze inventaris hebben geen oude nummering, aangezien voor deze delen in het verleden zeer veel verschillende nummeringen zijn gebruikt, die echter geen van alle volledig en, voor zover tot nu toe bekend is, zonder enige logische samenhang waren.

Gebruikte afkortingen
D.H.dubbelen Holland
V.C.verspreide collectie
S.G.dubbelen Staten-Generaal
ODHoctrooien dubbelen Haarlem
Resresoluties dubbelen Holland
D.H. 21dubbelen Holland 1921
Muntsupplement muntzaken
P.N.particuliere notulen van de stemhebbende steden
Ridd.Ridderschap
S.Secretaris
Aanw.aanwinsten
G.B.Gewestelijke Besturen
P.van der Poest Clement, aanwinst 1984
BLPieter van Bleiswijk
Inv.Inventarissen Rijksarchief in Zuid-Holland

Tabel met zoekresultaten in archieven
Oude nummeringDeze inventaris
VC 117.75000
Res 15001
Res 25002
Res 35003
Res 45004
Res 55005
Res 65006
Res 75007
Res 85008
Res 95009
Res 105010
Res 115011
Res 125012
Res 135013
Res 145014
Res 155015
Res 165016
Res 175017
Res 185018
Res 195019
Res 205020
Res 215021
Res 225022
Res 235023
Res 245024
Res 255025
Res 265026
Res 275027
Res 285028
Res 295029
Res 305030
Res 315031
Res 325032
Res 335033
Res 345034
Res 355035
Res 365036
Res 375037
Res 385038
Res 395039
Res 405040
Res 415041
Res 425042
Res 435043
Res 445044
Res 455045
Res 465046
Res 475047
Res 485048
Res 495049
Res 505050
Res 515051
Res 525052
Res 535053
Res 545054
Res 555055
Res 565056
Res 575057
Res 585058
Res 595059
Res 605060
Res 615061
Res 625062
Res 635063
Res 645064
Res 655065
Res 665066
Res 675067
Res 685069
Res 695069
Res 705070
Res 715071
Res 725072
Res 735073
Res 745074
Res 755075
Res 765076
Res 775077
Res 785078
Res 795079
Res 805080
Res 815081
Res 825082
Res 835083
Res 845084
Res 855085
Res 865086
Res 875087
Res 885088
Res 895089
Res 905090
Res 915091
Res 925092
Res 935093
Res 945094
Res 955095
Res 965096
Res 975097
Res 985098
Res 995099
Res 1005100
Res 1015101
Res 1025102
Res 1035103
Res 1045104
Res 1055105
Res 1065106
Res 1075107
Res 1085108
Res 1095109
Res 1105110
Res 1115111
Res 1125112
Res 1135113
Res 1145114
Res 1155115
Res 1165116
Res 1175117
Res 1185118
Res 1195119
Res 1205120
Res 1215121
Res 1225122
Res 1235123
Res 1245124
Res 1255125
Res 1265126
Res 1275127
Res 1285128
Res 1295129
Res 1305130
Res 1315131
Res 1325132
Res 1335133
Res 1345134
Res 1355135
Res 1365136
Res 1375137
Res 1385138
Res 1395139
Res 1405140
Res 1415141
Res 1425142
Res 1435143
Res 1445144
Res 1455145
Res 1465146
Res 1475147
Res 1485148
Res 1495149
Res 1505150
Res 1515151
Res 1525152
Res 1535153
Res 1545154
Res 1555155
Res 1565156
Res 1575157
Res 1585158
Res 1595159
Res 1605160
Res 1615161
Res 1625162
Res 1635163
Res 1645164
Res 1655165
Res 1665166
Res 1675167
Res 1685168
Res 1695169
Res 1705170
Res 1715171
Res 1725172
Res 1735173
Res 1745174
Res 1755175
Res 1765176
Res 1775177
Res 1785178
Res 1795179
Res 1805180
Res 1815181
Res 1825182
Res 1835183
Res 1845184
Res 1855185
Res 1865186
Res 1875187
Res 1885188
Res 1895189
Res 1905190
Res 1915191
Res 1925192
Res 1935193
Res 1945194
Res 1955195
Res 1965196
Res 1975197
Res 1985198
Res 1995199
Res 2005200
Res 2015201
Res 2025202
Res 2035203
Res 2045204
Res 2055205
Res 2065206
Res 2075207
Res 2085208
Res 2095209
Res 2105210
Res 2115211
Res 2125212
Res 2135213
Res 2145214
Res 2155215
Res 2165216
Res 2175217
Res 2185218
Res 2195219
Res 2205220
Res 2215221
Res 2225222
Res 2235223
Res 2245224
Res 2255225
Res 2265226
Res 2275227
Res 2285228
Res 2295229
Res 2305230
Res 2315231
Res 2325232
Res 2335233
Res 2345234
Res 2355235
Res 2365236
Res 2375237
Res 2385238
Res 2395239
Res 2405240
Res 2415241
Res 2425242
Res 2435243
Res 2445244
Res 2455245
Res 2465246
Res 2475247
Res 2485248
Res 2495249
Res 2505250
Res 2515251
Res 2525252
Res 2535253
Res 2545254
Res 2555255
Res 2565256
Res 2575257
Res 2585258
Res 2595259
Res 2605260
Res 2615261
Res 2625262
Res 2635263
Res 2645264
Res 2655265
Res 2665266
Res 2675267
Res 2685268
Res 2695269
Res 2705270
Res 2715271
Res 2725272
Res 2735273
Res 2745274
Res 2755275
Res 2765276
Res 2775277
Res 2785278
Res 2795279
DH 125280
DH 135281
DH 145282
Aanwinsten 1921, II-35283
DH 155284
DH 165285
DH 175286
DH 185287
DH 195288
DH 205289
DH 215290
DH 1965291
DH 225292
DH 235293
DH 245294
DH 255295
DH 265296
DH 275297
DH 285298
DH 295299
DH 305300
DH 315301
DH 325302
DH 335303
DH 345304
DH 355305
DH 365306
DH 375307
DH 385308
DH 1845309
DH 395310
DH 1855311
DH 405312
DH 1865313
DH 415314
DH 1875315
DH 425316
DH 1885317
DH 435318
DH 1895319
DH 445320
DH 1905321
DH 455322
DH 1915323
DH 465324
DH 475325
DH 1925326
DH 485327
DH 1935328
DH 495329
DH 1945330
DH 505331
DH 515332
DH 1955333
DH 525334
DH 535335
DH 545336
DH 555337
DH 565338
DH 575339
DH 585340
DH 595341
DH 605342
DH 615343
DH 625344
DH 635345
DH 645346
DH 655347
DH 665348
DH 675349
DH 685350
DH 695351
DH 705352
DH 715353
DH 725354
DH 735355
DH 745356
DH 755357
DH 765358
DH 775359
DH 785360
DH 795361
DH 805362
DH 815363
DH 825364
DH 835365
DH 845366
DH 855367
DH 865368
DH 875369
DH 885370
DH 895371
DH 905372
DH 915373
DH 925374
DH 935375
DH 945376
DH 955377
DH 965378
DH 975379
DH 985380
DH 995381
DH 1005382
DH 1015383
DH 1025384
DH 1035385
DH 1045386
DH 1055387
DH 1065388
DH 1075389
DH 1085390
DH 1095391
DH 1105392
DH 1115393
DH 1125394
DH 1135395
DH 1145396
DH 1155397
DH 1165398
DH 1175399
DH 1185400
DH 1195401
DH 1205402
DH 1215403
DH 1225404
DH 1235405
DH 1245406
DH 1255407
DH 1265408
DH 1275409
DH 1285410
DH 1295411
DH 1305412
DH 1315413
DH 1325414
DH 1335415
DH 1345416
DH 1355417
DH 1365418
DH 1375419
DH 1385420
DH 1395421
DH 1405422
DH 1415423
DH 1425424
DH 1435425
DH 1445426
DH 1455427
DH 1465428
DH 1475429
DH 1485430
DH 1495431
DH 1505432
DH 1515433
DH 1525434
DH 1535435
DH 1545436
DH 1555437
DH 1565438
DH 1575439
DH 1585440
DH 1595441
DH 1605442
DH 1615443
DH 1625444
DH 1635445
DH 1645446
DH 1655447
DH 1665448
DH 1675449
DH 1685450
DH 1695451
DH 1705452
DH 1715453
DH 1725454
DH 1735455
DH 1745456
DH 1755457
DH 1765458
DH 1775459
DH 1785460
DH 1795461
DH 1805462
DH 1815463
DH 1825464
DH 1835465
DH 1835466
DH 1835467
DH 2335468
DH 2345469
DH 2355470
DH 2365471
DH 2365472
DH 2365473
DH 2365474
DH 1985475
DH 1985476
DH 1985477
DH 1985478
DH 1985479
DH 1985480
DH 1985481
DH 1985482
DH 1985483
DH 1985484
DH 1985485
DH 1985486
DH 1985487
DH 1985488
DH 1985489
DH 1985490
DH 1995491
DH 2015492
DH 2255493
DH 2265494
DH 2275495
DH 2285496
DH 2295497
DH 2305498
DH 2315499
DH 2045500
DH 2055501
DH 2205502
DH 2215503
DH 2225504
DH 2235505
DH 2245506
DH 2005507
DH 2065508
DH 2075509
DH 2085510
DH 2095511
DH 2105512
DH 2115513
DH 2125514
DH 2135515
DH 2145516
DH 2155517
DH 2165518
DH 2185519
DH 2195520
VC 1475521
VC 1485522
SG 15523
SG 25524
SG 35525
SG 45526
SG 55527
SG 65528
SG 75529
SG 85530
SG 95531
SG 105532
SG 115533
SG 125534
SG 135535
SG 145536
SG 155537
SG 165538
SG 175539
SG 185540
SG 195541
SG 205542
SG 215543
SG 225544
SG 235545
SG 245546
SG 255547
SG 265548
SG 275549
SG 285550
SG 295551
SG 305552
SG 315553
SG 325554
SG 335555
SG 345556
SG 355557
SG 365558
SG 375559
SG 385560
SG 395561
SG 405562
SG 415563
SG 425564
SG 435565
SG 445566
SG 455567
SG 465568
SG 475569
SG 485570
SG 495571
SG 505572
SG 515573
SG 525574
SG 535575
SG 545576
SG 555577
SG 565578
SG 575579
SG 585580
SG 595581
SG 605582
SG 615583
SG 625584
SG 635585
SG 645586
SG 655587
SG 665588
SG 675589
SG 685590
SG 695591
SG 705592
SG 715593
SG 725594
SG 735595
SG 745596
SG 755597
SG 765598
SG 775599
SG 785600
SG 795601
SG 805602
SG 815603
SG 825604
SG 835605
SG 845606
SG 855607
SG 865608
SG 875609
SG 885610
SG 895611
SG 905612
SG 915613
SG 925614
SG 935615
SG 945616
SG 955617
SG 955618
SG 965619
SG 975620
SG 985621
SG 995622
SG 1005623
SG 1015624
SG 1025625
SG 1035626
SG 1045627
SG 1055628
SG 1065629
SG 1075630
SG 1085631
SG 1095632
SG 1105633
SG 1125634
SG 1135635
SG 1145636
SG 1155637
SG 1165638
SG 116a5640
SG 1175641
SG 1185642
Aanwinsten 1868, XXIV-102; 1891, 24 ij-1; 1895 V7; 1899, XIII-6, 12; 1920, XXXII-3; 1943, I-1; VC 1436-3; P 5; VC 13115643
DH 2175644
VC 1436-55645
Aanwinst 1899, XIII-7, 8; Aanw. 18635646
VC 166-15647
DH 2375648
DH 2385649
DH 2395650
DH 2405651
DH 2415652
DH 2425653
DH 2435654
DH 2445655
DH 2475656
DH 2495657
DH 2455658
DH 2465659
DH 2485660
DH 2505661
DH 2515662
DH 2525663
DH 2545664
DH 2545665
DH 2555666
DH 2555667
DH 2575668
DH 2585669
DH 2595670
DH 2605671
DH 2615672
DH 2625673
ODH 845674
VC 1436-II5675
ODH 55676
ODH 65677
ODH 75678
ODH 85679
ODH 95680
ODH 105681
ODH 115682
ODH 125683
ODH 135684
ODH 145685
ODH 155686
ODH 165687
ODH 175688
ODH 185689
ODH 195690
ODH 205691
ODH 215692
ODH 225693
ODH 235694
ODH 245695
ODH 255696
ODH 265697
ODH 275698
ODH 285699
ODH 295700
ODH 305701
ODH 315702
ODH 325703
ODH 335704
ODH 345705
ODH 355706
ODH 365707
ODH 375708
ODH 385709
ODH 395710
ODH 405711
ODH 415712
ODH 425713
ODH 435714
ODH 445715
ODH 455716
ODH 465717
ODH 475718
ODH 485719
ODH 495720
ODH 505721
ODH 515722
ODH 525723
ODH 535724
ODH 545725
ODH 555726
ODH 565727
ODH 575728
ODH 585729
ODH 595730
ODH 605731
ODH 615732
ODH 625733
ODH 635734
ODH 645735
ODH 655736
ODH 665737
ODH 675738
ODH 685739
ODH 695740
ODH 705741
ODH 715742
ODH 725743
ODH 735744
ODH 745745
ODH 755746
ODH 765747
ODH 775748
ODH 785749
ODH 855750
ODH 855751
ODH 825752
ODH 835753
DH 2795754
DH 3195755
DH 3185756
DH 2805757
DH 2025758
VC 4815759
VC 1436-45760
VC 13355761
VC 166-145762
VC 929-25763
VC 929-35764
VC 1436-65765
VC 1436-75766
VC 1436-105767
VC 1436-95768
DH 21 337-3405769
DH 21 337-3405770
DH 21 337-3405771
DH 21 337-3405772
DH 21 337-3405773
DH 21 337-3405774
DH 21 337-3405775
DH 21 337-3405776
DH 21 337-3405777
DH 21 337-3405778
DH 21 337-3405779
VC 96-15780
VC 13995781
Aanw. 1897, XLIV-15782
VC 117-155783
VC 3655784
VC 13575785
Aanw. 1888, 9 o+p5786
VC 117-15787
VC 1436-85788
VC 1117-245789
DH 1975790
VC 117-95791
vervallen5792
DH 2635793
DH 2645794
DH 2655795
DH 2665796
DH 2675797
DH 2685798
DH 2695799
DH 2705800
DH 2715801
DH 2725802
DH 2735803
DH 2745804
DH 2755805
DH 2765806
DH 2775807
DH 2785808
VC 7775809
VC 166-85810
VC 639-15811
VC 6355812
VC 11435813
VC 2035814
VC 1117-1615815
VC 117-105816
VC 1436-35817
Aanw. 1895, V-85818
Aanw. 1899, XIII-185819
VC 8875820
DH 3285821
DH 3315822
VC 929-55823
Aanw. 1982, V-15824
-5825
VC 117-115826
VC 117-55827
Aanw. 1893, 195828
VC 13585829
VC 6275830
VC 6275831
VC 6275832
VC 6275833
VC 6275834
Aanw. 1862, V-2915835
VC 166-95836
DH 3205837
DH 3215838
DH 3225839
DH 3235840
DH 3245841
DH 3255842
DH 3265843
Aanw. 1923, II-15844
DH 3275845
Aanw. 1909, I-15846
Aanw. 1909, I-15847
6114-5848
VC 117-46115
Aanw. 1883, XVII-926116
VC 117-176117
VC 117-126118
VC 117-146119
Aanw. 1853, II-926120
Aanw. 1895, V-106121
Aanw. 1883, XVII-916122
Aanw. 1891, 24ij-26123
VC 8246124
Munt 56125
Munt 66126
Munt 136127
Munt 76128
Munt 86129
Munt 126130
Munt 106131
Munt 16132
Munt 96133
Munt 116134
Munt 156135
Munt 146136
Aanw. 1899, XIII-136137
VC 1117-1116138
VC 117-66139
VC 7-16l40
VC 4836141
VC 117-166142
Aanw. 1890, 34a6143
Aanw. 1890, 34b6144
VC 7-26145
VC 7-56146
VC 6196147
Aanw. 1899, XIII-96148
Aanw. 1899, XIII-106149
Aanw. 1899, XIII-116150
Aanw. 1908, LIII6151
Aanw. 1909, XI6152
DH 2326153
DH 2816154
DH 2826155
DH 282a6156
Aanw. 1895, V-7; VC 116-116157
VC 116-116158
VC 116-116159
VC 324-16160
Aanw. 1909, XXI-56161
VC 166-36162
VC 4616163
VC 166-156164
VC 166-106165
Aanw. 1923, IV-36166
VC 1107-46167
VC 639-26168
VC 663-16169
VC 96-46170
VC 166-126171
VC 166-136172
DH 21 2726173
DH 21 2736174
DH 21 2746175
DH 21 2756176
DH 21 2766177
DH 21 2776178
DH 21 2786179
DH 21 2796180
DH 21 2806181
DH 21 2816182
DH 21 2826183
DH 21 2838184
DH 21 2846185
DH 21 2856186
DH 21 2866187
DH 21 2876188
DH 21 2886189
DH 21 2896190
DH 21 2906191
DH 21 2916192
DH 21 2926193
DH 21 2936194
DH 21 2946195
DH 21 2956196
DH 21 2966197
DH 21 2976198
DH 21 2986199
DH 21 2996200
DH 21 3006201
DH 21 3016202
DH 21 3026203
DH 21 3036204
DH 21 3046205
DH 21 3056206
DH 21 3066207
DH 21 3076208
DH 21 3086209
DH 21 3096210
DH 21 3106211
DH 21 3116212
DH 21 3126213
DH 21 3136214
DH 21 3146215
DH 21 3156216
DH 21 3166217
DH 21 3176218
DH 21 3186219
DH 21 3196220
DH 21 3206221
DH 21 3216222
DH 21 3226223
DH 21 3236224
DH 21 3246225
DH 21 3256226
DH 21 3266227
DH 21 3276228
DH 21 3286229
DH 21 3296230
DH 21 3306231
DH 21 3316232
DH 21 3326233
DH 21 3336234
DH 21 3346235
DH 21 3356236
DH 21 3366237
DH 3306238
DH 3306239
DH 3306240
DH 3306241
DH 2836242
DH 2846243
DH 2856244
DH 2866245
DH 2876246
DH 2886247
DH 2896248
DH 2906249
DH 2916250
DH 2926251
DH 2936252
DH 2946253
DH 2956254
DH 2966255
DH 2976256
DH 2986257
DH 2996258
DH 3006259
DH 3016260
DH 3026261
DH 3036262
DH 3046263
DH 3056264
DH 3066265
DH 3076266
DH 3086267
DH 3096268
DH 3106269
DH 3116270
DH 3126271
DH 3136272
DH 3146273
DH 3156274
DH 3166275
DH 3166276
DH 3166277
DH 316a6278
DH 3176279
DH 3176280
VC 10386281
VC 96-36282
VC 566-16283
VC 96-26284
VC 10396285
VC 566-26286
VC 566-36287
VC 5656288
VC 13366289
VC 11486290
VC 116-56291
VC 1107-16292
VC 1107-26293
VC 1107-36294
VC 2006295
VC 166-26296
VC 13086297
VC 1436-116298
VC 166-76299
VC 11636300
Aanw. 1902, XXXVI-1206301
VC 8276302
VC 117-26303
Aanw. 1905, XXXII-16304
Aanw. 1898, XXIV6305
Aanw. 1898, XXIV6306
VC 166-46307
Aanw. 1900, XXXII-156308
Aanw. 1900, XXXII-156309
Aanw. 1900, XXXII-156310
VC 117-36311
VC 166-66312
Aanw. 1897, XLIV-86313
VC 760c6314
Aanw. 1895, V-176315
Aanw. 1895, V-196316
VC 7-36317
Aanw. 1923, IV, 26318
VC 663-26319
Aanw. 1890, 25e6320
VC 7-46321
VC 11446322
PN Ridd 16323
PN Ridd 16324
PK Ridd 16325
VC 6776326
VC 4846327
DH 3386328
DH 3406329
DH 3416330
DH 3426331
DH 3396332
SG 1196333
VC 106334
PN S 16335
PN S 26336
PN S 36337
PN S 46338
PN S 56339
PN S 66340
PN S 76341
PN S 86342
PN S 96343
PN S 106344
PN S 116345
Aanw. 1895, V-96346
VC 929-16347
VC 929-46348
Aanw. 1899 XIII-46349
VC 7526350
VC 324-26351
Munt 166352
DH 3296353
DH 3346354
DH 3356355
DH 3366356
DH 3376357
VC 370-26358
VC 370-46359
VC 370-36360
VC 370-16361
VC 370-16362
VC 166-116363
VC 166-116364
Uit GB 44546365
Bl c-16366
Uit GB 4453a6367
Uit GB 4453a6368
6383-6369
VC 1436-156384
Collectie charters CBG, R 2286385
Aanw. 1895, V6386
Aanw. 1895, V6387
Aanw. 1895, V6388
Aanw. 1895, V6389
Aanw. 1895, V6390
Aanw. 1895, V6391
Aanw. 1895, V6392
Aanw. 1895, V6393
Inv. 136394
Inv. 186395
Inv. 14d6396
Inv. 14a6397
Inv. 14b6398
Inv. 14c6399
Inv. 246400
Inv. 246401
Inv. 196402
Inv. 196403
Inv. 216404
Inv. 206405
Inv. 25a6406
Inv. 15a6407
Inv. 15c6408
Inv. 15b6409
Inv. 16a6410
Inv. 54a6411
Inv. 54b6412
Inv. 256413
Inv. 256414
Inv. 3a6415
Inv. 3a6416
Inv.1426417
Inv. 386418
Inv. 386419
Inv. 386420
ODH 866421
Inv. 66422
P 16423
P 36424
P 46425
P 5a6426
P 86427
P 66428
P 11a6429
P 11b6430
P 136431
P 14b6432
P 15b6433
P 15c6434
P 176435
P 15a6436
P 106437
P 11c6438
P 14a6439
P 186440
P 9d6441
P 7b6442
P 9a6443
P 9c6444
P 9b6445
P 8b6446
P 7a6447
P 316448
Inv. 66449

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in