Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland na 1572

3.01.04.01
W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.04.01
Auteur: W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1990

CC0

Periode:

1572-1795

Omvang:

427.20 meter; 4164 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans, het Duits, het Latijn, het Engels het Portugees en het Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het 16e, 17e en 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk. Het archief bevat een aantal kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Staten van Holland en West-Friesland bevat ondermeer geschreven en gedrukte resoluties inzake financiële aangelegenheden, stukken over onderhandelingen met het buitenland, over het stadhouderschap, ingediende rekesten en de door de Staten van Holland verleende octrooien.
Daarnaast bevat het archief stukken betreffende de Admiraliteit, bijvoorbeeld over het bewapenen en loodsen van koopvaardijschepen, de VOC en de WIC, stukken met betrekking tot het innen, wijzigen en hervormen van belastingen en stukken betreffende militaire zaken.

Archiefvormers:

 • Staten van Holland en West-Friesland

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Uiteraard is dit slechts een fractie van de stukken over admiraliteitsaangelegenheden, die oorspronkelijk in het archief van de Staten van Holland hebben gezeten. De rest is bij een poging tot aanvulling van de grotendeels bij brand verloren gegane admiraliteitsarchieven in de vorige eeuw uit dit archief gelicht en vermengd met de restanten van de archieven van de admiraliteitscolleges. Met nadruk wordt dan ook voor de stukken van de Staten van Holland, naar dit archieffonds (dat berust bij de Eerste afdeling van het Algemeen Rijksarchief) verwezen.

  • Zie ook inv.nrs 2194-2242 Rekesten om benoeming.

  • Zie ook inv.nr. 2973 in de rubriek Particuliere stukken.

  • Zie ook de rubriek 'Benoemingen en instructies door en in de Staten' inv.nrs. 1363.25, 1805 en 1363.33.

  • Voor een staat van de Amsterdamse conventen en hun inwoners, zie inv.nr. 1590* in de rubriek N.

  • Zie ook in de rubriek benoemingen inv.nr. 1812.

    1. Zie ook in de rubriek E.6
    2. De Staten van Oorlog zijn afkomstig uit de archieven van verschillende colleges en in de vorige eeuw bij elkaar geplaatst. De herkomst van een groot aantal registers is helaas niet meer vast te stellen. Behoudens de delen die kennelijk tot andere archieven behoren, zijn alle delen die in deze serie zijn aangetroffen dan ook voorlopig in chronologische volgorde geplaatst. Een groot gedeelte van de staten is in druk, en bevat meestal de petitie van de Raad van State om de Staat van Oorlog goed te keuren, terwijl in sommige delen resoluties van de Staten van Holland en Gecommitteerde Raden zijn toegevoegd. In veel delen zijn aantekeningen gemaakt van wijzigingen in de Staat van Oorlog. Sommige delen zijn doorschoten met witte pagina's, mogelijk om aantekeningen te maken.
    3. Zie de artikelen van: A.Th. van Deursen, Staat van oorlog en generale petitie in de jonge Republiek, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland, 91 (1976), pp.44-55 en H.L. Zwitzer, Het quotenstelsel onder de Republiek der Verenigde Nederlanden alsmede enkele beschouwingen over de generale petitie, de staat van oorlog en de repartitie, in: Mededelingen van de sectie Militaire geschiedenis Landmachtstaf, deel 5, 's-Gravenhage 1982, p. 5-57.
    4. O = Ordinaris Staat van Oorlog.
    5. E = Extraordinaris Staat van Oorlog.
    6. Welke commies bedoeld is op de voorzijde van de registers opgenomen onder inv.nr. 5936, 5939, 5948, 5952, 5956 en 5960 is tot nu toe onbekend, het kan de commies van de Staten van Holland of van de raadpensionaris zijn geweest.
   • Zie ook:

    - Het archief van de gecommitteerden naar de graaf van Nieuwenaar en Meurs, de Staten van Utrecht en de stad Utrecht, 1588 (voorlopige inventaris van H.J.Ph.G. Kaajan).

    - Het archief van de Commissie van Defensie van de provincie Holland en West-Friesland en de stad Utrecht, te Woerden, 1787 (voorlopige inventaris van A. Meddens-van Borselen).

  • Zie ook in de rubriek benoemingen, inv.nrs. 1817, 1816.

  • Zie ook inv.nr. 1788.

  • Zie ook: Admiraliteitsaangelegenheden inv.nrs. 1357A-1357WWW.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in