Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Regeringscommissaris Omroep

2.27.25
CAS 1383
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.27.25
Auteur: CAS 1383
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1926-1989
merendeel 1947-1987

Omvang:

13.40 meter; 573 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, gedrukte en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief heeft betrekking op het toezicht van de regeringscommissaris op de financiën van de nationale, regionale en lokale omroepen en de Wereldomroep, de toewijzing van zendtijd voor radio en televisie aan de zendgemachtigden, de controle op de naleving van de reclameregels en toezicht op de naleving van de Omroepwet.

Archiefvormers:

  • Regeringscommissaris voor het Radiowezen, 1947-1969
  • Regeringscommissaris voor de Omroep, 1969-1987

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Bij ministeriële beschikking van 1947 werd de instructie voor de Regeringscommissaris voor het radiowezen vastgesteld. Aan hem was het toezicht opgedragen op de besteding van de gelden door de omroepen middels het vaststellen van de begrotingen van de (aspirant)omroeporganisaties en de NRU (Stichting Nederlandse Radio Unie).

Om zijn toezichthoudende taak naar behoren te kunnen uitoefenen was hem een aantal bevoegdheden van regelgevende en besluitvormende aard toegekend als het geven van bindende aanwijzingen aan omroepinstellingen en de Wereldomroep en het verplichten van de omroepen en de NRU om hem of door hem aan te wijzen personen toegang te verschaffen tot gebouwen en documenten. Verder benoemde hij het personeel van zijn dienst en beheerde hij de op de algemene reserverekening geboekte gelden.

In de Omroepwet van 1967 kreeg zijn toezichthoudende taak ten opzichte van de omroepen een meer algemeen karakter. De instructie gaf hem daartoe de geëigende bevoegdheden in de vorm van voorschriften en bindende aanwijzingen bij overtreding waarvan de minister middels toepassing van art. 61 Omroepwet sancties kon opleggen in de vorm van berisping, opschorting van vergoedingen of uitsluiting van het doen van uitzendingen. Ook kon hij besluiten van het bestuur van de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) en de Wereldomroep ter schorsing aan de minister voor te dragen. Van beslissingen van de regeringscommissaris stond beroep open bij de minister.

In de lijn van de ontwikkelingen naar een nieuwe Mediawet en de veranderende inzichten met betrekking tot de rol van de overheid van “betutteling” naar “overheid op afstand” veranderde langzamerhand ook het karakter van de taken en bevoegdheden van de Regeringscommissaris. Het controle-element verdween meer en meer naar de achtergrond, de inhoud van de uitzendingen was niet meer het onderwerp van toezicht en de naleving van de wet en zijn aanwijzingen hadden dientengevolge niet meer rechtstreeks betrekking op de inhoud maar veeleer op de vorm. Met de inwerkingtreding van de Mediawet komt het Commissariaat voor de Media voor hem in de plaats (zie hiervoor inv.nr. 555).

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in