Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Regeringscommissaris Omroep

2.27.25
CAS 1383
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.27.25
Auteur: CAS 1383
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

(1926-) 1947-1987 (-1989)

Omvang:

13,40 meter; 573 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, gedrukte en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief heeft betrekking op het toezicht van de regeringscommissaris op de financiën van de nationale, regionale en lokale omroepen en de Wereldomroep, de toewijzing van zendtijd voor radio en televisie aan de zendgemachtigden, de controle op de naleving van de reclameregels en toezicht op de naleving van de Omroepwet.

Archiefvormers:

  • Regeringscommissaris voor het Radiowezen, 1947-1969
  • Regeringscommissaris voor de Omroep, 1969-1987

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Het archiefblok van de Regeringscommissaris voor het radiowezen 1947-1987 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is bewerkt op grond van het raamconvenant, afgesloten op 30 november 1999 tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Centrale Archief Selectiedienst.

De omvang van het archief bedroeg vóór de bewerking 21,5 meter. Hiervan kwam 2 meter voor vernietiging in aanmerking. Door comprimatie bleef 15 meter te bewaren archief over. Doos nr. 124, met mapnrs. 430 - 433, ontbrak. Er zijn geen toegangen aangetroffen. In deze toegang is een dossier opgenomen over begrotingen van de Gedelegeerde in Televisiezaken, (zie inv.nr. 24). Dit was vooruitlopend op het debat in de Tweede Kamer over het voorstel van mr. J.M.J.Th. Cals inzake de aanstelling van een Gedelegeerde in Televisiezaken. Dit voorstel heeft het echter niet gehaald.

Ten behoeve van de overbrenging naar het Nationaal Archief dient het archief te voldoen aan de in de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (2001) gestelde eisen. Concreet betekent dit dat de volgende stappen zijn uitgevoerd:

  • Alle ijzerwerk (paperclips, nietjes, hechtmechanieken e.d.) is verwijderd.
  • Omslagen, archiefdozen en etiketten voldoen aan de ICN-kwaliteitseis.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in