Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Maatschappelijk Werk

2.27.02
H. Libretto
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.27.02
Auteur: H. Libretto
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1936-1970
merendeel 1952-1965

Omvang:

52.60 meter; 1246 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Met de oprichting van het Ministerie van Maatschappelijk Werk werd de ontwikkeling van overheidsbeleid op het gebied van maatschappelijk werk en welzijn in gang gezet. De taken van het nieuwe ministerie kunnen onder drie noemers worden gebracht: maatschappelijke zorg (materiële bijstand), maatschappelijk werk (immateriële bijstand) en taken met betrekking tot Indonesië. Eén van de ministers was Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland; onder haar bewind kwam de Algemene Bijstandswet tot stand. Het archief bevat, naast de stukken betreffende organisatie en personeel, voornamelijk stukken die betrekking hebben op de taakuitoefening. Hiertoe kunnen onder meer gerekend worden: het doen van sociaal onderzoek, maatschappelijk opbouwwerk in stad en op platteland, zorg voor vluchtelingen, buitenlandse werknemers en woonwagenbewoners, maatschappelijk werk ten aanzien van maatschappelijk onaangepasten, bejaarden en ongehuwde moeders. Daarnaast hulp aan door politieke, economische of natuurlijke gebeurtenissen getroffenen, zoals slachtoffers van de Watersnoodramp in 1953, oorlogsslachtoffers en vluchtelingen na de Hongaarse opstand in 1956. De taken met betrekking tot Indonesië waren, na de soevereiniteitsoverdracht in 1949: zorg voor ex-militairen van het voormalige KNIL (bekend onder de naam Ambonezen), die - aanvankelijk tijdelijk - naar Nederland waren gekomen, en voor degenen, in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, die in de periode 1953-1961 ten gevolge van de repatriëring uit Indonesië naar Nederland kwamen.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Maatschappelijk Werk (1952-1965)
 • Commissariaat van Ambonezenzorg
 • Adviescommissie Ambonezen
 • Adviescommissie voor de Culturele en Sociale Zorg en Voorlichting ten behoeve van Ambonezen
 • Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
 • Commissie van Maatschappelijke Aangelegenheden Nederlanders in Indonesië
 • Coördinatie-Commissie voor Gerepatrieerden
 • Gemengde Nederlands-Ambonese Commissie van Bijstand
 • Stichting Maatschappelijk Werk ten Plattelande (SMWTP)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Vernietiging van archiefbestanddelen in de dynamische periode

In de dynamische fase van de archieven van het Ministerie van Maatschappelijk Werk werd door de registratuur van de betrokken afdelingen aangegeven of een dossier bestemd was voor vernietiging, vernietiging op termijn of bewaring. Dit aan de hand van vastgestelde vernietigingslijsten. Bij overdracht aan het semi-statisch archief controleerden medewerkers van het semi-statisch archief of deze aanduidingen juist waren toegepast, waarna plaatsing volgde. Als voor de op termijn te vernietigende stukken het tijdstip van vernietiging aanbrak, hielden de medewerkers van het semi-statisch archief ruggespraak met de betrokken afdelingen en directies over de daadwerkelijke vernietiging aan de hand van 'Ontwerplijsten van vernietigbare stukken c.q. dossiers'. Gevolg van bovengenoemde methode was dat ambtenaren niet altijd overgingen tot algehele fiattering van de 'ontwerplijsten' waardoor op deze lijsten dossiers tot niet te vernietigen stukken werden verklaard, die volgens de vernietigingslijsten wel voor vernietiging in aanmerking kwamen en daarmede in het te bewaren gedeelte van het archief werden opgenomen.

Vernietiging van archiefbestanddelen tijdens de laatste archiefbewerking

De vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden werd gerealiseerd aan de hand van de officiële vernietigingslijst van 29 januari 1959 van het Ministerie van Maatschappelijk Werk en aan de hand van een tijdens de bewerking samengestelde lijst voor incidentele vernietiging. Bij de vernietiging van stukken betreffende de zorg voor Ambonezen werd de bovengenoemde vernietigingslijst met uiterste voorzichtigheid toegepast op grond van afspraken, die in het verleden gemaakt zijn door de afdelingen Semi-statisch archief en Welzijn Molukkers van het Ministerie van WVC.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in