Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Maatschappelijk Werk

2.27.02
H. Libretto
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.27.02
Auteur: H. Libretto
Nationaal Archief, Den Haag
2000
CC0

Periode:

1936-1970
merendeel 1952-1965

Omvang:

52,60 meter; 1246 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Met de oprichting van het Ministerie van Maatschappelijk Werk werd de ontwikkeling van overheidsbeleid op het gebied van maatschappelijk werk en welzijn in gang gezet. De taken van het nieuwe ministerie kunnen onder drie noemers worden gebracht: maatschappelijke zorg (materiële bijstand), maatschappelijk werk (immateriële bijstand) en taken met betrekking tot Indonesië. Eén van de ministers was Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland; onder haar bewind kwam de Algemene Bijstandswet tot stand. Het archief bevat, naast de stukken betreffende organisatie en personeel, voornamelijk stukken die betrekking hebben op de taakuitoefening. Hiertoe kunnen onder meer gerekend worden: het doen van sociaal onderzoek, maatschappelijk opbouwwerk in stad en op platteland, zorg voor vluchtelingen, buitenlandse werknemers en woonwagenbewoners, maatschappelijk werk ten aanzien van maatschappelijk onaangepasten, bejaarden en ongehuwde moeders. Daarnaast hulp aan door politieke, economische of natuurlijke gebeurtenissen getroffenen, zoals slachtoffers van de Watersnoodramp in 1953, oorlogsslachtoffers en vluchtelingen na de Hongaarse opstand in 1956. De taken met betrekking tot Indonesië waren, na de soevereiniteitsoverdracht in 1949: zorg voor ex-militairen van het voormalige KNIL (bekend onder de naam Ambonezen), die - aanvankelijk tijdelijk - naar Nederland waren gekomen, en voor degenen, in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, die in de periode 1953-1961 ten gevolge van de repatriëring uit Indonesië naar Nederland kwamen.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Maatschappelijk Werk (1952-1965)
 • Commissariaat van Ambonezenzorg
 • Adviescommissie Ambonezen
 • Adviescommissie voor de Culturele en Sociale Zorg en Voorlichting ten behoeve van Ambonezen
 • Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
 • Commissie van Maatschappelijke Aangelegenheden Nederlanders in Indonesië
 • Coördinatie-Commissie voor Gerepatrieerden
 • Gemengde Nederlands-Ambonese Commissie van Bijstand
 • Stichting Maatschappelijk Werk ten Plattelande (SMWTP)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Publicaties

Geraadpleegde bronnen en literatuur
Alberts, dr. A., Het einde van een verhouding. Indonesië en Nederland tussen 1945 en 1963. Alphen aan de Rijn: N. Samson N.V., 1968 Cottaar, Annemarie en Wilm Willems, Indische Nederlanders. Een onderzoek naar beeldvorming. Den Haag: Uitgeverij Moesson, 1984Katholiek Sociaal-kerkelijk Instituut en de Provinciale Opbouworganen van Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Drenthe (in samenwerking met Groningen), De woonwagenbevolking in Nederland, resultaten van een sociologisch onderzoek. 's-Gravenhage: 1959Ministerie van Maatschappelijk Werk, Buitenlandse arbeidskrachten, literatuur. 's-Gravenhage: Afdeling Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek, ca. 1962Ministerie van Maatschappelijk Werk, Dag der dorpshuizen. 's-Gravenhage: Afdeling Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek, 1963Ministerie van Maatschappelijk Werk, De eerste tien jaren van het Ministerie van Maatschappelijk Werk 1952-1962. 's-Gravenhage: Haagsche Drukkerij en Uitgeversmaatschappij N.V., 1962Ministerie van Maatschappelijk Werk, Een aantal radiocauserieën. 's-Gravenhage: Afdeling Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek, 1962Ministerie van Maatschappelijk Werk, Hulpverlening aan gerepatrieerden uit Indonesië. 's-Gravenhage: Afdeling Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek, 1961Ministerie van Maatschappelijk Werk, Repatriëring uit Nieuw-Guinea. 's-Gravenhage: Ministerie van Maatschappelijk Werk, 1962Ministerie van Maatschappelijk Werk, Sociale integratie probleemgezinnen. 's-Gravenhage: Afdeling Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek, 1961Ministerie van Maatschappelijk Werk, Symposium over repatriëring en algemene maatschappelijke problemen. 's-Gravenhage: Afdeling Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek, 1962 Staatsalmanakken, 1950-1966.Rossum-van der Heijden, M. van, Literatuurrapport ten behoeve van de bewerking van de archieven van het Ministerie van Maatschappelijk Werk (1952-1965). Winschoten: Centrale Archief Selectiedienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1987Schabbing, C.E., Archieftechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van de bewerking van de archieven van het Ministerie van Maatschappelijk Werk (1952-1965). Den Haag: Centrale Archief Selectiedienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1987
Aanbevolen literatuur over deelgebieden
Ney, Rob, De organisatie van het maatschappelijk werk, Zutphen: De Walburg Pers, 1989.Jungschleger, Ineke en Claas Bierlaagh, Marga Klompé. Een gedreven politica haar tijd vooruit, Utrecht/Antwerpen: Veen-uitgevers, 1990.Hondius, Dienke, Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens. Aanvaarding en ontwijking van etnische en religieus verschil in Nederland sinds 1945, Den Haag: Sdu Uitgeverij, 1999.Steijlen, Fridus, RMS Moluks Nationalisme in Nederland 1951-1994, Van ideaal tot symbool, Amsterdam: Uitgeverij Het Spinhuis, 1996.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in