Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Centr. Maatschappelijk Werkkantoor Indonesië

2.27.01.02
L.J. v.d. Post
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.27.01.02
Auteur: L.J. v.d. Post
Nationaal Archief, Den Haag
1974

CC0

Periode:

1954-1958

Omvang:

6.60 meter; 213 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bij de instelling van de organisatie der Raad voor Sociale Aangelegenheden in 1954 werd het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor belast met de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de financiën en de administratie van het orgaan. Het archief van het Werkkantoor bevat o.a. stukken betreffende de organisatie, de financiën en de personeelszaken. Wat betreft de taken van het Werkkantoor zijn er stukken m.b.t. arbeidsbemiddeling, steunverlening, medische bijstand en verzorging en stukken betreffende de repatriëring van voornamelijk minvermogende Nederlanders. Tevens zijn er stukken betreffende onderwijsaangelegenheden voor repatriërende en minvermogende Nederlanders. Dit archief bevat ook een gedrukt werk getiteld: "De repatriëring uit Indonesië. Een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving".

Archiefvormers:

 • Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Bij de instelling van de organisatie der Raad voor Sociale Aangelegenheden in 1954 werd met de leiding van het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor (in het vervolg te noemen het Werkkantoor) belast J.J. te Kaat. Aan hem werden alle werkzaamheden toevertrouwd op het gebied van de financiën: zoals de bewaking van apparaatskosten, het betaalbaar stellen van uitkeringen aan armlastigen en oorlogsslachtoffers en andere groepen hulpbehoevenden en het beschikbaar stellen van gelden voor verzorgingskosten en verpleeggelden voor armlastigen in kinder- en bejaardentehuizen, verpleeginrichtingen, bedelaarskolonies en andere opvangcentra (de uitkeringen werden merendeels via kerkelijke instanties verstrekt) en het behandelen van aanvragen voor het verlenen van Rijksvoorschotten aan minvermogende Nederlanders voor repatriëring naar Nederland. Op 1 januari 1955 werd het Werkkantoor en de hieronder ressorterende bureaus A.O.O.R. van Djakarta naar Bandoeng overgeplaatst. Intrek werd genomen in het pand Djalan Dajang Sumbi 8, waarin tevens de heer Bouricius als hoofd van de organisatie der Raad voor Sociale Aangelegenheden met zijn stafleden werden gehuisvest. Het Werkkantoor bestond in het begin van 1956 uit ± 50 personeelsleden en was als volgt ingedeeld:

 1. Het Werkkantoor, incl. Bureau A.O.O.R., hoofd J.J. te Kaat
 2. Bureau betaalbaarstelling A.O.O.R., hoofd W.F. Freeser
 3. Toekenningen A.O.O.R., hoofd U. van Kraayenoord
 4. Bureau Overtochten, hoofd mevr. A. Reichman
 5. Bureau Steunverleningen hoofd mevr. E. van Niftrik
 6. Archief en expeditie hoofd mej. E. de Graaff
 7. Typekamer hoofd mej. A.M. Remeeus
 8. Personeelsverzorging hoofd J.W. Johansen Jr.
 9. Bewakingsdiensten

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in