Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Centr. Maatschappelijk Werkkantoor Indonesië

2.27.01.02
L.J. v.d. Post
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.27.01.02
Auteur: L.J. v.d. Post
Nationaal Archief, Den Haag
1974
CC0

Periode:

1954-1958

Omvang:

6,60 meter; 213 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bij de instelling van de organisatie der Raad voor Sociale Aangelegenheden in 1954 werd het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor belast met de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de financiën en de administratie van het orgaan. Het archief van het Werkkantoor bevat o.a. stukken betreffende de organisatie, de financiën en de personeelszaken. Wat betreft de taken van het Werkkantoor zijn er stukken m.b.t. arbeidsbemiddeling, steunverlening, medische bijstand en verzorging en stukken betreffende de repatriëring van voornamelijk minvermogende Nederlanders. Tevens zijn er stukken betreffende onderwijsaangelegenheden voor repatriërende en minvermogende Nederlanders. Dit archief bevat ook een gedrukt werk getiteld: "De repatriëring uit Indonesië. Een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving".

Archiefvormers:

  • Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Hoewel de organisatie van de Raad in 1954 werd ingesteld, bleken de bescheiden uit het archief van het Werkkantoor een periode 1950 - 1958 te bestrijken. De archiefbescheiden over de periode 1950 - 1954, welke niet door het Werkkantoor werden ontvangen of afgedaan en afkomstig zijn uit het archief van het Hoge Commissariaat te Jakarta, zijn op grond van het bepaalde in art. 3 van de Archiefwet 1962, teruggebracht naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voorshands was mij gebleken dat het archief van het Hoge Commissariaat te Jakarta 1950 - 1960 aanwezig is bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een volledige specificatie van de eerder genoemde teruggebrachte archiefbescheiden treft men aan in de lijst welke als bijlage aan deze inventaris is toegevoegd.

De archiefbescheiden door het Hoge Commissariaat ontvangen en in 1954 ter afdoening aan de Raad overgedragen, zijn opgenomen in dit archief. De eenheid en samenhang van de merendeels zaaksgewijze gevormde dossiers zou bij splitsing van deze dossiers te veel worden verstoord. Volledigheidshalve zal een exemplaar van deze inventaris worden aangeboden aan het Hoofd van de Afdeling Post- en Archiefzaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in