Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BV Gezondheid / Uitvoeringsorganisatie

2.25.40
J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.40
Auteur: J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1973-1990

Omvang:

4.20 meter; 86 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de neerslag van de handelingen van de BVG uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringswetten in het kader van de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving over de periode 1973-1990. Hoewel de Bedrijfsvereniging BVG en een eigen Uitvoerings-organisatie sinds 1966 naast elkaar hebben bestaan zijn van de Uitvoeringsorganisatie alleen stukken vanaf 1973 aangetroffen. Het hiaat over de periode 1966-1972 is te verklaren door het feit dat de gehele administratie- en bedrijfsvoering van de bedrijfsvereniging en de uitvoeringsorganisatie een zeer complex geheel vormde. Het archief van de uitvoeringsorganisatie bestaat voornamelijk uit vergaderstukken en correspondentie. Daarnaast zijn jaarverslagen en dossiers op onderwerp aanwezig. Vanwege het feit dat de Erfgoedinspectie tijdens een inspectie in 2010 constateerde dat UWV achterstanden had met betrekking tot het overdragen van statische archieven van haar rechtsvoorgangers aan het Nationaal Archief, waaronder de BVG uitvoeringsorganisatie, is dit archief met voorrang bewerkt.
Nadat de raad van bestuur van UWV had bepaald dat de achterstanden van de archieven van haar rechtsvoorgangers t/m 1990 eind 2010 moesten zijn geïnventariseerd is in overleg met het Nationaal Archief overeengekomen het archief van het BVG in twee blokken over te dragen. En wel een blok met stukken tot en met 1990 en een blok met stukken van 1991 tot en met 1996.

Archiefvormers:

  • Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (BVG)

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

  1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
  2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
  3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
  4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
  5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

BVG. reg. nr.796130542-013 Rayonkantoor 04

Waar en hoe kan ik oude salarisgegevens opvragen, via PFZW. heb ik thans ontdekt dat mijn pensioengegevens onjuist zijn. Ik ben in 2007 met pensioen gegaan.
- Is mijn aanvraag/invulformulier nog te achterhalen??
- Hoe kan ik mijn oude jaarsalaris achterhalen? ( 1983 - 2007)
- Mijn arbeidsverleden in ziekenhuis Mariastichting Haarlem is niet opgenomen in mijn pensioen, noch mijn arbeidsverleden 1.09.1962 - 1.1.1963 = 3 mnd. bij Dr.Petten, neurloog in Amersfoort.
Dank voor Uw medewerking.

Geachte mevrouw van Stein,

Uw vragen zijn doorgestuurd naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer van Staveren Eimers,

Dit archief bevat alleen beleiddsstukken geen uitvoeringsadministratie. In de inleiding van deze inventaris staat dat de uitvoering uiteindelijk is overgegegaan naar het UWV te Amsterdam.

Geachte Heer/mevr. Graag wil ik van jullie weten of ik bij jullie pensioen opgebouwd heb.ben ongeveer vanaf 1974 tandartsassistente geweest tot ongeveer mijn 30e jaar en zat bij het B.V.G en dat is door jullie overgenomen? Mijn vraag is staat het bij jullie geregistreerd ? En waar moet ik anders zijn mijn geb. Datum is 02-04-1953. Hopende iets van u te vernemen. Met vriendelijke groet, Clementine Hoevenaars

Geachte heer/ mevrouw,
Ik ben in de periode van 1993 tot 2000 werkzaam geweest als sportleidster via het STK(Sport Friesland) in Leeuwarden, toen aangesloten bij BVG. Mijn sofinummer: 069468254, geboortedatum: 04/04/1953. Is er over die periode pensioen opgebouwd? En waar kan ik die gegevens dan opvragen?
Vriendelijke groet,
Tjitske de Meer.

Ik heb een opgebouwd arbeidsverleden bij St. Aloysuisstichting (aansluitnr. 10585000). Waar zijn die gegevens ondergebracht?

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in