Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BV Metaal

2.25.39
Mehmet Bilgen, R. Reens
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.39
Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1949-1997
merendeel 1950-1997

Omvang:

2.40 meter; 66 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het bevat een overzicht van vergaderingen van zowel de ledenraad het bestuur en de verschillende commissies die deel uit maken van deze BV

Archiefvormers:

  • Bedrijfsvereniging voor de Klein Metaal

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, ook genoemd BV 11, is in 1952 officieel opgericht, nadat de eerste verkennende gesprekken in 1949 over de oprichting van de BV zijn gevoerd. Zij is voortgekomen uit de bedrijfsverenigingen ‘Metaalambachten’. Bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering (1931), de Bedrijfsvereniging van Loodgieters en Fitterpatroons in Nederland, de Bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering voor het Loodgieters -, Fitters-, Smeden- en Installatiebedrijf en Aanverwante Bedrijven, en de Bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering voor de Centrale Verwarmingsindustrie en Aanverwante Bedrijven (1930-1949).

Het ontstaan van bedrijfsverenigingen zoals de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid vond plaats in het kader van de in 1952 tot stand gekomen Organisatiewet Sociale Verzekering. Deze wet droeg met ingang van 1953 de uitvoering van de wettelijke sociale verzekeringen tegen ongevallen, invaliditeit, ziekte en werkloosheid, evenals de uitvoering van de Kinderbijslagwet op aan (toen) 26 bedrijfsverenigingen, ingedeeld naar sectoren van het bedrijfs- en beroepsleven. In de praktijk kwam de uitvoering van de verzekeringen tegen ongevallen en invaliditeit pas in 1967 bij de bedrijfsverenigingen te berusten, terwijl de Kinderbijslagwet vanaf 1963 door de Raden van Arbeid werd uitgevoerd.

Vrijwel alle bedrijfsverenigingen kwamen voort uit al bestaande organisaties met een beperkter takenpakket (zie hierboven), meestal de uitvoering van één verzekering. De nieuwe gevormde bedrijfsverenigingen waren gebaseerd op wettelijke voorschriften betreffende de uitvoering van de wetten op de sociale zekerheid en op de nadere afspraken in het overleg tussen werkgevers en werknemers. De bedrijfsverenigingen kenden een verplicht lidmaatschap van werkgevers en in het bestuur van de bedrijfsverenigingen waren organisaties van werkgevers en werknemers gelijkelijk (paritair) vertegenwoordigd.

Net als de andere bedrijfsverenigingen heeft de bedrijfsvereniging een ledenraad waarvan de status formeel van aard was, aangezien er geen invloed uitgeoefend kon worden op de samenstelling van de belangrijkste organen van de bedrijfsvereniging, nl. het bestuur het dagelijks bestuur en de kleine commissie.

Zoals de meeste bedrijfsverenigingen heeft ook de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid zowel de administratie van leden en verzekerden als de administratie m.b.t. de uitvoering van de sociale verzekeringswetten opgedragen aan het eveneens in 1952 opgerichte Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK). In een door het bestuur van een bedrijfsvereniging ingestelde Kleine Commissie werden overigens wel besluiten genomen ten aanzien van specifieke gevallen met betrekking tot de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. In 1997 werden de bedrijfsverenigingen opgeheven. Hun taken zijn overgenomen door het Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen (LISV).

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in