Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BV Bakkers

2.25.38
J. Outhuis
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.38
Auteur: J. Outhuis
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1945-1996
merendeel 1952-1996

Omvang:

4.70 meter; 130 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de neerslag van de handelingen van de bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf, in het kader van de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. Het bestaat voornamelijk uit vergaderstukken en correspondentie. Daarnaast zijn jaarverslagen en statuten aanwezig.

Archiefvormers:

  • Bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf, , 1952-

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het hoofdkantoor van de BV Bakkers was initieel gehuisvest in Den Haag. In het jaarverslag 1976 is sprake van een nieuw pand in Groningen; in 1979 wordt dit metterdaad betrokken. Ook daarvoor was al sprake van huisvesting in Groningen. Wanneer de verplaatsing vanuit Den Haag zijn beslag heeft gekregen is niet meer te achterhalen. Met de opheffing van de werkorganisatie van de BVB in 1994, verhuisde het resterende bestuursdeel naar het Gak-hoofdkantoor in Amsterdam.

Archiefopbouw vond plaats in het hoofdkantoor. Aangenomen moet worden dat de beleidsarchieven steeds meeverhuisden met de bestuursafdelingen. Delen daarvan zijn sinds 1997 (opheffing bedrijfsverenigingen) opgeslagen geweest in het Lisv-archief en het archief van het Instituut voor Internationale Geschiedenis (IISG). Deze laatste organisatie is overigens nooit toegekomen aan beschrijving van het BV Bakkers-archief; dit in tegenstelling tot de meeste andere BV-archieven. Ook in de kelders van het Gak zijn na 2002 nog restanten aange-troffen. Verder bleek bij de firma Mast in Groningen ook BV Bakkers-archief in opslag te zijn. Bij inspectie daarvan (in 2004) moest geconstateerd worden dat het merendeel daarvan dusdanig was aangetast door schimmel en vocht dat er niets anders restte dan vernietiging. Gevolg hiervan is dat het archief nogal wat hiaten vertoont.

UWV heeft vanaf 2002 alle Bedrijfsverenigingsarchieven (en dus ook het BVB-archief) overgenomen en gecentraliseerd op de locatie van het hoofdkantoor Amsterdam Sloterdijk. Het BV Bakkers-archief is een van de laatste BV-archieven die hun definitieve depot hebben gekregen bij het Nationaal Archief.

Het archief bevat voornamelijk stukken van algemene aard, met name verga-derstukken, correspondentie en jaarverslagen (het z.g. ‘beleidsarchief’). De series notulen van vergaderingen en de serie besluitenlijsten, die aanvankelijk deel uitmaakten van de serie agenda’s met bijlagen van vergaderingen, zijn daarvan afgescheiden en apart beschreven.

In het jaarverslag van 1978 wordt melding gemaakt van overzetten van papieren archief naar microfilm en microfiche. Van dit verfilmde materiaal is echter niets meer aangetroffen.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in