Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rijkswaterstaat afdrukken

2.24.11
H. Rooseboom, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.24.11
Auteur: H. Rooseboom, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

ca. 1860-1920

Omvang:

117 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der bijschriften is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Afdrukken van foto's (positieven) op papier.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het fotoarchief bevat foto's uit de jaren circa 1865-1910, vervaardigd in opdracht van Rijkswaterstaat en van de Dienst tot aanleg van Staatsspoorwegen. Ze brengen vooral de aanleg van bruggen, sluizen, zeeweringen, kanalen in beeld.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken, 3e afdeling Waterstaat, 1856-1877
  • Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Waterstaat (A / I), 1877-1906
  • Ministerie van Waterstaat, Afdeling Waterstaat, 1906-1930

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

Doorgaans werden de foto's in een oplage van 25 of 40 afgedrukt. De foto's werden geleverd aan de ingenieurs van Waterstaat, die ze vervolgens verdeelden onder hun collega’s en onder andere belangstellenden en belanghebbenden (gemeentebesturen). Zo zijn er vele exemplaren in andere collecties - Koninklijk Huisarchief, Rijksmuseum, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, diverse gemeente- en rijksarchieven - terecht gekomen. De Rijkswaterstaat-collectie van het Nationaal Archief is niet geheel compleet( Dat blijkt uit een steekproef gedaan met de foto's van Pieter Oosterhuis, vermeld in een aantal appendici in Anneke van Veen, Pieter Oosterhuis (1816-1885), Amsterdam 1993, p. 110 e.v.: niet alle series blijken compleet aanwezig. ). In de collecties elders zullen dus foto's aanwezig zijn die hier ontbreken.

De volgende archieven bevatten de bestekken, tekeningen en correspondentie van het Ministerie van Waterstaat:

  • 2.04.07, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Waterstaat, 1814-1877;
  • 2.16.01, Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid: Afdeling Waterstaat A, Afdeling Waterstaat I, (1822) 1878-1905 (1926);
  • 2.16.05, Ministerie van Waterstaat: Afdeling Waterstaat A, Afdeling Waterstaat T, 1906-1929;
  • 2.16.07, Inspecteurs van de Waterstaat, 1849-1930;
De in deze archieven aanwezige documenten kunnen nadere toelichting bevatten bij de foto's in het fotoarchief. In de series "bestekken" zijn beschrijvingen te vinden van de gefotografeerde werken, veelal met tekeningen.

De Hoofddirectie van Rijkswaterstaat beschikt over een collectie gelijksoortige waterstaatsfoto's.

Publicaties

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in