Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

RVD Londen Fotoalbums

2.24.10.01
H. Rooseboom, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.24.10.01
Auteur: H. Rooseboom, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1940-1945

Omvang:

11 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der bijschriften is in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Afdrukken van foto's (positieven) op papier.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het fotoarchief bestaat uit foto's betreffende gebeurtenissen in Nederland en Nederlands-Indië tijdens de bezetting en op de regering, leger, marine en Koninklijk huis in ballingschap.

Archiefvormers:

  • Regeeringsvoorlichtingsdienst, Londen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De afdrukken, contactafdrukken, negatieven en 'sample books' bestrijken voornamelijk de jaren 1940-1945. Slechts een beperkt aantal reproducties betreffen opnamen uit de periode voor 1940 en uit de Eerste Wereldoorlog. Veel foto's hebben het stempel 'PHOTO ARCHIEF R.V.D.' of 'Netherlands Government Information Bureau'.

De opnamen hebben betrekking op gebeurtenissen in Nederland en Nederlands-Indië tijdens de bezetting (o.a. oorlogsschade Rotterdam) en op regering, marine, leger en koninklijk huis in ballingschap. De opnamen dienden een voorlichtend en propagandistisch doel: het informeren van bondgenoten over de situatie in Nederland. Dat kan ook verklaren waarom er relatief weinig 'harde' foto's van gevechtshandelingen (invasie Normandië bijvoorbeeld) zijn opgenomen. De nadruk lag op het in beeld brengen van de inspanningen en het lijden in Nederland onder de bezetting, minder op het op journalistieke wijze vastleggen van gevechtshandelingen. De Engelstalige onderwerpsaanduidingen wijzen óók op een functie van de opnamen om met name het buitenland te informeren. In 'sample book' OH (doos 524) zitten opnamen die zowel de 'goede' als de 'foute' kant in beeld brengen. Achterop een afdruk van OH 392 in de collectie Elsevier (120_1090) staat: 'These pictures emanating from neutral sources show the systematic flooding of large areas of Holland by the Germans [etc.].' Op deze afdruk zitten stempels van het Netherland Government Information Bureau, Photo Dept., London, en van 'Photo Archief R.V.D.' De opnamen uit 1945 zijn door Anefo gemaakt. Er is dus een kleine overlap met het archief van Anefo.

Veel materiaal is, blijkens de fiches op de OH-categorie, van buitenlandse, met name Engelse herkomst. Het betreft zowel foto's van officiële militaire instanties (British Official Photo, Air Ministry, etc.) als van particuliere fotopersbureaus (Wide World Photo, Keystone, Black Star e.a.). In HIA veel Amerikaans materiaal. Er zijn ook foto's van Nederlandse makelij bij (bijvoorbeeld OH 450: Aart Klein, en opnamen van Nederland Archief). Het betreft gedeeltelijk reproducties van bestaande foto's; dat is te zien aan incidenteel meegefotografeerde kartelrandjes. De fiches op de rubriek H vermelden soms ook de leverancier: gedeeltelijk buitenlands, gedeeltelijk Nederlands (Van Agtmaal, Doeser e.a.).

Ook al betreft het gedeeltelijk reproductiefoto's en foto's van een matige (druk)kwaliteit, is het historisch een interessante en belangrijke collectie, ook dankzij de oorspronkelijke context (berging in 'sample books' met Engelstalige opschriften). De collectie toont op welke wijze de Nederlandse regering trachtte te laten zien wat er in Nederland gebeurde en wat de buiten de grenzen verblijvende Nederlanders (koninklijke familie, regering, militairen) aan activiteiten ondernamen. Het belang van de verzameling hangt mede af van de zeldzaamheid van de afdrukken of vergelijkbare beelden in collecties elders.

De reproductienegatieven kunnen 'oorspronkelijke', d.w.z. contemporaine reproductienegatieven zijn. Vgl. bijvoorbeeld 934_7962 (in 2.24.01.09), waarop in een contemporain handschrift de code HIA 228 is geschreven.

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in