Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Beyen, J.W.

2.21.408
J.A.M.Y. Bos-Rops
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.408
Auteur: J.A.M.Y. Bos-Rops
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1904-2008
1904-2008

Omvang:

1,60 meter; 305 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is geschreven in het Nederlands, maar het archief bevat ook veel materiaal in het Engels, met name uit de periode 1940-1952. Een aantal teksten van redevoeringen is daarnaast ook in het Frans en in het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de bankier en minister van Buitenlandse Zaken dr. J.W. Beyen is het meest compleet over de jaren 1940-1952, de periode dat hij als financieel adviseur van de Nederlandse regering in Londen en Washington verbleef. Uit de tijd van zijn ministerschap (1952-1956) zijn met name van belang de stukken waarin Beyen zijn visie geeft op zijn rol in de publiciteit over de invloed van Greet Hofmans aan het Nederlandse hof. In het archief bevindt zich een grote serie teksten van redevoeringen en publicaties uit de jaren 1938-1970, die handelen over monetaire onderwerpen en over de samenwerking in Europa.

Archiefvormers:

  • J.W. Beyen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Beyen was geen systematische vormer van een omvangrijk particulier archief. De werkarchieven die hij in verschillende functies vormde, bleven doorgaans achter bij de organisatie waarvoor hij werkzaam was. Hij nam slechts bepaalde stukken mee, in het bijzonder (privé)correspondentie en teksten van redevoeringen. Bovendien bewaarde hij zijn archivalia selectief. Beyens archief bevat voornamelijk stukken betreffende zijn openbare leven. Stukken uit het eerste deel van zijn loopbaan (tot 1940) ontbreken. Het archief is het meest compleet over de jaren 1940-1952, de periode waarin Beyen - naast verschillende directeursfuncties - als financieel adviseur van de Nederlandse regering optrad. Daarover zijn voornamelijk door hem opgestelde nota's bewaard gebleven, alsmede correspondentie met nationale en internationale gesprekspartners. Uit de tijd van zijn ministerschap (1952-1956) zijn vooral van belang de stukken over zijn rol in de publiciteit rond Greet Hofmans-affaire. In het archief bevindt zich een omvangrijke serie teksten van redevoeringen en publicaties uit de jaren 1938-1970, die handelen over monetaire onderwerpen en over de Europese samenwerking.

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in