Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Beyen, J.W.

2.21.408
J.A.M.Y. Bos-Rops
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.408
Auteur: J.A.M.Y. Bos-Rops
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1904-2008
1904-2008

Omvang:

1,60 meter; 305 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is geschreven in het Nederlands, maar het archief bevat ook veel materiaal in het Engels, met name uit de periode 1940-1952. Een aantal teksten van redevoeringen is daarnaast ook in het Frans en in het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de bankier en minister van Buitenlandse Zaken dr. J.W. Beyen is het meest compleet over de jaren 1940-1952, de periode dat hij als financieel adviseur van de Nederlandse regering in Londen en Washington verbleef. Uit de tijd van zijn ministerschap (1952-1956) zijn met name van belang de stukken waarin Beyen zijn visie geeft op zijn rol in de publiciteit over de invloed van Greet Hofmans aan het Nederlandse hof. In het archief bevindt zich een grote serie teksten van redevoeringen en publicaties uit de jaren 1938-1970, die handelen over monetaire onderwerpen en over de samenwerking in Europa.

Archiefvormers:

  • J.W. Beyen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Zoals gebruikelijk bij een persoonlijk archief zijn de stukken onderscheiden naar privéleven en openbaar leven. De hoofdrubriek openbaar leven is onderverdeeld in drie periodes:

  1. De jaren 1940-1952, waarin Beyen optrad als adviseur van de Nederlandse regering (naast zijn hoofdfuncties bij het bedrijfsleven en internationale organisaties). Deze rubriek is verder onderverdeeld in chronologische subrubrieken. Een uitsplitsing naar functies was niet zinvol, omdat de meeste stukken betrekking hebben op zijn activiteiten als financieel adviseur.
  2. De jaren 1952-1956, waarin Beyen minister van Buitenlandse Zaken was. Een afzonderlijke rubriek is gewijd aan zijn bemoeienis met het Koninklijk Huis, in het bijzonder wat betreft de publiciteit rond de Greet Hofmans-affaire.
  3. De jaren 1956-1976, waarin Beyen diplomaat was (tot 1963) en voorts verschillende nevenfuncties vervulde in het bankwezen en het bedrijfsleven.

De reeks stukken over zijn lezingen en publicaties is eveneens onderverdeeld in deze drie periodes.

Vanwege de specifieke eisen aan de berging van fotomateriaal is bij het nummeren van de foto's begonnen met het inventarisnummer dat volgt op het laatste nummer van de overige stukken.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in