Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Reijden, van der

2.21.381
I.C. Kolen, Bureau Voorzee
Nationaal Archief, Den Haag
2011
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.381
Auteur: I.C. Kolen, Bureau Voorzee
Nationaal Archief, Den Haag
2011
(c)

Periode:

1939-2004
merendeel 1945-2003

Omvang:

8.10 meter; 374 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

J.P. van der Reijden werd als relatieve buitenstaander staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986). Daarvoor en daarna was hij voornamelijk werkzaam bij organisaties van de (buitenlandse) handel, de volksgezondheid en de omroep. Het archief van Van der Reijden (CDA) heeft voornamelijk betrekking op zijn openbare leven. De stukken omvatten onder meer correspondentie, teksten van artikelen en redevoeringen, knipsels van perspublicaties en andere documentatie, ambtelijke stukken en vergaderstukken van zijn vele nevenfuncties. De voornaamste onderwerpen van bemoeienis betreffen: de gezondheidszorg en de financiering daarvan, ziektekostenverzekeringen (o.a. Het Zilveren Kruis), de groothandel en exportbevordering, het omroepwezen (NOS en Veronica, zowel publiek als commercieel), de sport (o.a. Feyenoord en NOC*NSF) en de lokale politiek in Oegstgeest en Valkenburg. De stukken over het persoonlijk leven hebben in het bijzonder betrekking op zijn studie economie in Rotterdam.

Archiefvormers:

  • Reijden, J.P. van der, 1927-2006

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Gebruikte afkortingen

AZL
Academisch Ziekenhuis Leiden
CAO
Collectieve Arbeidsovereenkomst
CDA
Christen Democratisch Appèl
CHU
Christelijk Historische Unie
DSW
Delfland, Schieland en Westland, Ziekenfonds
EIM
Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
HZK
Het Zilveren Kruis
IHDF
International Health Development Foundation
NOB
Nederlands Omroepproductie Bedrijf
NOC*NSF
Nederlands Olympisch Comité - Nederlandse Sport Federatie
NOS
Nederlandse Omroep Stichting
NZR
Nationale Ziekenhuis Raad
RTL
Radio Télévision Luxembourg
RUL
Rijksuniversiteit Leiden
SER
Sociaal Economische Raad
SMID
School militaire inlichtingendienst
SPV
Stichting Philadelphia Voorzieningen
u.a.
uitgesloten aansprakelijkheid
UMC
Universitair medisch Centrum
VAM
Vuil Afvoer Maatschappij
VENECA
Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties
VMZ
Federatie van door Verzekerden en Medewerkers bestuurde Ziekenfondsen
VNG
Verbond van de Nederlandse Groothandel
VNO
Verbond van Nederlandse Ondernemers
VOO
Veronica Omroep Organisatie
WVC
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, ministerie
VWS
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie
ZVA
Ziektekostenverzekering Ambtenaren

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in