Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Reijden, van der

2.21.381
I.C. Kolen, Bureau Voorzee
Nationaal Archief, Den Haag
2011
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.381
Auteur: I.C. Kolen, Bureau Voorzee
Nationaal Archief, Den Haag
2011

(c)

Periode:

1939-2004
merendeel 1945-2003

Omvang:

374 inventarisnummers; 8,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

J.P. van der Reijden werd als relatieve buitenstaander staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986). Daarvoor en daarna was hij voornamelijk werkzaam bij organisaties van de (buitenlandse) handel, de volksgezondheid en de omroep. Het archief van Van der Reijden (CDA) heeft voornamelijk betrekking op zijn openbare leven. De stukken omvatten onder meer correspondentie, teksten van artikelen en redevoeringen, knipsels van perspublicaties en andere documentatie, ambtelijke stukken en vergaderstukken van zijn vele nevenfuncties. De voornaamste onderwerpen van bemoeienis betreffen: de gezondheidszorg en de financiering daarvan, ziektekostenverzekeringen (o.a. Het Zilveren Kruis), de groothandel en exportbevordering, het omroepwezen (NOS en Veronica, zowel publiek als commercieel), de sport (o.a. Feyenoord en NOC*NSF) en de lokale politiek in Oegstgeest en Valkenburg. De stukken over het persoonlijk leven hebben in het bijzonder betrekking op zijn studie economie in Rotterdam.

Archiefvormers:

  •  
  • Reijden, J.P. van der, 1927-2006

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in