Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Luns, J.M.A.H.

2.21.351
H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.351
Auteur: H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1893-2002
merendeel 1914-2002

Omvang:

38.80 meter; 2483 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Na een loopbaan als beroepsdiplomaat was dr. J.M.A.H. Luns (KVP) in acht kabinetten minister van Buitenlandse Zaken (1952-1971) en vervolgens Secretaris-Generaal van de NAVO (1971-1984). Zijn archief beslaat zowel zijn persoonlijk leven (familie, jeugd) als zijn openbare functies. Het omvat omvangrijke reeksen correspondentie, dagboeken, door hem opgestelde interne memoranda, ministerstelegrammen, vele onderwerpsdossiers, foto’s, fotoalbums en krantenknipsels, waaronder een grote verzameling spotprenten.

Archiefvormers:

  • Luns, dr. J.M.A.H.

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Joseph Luns werd op 28 augustus 1911 te Rotterdam geboren als tweede kind uit zes van de beeldend kunstenaar en hoogleraar kunstgeschiedenis Hubert Marie Luns (1881-1942) en diens van oorsprong Belgische echtgenote Harriet Anna Paula Maria Louvrier (1889-1977). Bij zijn geboorte kreeg Joseph de voornamen Joseph Antoine Marie Hubert mee. Naderhand gaf hij er zelf de voorkeur aan de tweede en derde voornaam om te wisselen, maar voorzover bekend is een formele naamswijziging achterwege gebleven.

Joseph bezocht de (rooms-katholieke) lagere school te Vught. Aan het St. Ignatiuscollege te Amsterdam doorliep hij vervolgens drie klassen van het gymnasium, waarna hij zijn middelbare scholing voortzette aan het internaat Institut St. Louis te Brussel, dat hem in 1930 zijn diploma uitreikte. Een poging om als adelborst te worden toegelaten tot het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) liep spaak op leeftijdsgronden. Wel vervulde Joseph Luns zijn dienstplicht bij het varende deel van de krijgsmacht in kwaliteit als dienstplichtig hulpseiner. Belangstelling voor marine-aangelegenheden is hem tot op hoge leeftijd bijgebleven en leidde in de jaren-30 en -40 tot enige publicistische activiteit.

Na een kortstondige werkzaamheid bij het scheepvaartkantoor Van Es en Van Ommeren te Amsterdam vatte Luns in 1932 de studie rechten te Leiden op, die hij na het behalen van het kandidaats (1933) in Amsterdam voortzette. In 1937 behaalde hij zijn graad. Daarna volgde mr. Luns een half jaar onderricht in politieke economie aan de London School of Economics en een korte cursus Duitse taal en cultuur aan het Deutsches Institut für Ausländer te Berlijn. In 1938 legde hij met succes het toelatingsexamen voor de Nederlandse diplomatieke dienst af en trad in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Van oktober 1938 tot 1 maart 1940 was Luns met de rang van gezantschapsattaché werkzaam bij het Kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken. Per 1 maart 1940 werd hij als attaché verbonden aan de Nederlandse legatie te Bern, waardoor hij aan de Duitse bezetting van Nederland ontkwam. In april 1941 werd Luns overgeplaatst naar Lissabon, twee jaar later werd hij naar Londen geroepen om ten departemente werkzaam te worden bij de afdeling Consulaire Zaken. In 1944 werd hij als ambassade-secretaris verbonden aan de Nederlandse ambassade te Londen, waar hij aanbleef tot zijn overplaatsing (1949) naar de Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York. Daar bereikte hem zijn bevordering tot ambassaderaad.

Najaar 1952 werd Luns naar Nederland geroepen om tot het tweede kabinet-Drees toe te treden, formeel als 'minister zonder portefeuille' maar de facto als tweede minister van Buitenlandse Zaken naast J.W. Beyen, een constructie die door de formatie-onderhandelingen was afgedwongen. Als (enig) minister van Buitenlandse Zaken maakte Luns vervolgens deel uit van alle regeringen vanaf het derde kabinet-Drees (1956-1958) tot en met het kabinet-De Jong (1967-1971). Na een record-ministerschap van 19 jaar werd Luns in 1971 Secretaris-Generaal van de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie, welke functie hij tot in 1984 bekleedde. Hoewel inmiddels 73 jaar oud, gaf de inmiddels meervoudige doctor honoris causa Luns ook nadien blijk van een ongebreidelde reislust, niet zelden om in fora van uiteenlopende signatuur zijn visie op het wereldgebeuren uit te dragen met het hem eigen redenaarstalent. Een licht herseninfarct dat hem in 1995 trof, noopte hem tenslotte tot een meer teruggetrokken bestaan. Joseph Luns overleed te Brussel op 17 juli 2002 en werd op 23 juli te Den Haag begraven. Uit zijn huwelijk (1939) met Elisabeth Cornelia (Lia) geb. baronesse van Heemstra (1913-1990) werden twee kinderen geboren, Cornelia Sophia Christina (Alto Estoril, 1943) en Hubert Arnoud Joseph (Londen, 1946).

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in