Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Luns, J.M.A.H.

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

2.21.351
H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.351
Auteur: H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1893-2002
merendeel 1914-2002

Omvang:

38.80 meter; 2483 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Na een loopbaan als beroepsdiplomaat was dr. J.M.A.H. Luns (KVP) in acht kabinetten minister van Buitenlandse Zaken (1952-1971) en vervolgens Secretaris-Generaal van de NAVO (1971-1984). Zijn archief beslaat zowel zijn persoonlijk leven (familie, jeugd) als zijn openbare functies. Het omvat omvangrijke reeksen correspondentie, dagboeken, door hem opgestelde interne memoranda, ministerstelegrammen, vele onderwerpsdossiers, foto’s, fotoalbums en krantenknipsels, waaronder een grote verzameling spotprenten.

Archiefvormers:

  • Luns, dr. J.M.A.H.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Het materiaal is duidelijk te onderscheiden naar twee typen herkomst, te weten de bescheiden die Luns zelf te zijnen huize bewaarde resp. de bescheiden die ten kantore bij zijn particulier secretariaat waren opgelegd en na zijn pensionering overgebracht zijn naar zijn woonstede. De laatste categorie vertoont de zorgzame hand van mw. E. Borgman Brouwer, die vanaf 1955 tot zijn pensionering Luns' particuliere secretaresse is geweest en ook nadien haar voormalige patroon van secretariële ondersteuning bleef voorzien. Zwaartepunten in het archief vormen de doorslagen van interne memoranda die Luns als minister resp. SG NAVO aan zijn onderhebbenden richtte. Daaraan complementair is de reeks 'ministerstelegrammen' die hij, wanneer hij als minister 'buitengaats' was, uit het buitenland naar het ministerie afzond. Aandacht verdienen de onderscheiden correspondentiereeksen, de reeksen dagboeken alsook verschillende onderwerpsdossiers, waarbij die terzake van de Nieuw-Guinea-kwestie speciaal te noemen zijn. Het archief is verder rijk aan foto's en foto-albums en bevat een grote hoeveelheid kranteknipsels en periodieken waarin aan zijn persoon en gestie aandacht is besteed. Luns' legendarische gevoel voor humor blijkt uit de aanwezigheid van talloze hem betreffende spotprenten uit kranten en periodieken, die hij met kennelijk plezier verzamelde. Nadat Luns zelf reeds in 1985 de talloze onderscheidingen die hij had gekregen, in bruikleen had afgestaan aan het museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, onderdeel van het Rijksmuseum Paleis Het Loo, zijn in 2004 ook de desbetreffende oorkonden, voorzover bij het archief aangetroffen, naar dat museum gedirigeerd. In het archief treft men terzake de correspondentie inzake verlening, aanvaarding en felicitatie.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in