Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Luns, J.M.A.H.

2.21.351
H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.351
Auteur: H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1893-2002
merendeel 1914-2002

Omvang:

38.80 meter; 2483 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Na een loopbaan als beroepsdiplomaat was dr. J.M.A.H. Luns (KVP) in acht kabinetten minister van Buitenlandse Zaken (1952-1971) en vervolgens Secretaris-Generaal van de NAVO (1971-1984). Zijn archief beslaat zowel zijn persoonlijk leven (familie, jeugd) als zijn openbare functies. Het omvat omvangrijke reeksen correspondentie, dagboeken, door hem opgestelde interne memoranda, ministerstelegrammen, vele onderwerpsdossiers, foto’s, fotoalbums en krantenknipsels, waaronder een grote verzameling spotprenten.

Archiefvormers:

  • Luns, dr. J.M.A.H.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Het archiefmateriaal dat afkomstig is geweest van Luns' particuliere secretariaat als minister en SG NAVO vertoonde een herkenbare ordening, die overwegend intact is gelaten. Het 'thuisarchief' daarentegen had het karakter van lukraak opeengestapelde of in veelsoortige verpakkingsmiddelen samengebrachte bescheiden van zeer uiteenlopende herkomst zonder enige onderlinge samenhang. Een en ander is na enige voorordening volgens gangbare praktijken beschreven. Vervolgens is een eenvoudige indelingssystematiek aangebracht, die onderscheid maakt tussen stukken betreffende Luns' privéleven en stukken betreffende zijn openbare functies. Voor bescheiden daterend van na zijn pensionering is een aparte rubriek aangebracht, aangezien Luns zijn toenmalige activiteiten weliswaar formeel als ambteloos burger ontplooide maar niet zelden daarbij teruggreep of werd aangesproken op zijn voormalige functies. De omvangrijke correspondentie is alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde en ondergebracht in de rubrieken die met zekerheid of waarschijnlijkheid het kader aangeven waarin de onderhavige contacten zijn ontstaan. Bescheiden die afkomstig zijn van Luns' ouders of verdere voorzaten zijn in zo geringe hoeveelheid aangetroffen, dat van een 'familie-archief' niet kan worden gesproken. Deze stukken zijn in een daarvoor ontworpen rubriek samengebracht. Ten behoeve van degenen die sinds 1997 het archief hebben geraadpleegd, is een concordantie toegevoegd van de sindsdien gevoerde tijdelijke nummering naar de definitieve die inmiddels vigeert.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in