Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Smidt, de

2.21.342
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.342
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
2005
CC0

Periode:

1961-1978

Omvang:

2,50 meter; 83 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is een selectie uit het werkarchief van de Leidse rechtshistoricus prof. mr. J.Th. de Smidt. De hier beschreven stukken hebben betrekking op de West-Indische koloniën ten tijde van de West-Indische Compagnie. De stukken zijn afkomstig uit Nieuw-Nederland (Verenigde Staten), de Nederlandse Antillen, Suriname, Berbice, Demerary en Essequebo. Het archief bevat o.a. afschriften van de resoluties van de burgemeesteren van Nieuw-Amsterdam (1638-1674);

Archiefvormers:

  • Smidt, J.Th de., 1923-2013

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • De hier beschreven stukken bevatten hoofdzakelijk bronnenmateriaal voor een studie over de ordonnanties van burgemeesteren van Nieuw Amsterdam en omgeving, samengesteld door C.H. Janssen. Het betreft onderzoek, verricht in de jaren 1966-1969.

  • De plantagekolonie Berbice en de vestiging Demerary en essequebo hebben gedurende de periode waarover dit onderzoek gaat afwisselend Nederlandse, Engelse en Franse bewindvoerders gehad, die onder wisselende titels hun gezag uitoefenden. Tot de definitieve overgang deze kolonies naar Engeland in 1803 waren de subalterne ambtenaren allen Nederlands. Zie over de geschiedenis van het bestuur van Berbice de inleiding op de inventaris van het archief van de Sociëteit van Berbice, NL Ha Na 1.05.05.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in