Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Jonkman

2.21.298
N. Römer-Kenepa
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.298
Auteur: N. Römer-Kenepa
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1910-1976

Omvang:

8.40 meter; 582 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Jan Anne Jonkman bekleedde diverse functies bij de rechtbank in Nederlands-Indië. Daarnaast hield hij zich met diverse activiteiten in de Indonesische maatschappij bezig. Na de verkiezingen van mei 1946 werd hij benoemd tot minister van Overzeesche Gebiedsdelen. Zijn grootste bekendheid kreeg Jonkman als minister gedurende de cruciale periode van de onderhandelingen inzake de onafhankelijkheid van Indonesië. J.A. Jonkman was voorts nog lid van de Tweede en Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Met ingang van 1 juli 1951 werd Jonkman benoemd tot voorzitter van de Eerste Kamer. Naast zijn voorzitterschap van de Eerste kamer had Jonkman ook drie belangrijke nevenfuncties bekleed als voorzitter te weten; van de Garantiewetcommissie, van het Hoofdbestuur van de Vereniging voor Internationale Rechtsorde (V.I.R.O.) en van de Programmaraad van de Radio Nederland Wereldomroep.
Bij de indeling van de inventaris is een onderscheid aangebracht in stukken betreffende zijn persoonlijke leven en stukken betreffende zijn openbare leven. Het archief is zeer fragmentarisch maar is een bron van belangrijke aanvullende informatie voor de staatkundige geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden en haar voormalige koloniën na de Tweede Wereldoorlog.

Archiefvormers:

  • Jonkman, J.A.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Het archief is ongeschoond aangetroffen. Bij de overdracht van het archief is een voorlopige lijst vervaardigd van onderwerpen die aan de orde komen in het archief. Deze lijst wekt in de eerste instantie de indruk alsof de stukken betreffende die verschillende onderwerpen ook onderwerpsgewijs gebundeld zijn. Daarom is de eerste opzet bij het bewerken geweest het archief in zijn geheel door te nemen, te schonen en vervolgens te trachten de stukken op onderwerp, volgens bovenvermelde lijst, te selecteren en te besschrijven teneinde een eventuele aanwezige ordening niet te verstoren. Bij het doornemen van de papieren bleek dat de stukken betreffende de diverse onderwerpen zich verspreid bevonden in het archief. Ook een chronologische ordening ontbrak.

De uiteenlopende functies en activiteiten van Jonkman waren aanleiding om het archief te ordenen naar functie. Dat wil zeggen dat bij het onderbrengen van de stukken steeds de vraag gesteld werd vanuit welke functie of activiteit hij de stukken had opgemaakt of gekregen. Hierbij is Jonkman ons tegemoet gekomen doordat hij namelijk vaak zijn inkomende en uitgaande stukken van paraaf en datering voorzag. Doordat het archief voornamelijk uit losse stukken bestaat zijn er bepaalde gevallen waar niet duidelijk is gebleken in welke hoedanigheid hij een bepaald stuk ontvangen of opgemaakt had. Aan de hand van de datering en of de inhoud van het stuk kon in sommige gevallen nog bepaald worden onder welke functie dat stuk het beste ondergebracht kon worden. Dit is op zich een arbitraire handelswijze waardoor men in bepaalde rubrieken stukken zou kunnen aantreffen, die misschien ook in een ander rubriek geplaatst kunnen worden. Stukken waarvan er geen enkele relatie met de functie en de activiteiten van Jonkman te onderkennen was zijn opgenomen in een aparte afdeling.

Bij de indeling van de inventaris is een onderscheid aangebracht in stukken betreffende zijn persoonlijke leven en stukken betreffende zijn openbare leven. In de afdeling stukken betreffende zijn persoonlijk leven zijn ondergebracht alle stukken, die betrekking hebben op de persoon Jonkman, dus die hij niet uit hoofde van een bepaalde functie ontvangen of opgemaakt heeft. In de afdeling stukken betreffende zijn openbare leven zijn stukken opgenomen, die hij qualitate qua zijn functies en activiteiten ontvangen of opgemaakt heeft. De stukken betreffende zijn openbare leven zijn weer onderverdeeld in hoofdactiviteiten en nevenactiviteiten. Deze laatste vloeiden voornamelijk voort uit zijn functie van voorzitter van de Eerste Kamer. Van elke functie of activiteit is een rubriek gevormd. Binnen de rubrieken is gekozen voor een chronologische rangschikking van de stukken.

De rubrieken zijn zo mogelijk biografisch gerangschikt, dat wil zeggen aan de hand van de archiefindeling min of meer zijn loopbaan te herkennen is. Opgemerkt moet worden dat Jonkman in Nederlands-Indië een belangrijke loopbaan heeft gehad bij de rechtbank, maar stukken uit deze periode zijn in dit archief niet aangetroffen.

Tegelijkertijd met het beschrijven van de stukken is zowel een lijst bijgehouden van voor vernietiging vatbare stukken als ook een lijst van in het archief voorkomend documentatiemateriaal. Het documentatiemateriaal is in deze inventaris opgenomen omdat zij betrekking heeft op de functies en activiteiten van Jonkman.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in